ถ้าไม่อย ากแ ก่กว่าวัย ต้องเลี่ ยง 5 พฤติกร รมนี้

พ ฤ ติ ก ร ร มการใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้นมีความสำคัญกับสุขภาพกายและ สุขภาพผิ วของเราอย่ างมาก การดูแลตัวเองทุกวันนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแ ร งแล้ว ยังทำให้ผิ วแลดูอ่อนกว่าวัย

ซึ่งบ่อยครั้งพ ฤ ติ ก ร ร มส่วนตัวที่เราทำจนชินในแต่ละวัน ล้วนเป็นตัวการทำให้เราดูแ ก่กว่าวัยโดยที่เราไม่รู้ตัว พ ฤ ติ ก ร ร ม อะไรบ้าง ไปดูกันเลย

1. พักผ่อนไม่เพียงพอ

การพักผ่อนอย่ างน้อยวันละ 7 ชั่วโมง การพักผ่อนที่เพี ยงพอจะทำให้ร่างกายกระฉั บกระ เฉ ง สดชื่น

แต่หากพักผ่อนไม่เพี ยงพอร่างกายจะอ่อนล้ า หน้าตาก็โ ท ร ม ดูแ ก่ก่อนวัย

2. นอนตะแ ค ง

การนอนตะแคงไม่ว่าจะตะแ ค ง รวมถึงการนอนค ว่ำใบหน้า ทำให้ผิ วเกิ ด การกดทับบนหมอนจนทำให้เกิ ดริ้ วรอยได้ หากนอนท่าเดิมๆ

อาจจะเป็นริ้วรอ ยถาวรได้ง่ายมาก ท่านอนที่ดีที่สุดจึงเป็นการนอนหง ายนั่นเอง

3. ติดหวาน

ความหวานนี่ทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นได้อย่ างรวดเร็วทันใจ จึงไม่แปลกใจที่หลายๆ

คนเ ส พ ติดความหวาน แต่หากมากเกินไปจะส่งผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพผิ วตามมา ทั้งน้ำหนั กตัวที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งโ ร ค ภั ยต่างๆ ที่อาจจะตามมา

4. ทาครี มกันแ ด ดเฉพาะเวลาไปเที่ยว

หลายคนไม่ชอบทาครีมกันแดด เพราะ รู้สึกว่าเห นียวเหนอะหนะ ทำให้ไม่สบ ายผิว

จึงเลือกใช้เฉพาะเวลาไปเที่ยว แต่ในความเป็นจริงนั้นเราควรทาค รี มกันแดดทุกวัน

เพื่อปกป้องผิ วจากรังสียูวี เพราะทุกที่ล้วนมีรั งสียู วี

5. ความเ ค รี ย ด

ความเ ค รี ย ดเป็นศั ต รูที่สำคัญของสุขภาพและความงาม ทำให้หน้าตาไม่สดใส

เกิ ดเป็นความเ ค รี ย ด สะสมทำให้หน้าตาแลดูแก่กว่าอ ายุจริงได้

ดังนั้นต้อง เรียงลำดับความสำคัญของงานหรือชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันอาการเ ค รี ย ด

 

ขอบคุณ : lamunlamai