สุขภาพ

6 ข้อดี ในชีวิตกับวันที่เรา “ลืมรักตัวเอง”

บางครั้งคนเราก็ ลืมรักตัวเอง ด้วยการที่ชอบเอาความรู้สึก ไปผูกไว้อยู่กับสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่า คอยจ้องแต่จะทำร้ ายเรา แต่ทุกเรื่องร าวที่เกิ ดขึ้น ย่อมมีหลากหลายมุมมอง แม้กระทั่งเรื่อง แ ย่ๆ เองก็ด้วย

1. รู้จักโท ษ ตัวเองมากขึ้น

เมื่อกำลังตกอยู่ในห้วงที่ต้องใช้สติ ในการจัดการกับความรู้สึกของตน อาจทำให้หลายๆ คนนั้น หาสาเหตุของเรื่องราวต่างๆ ได้อย่ างมีเหตุผล

2. มองเห็นข้อเสี ยในตัวเอง

หลังจากการรู้จักโท ษ ตัวเองแล้ว หลายๆ คนมักจะได้มองเห็นข้อผิ ด พล าด

หรือข้อเสี ยที่มีอยู่ในตัวเองมากขึ้นและเข้าใจได้ ว่าเพราะข้อเสี ยตรงนี้

มันทำให้เรื่องราว แ ย่ๆ ทั้งหลาย ย้อนกลับมาทำร้ ายทั้งตัวเราและคนอื่นๆ

3. ให้คำแนะนำ คนอื่นได้

เพราะผ่านมาก่อน เราจะกลายเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้ ก็เมื่อเคยผ่าน

เคยพบเจอกับเหตุการณ์เหล่านั้นมา ซึ่งจะกลายเป็นบุคลที่สามารถให้กำลังใจ แก้ไขปัญหาที่ดีให้กับผู้อื่นได้

4. เข้าใจว่าคนเรา ต่างกัน

หลายคนมักจะหยิบยื่นสิ่งดีๆ ให้ใครต่อใคร เพื่อหวังที่จะได้อะไรดีๆ แต่หากมอบสิ่งดีๆ นั้นให้ไปผิ ด คน ความดีนั้นจะไ ร้ค่าทันที เพราะลืมนึกไปว่า คนทุกคนบนโลก มีความคิด และนิสั ยที่ไม่เหมือนกัน

5. กลายเป็นคนร ะ มั ด ร ะ วั ง ในการใช้ชีวิต

หลายครั้งที่บทเรียนจากข้อผิ ด พล าดนั้น มักจะทำให้เราระวั งตัวเพื่อไม่ทำมันซ้ำอีก

สามารถนำบทเรียน จากเรื่องราวเหล่านั้น มาเปลี่ยนแปลง ชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นทั้งหมดได้ เพราะมีคนอยู่ไม่น้อยเลย ที่ยังคงเลือกจะทำผิ ดพล าดแบบนั้นอยู่ตลอด

6. ได้รู้ว่าใครยังอยู่ข้างๆ เรา

ในวันที่เรามั วแต่โฟกั สอยู่กับบางสิ่ง จนลืมให้ความสำคัญกับตัวเองไป

อาจทำให้ได้มองเห็นว่า ใครกันที่ยังคงคอยอยู่เคียงข้างเรา แม้ในวันที่เราลืมรักตัวเอง…

 

ขอบคุณ : goodlifeupdate