เกร็ดความรู้

ลักษณะนิสั ย 8 อย่ าง ของบุคลที่น่าคบหา

พวกเราทุกคนต่างก็ต้องการเป็นที่รักของใครต่อใคร จริงไหม? ใครล่ะที่จะอย ากเป็นที่ถูกรั งเกี ยจ เป็นคนแบบนั้นได้ มันไม่ย ากเลย

เพียงแค่ต้อง พ ย าย าม สร้าง พ ฤ ติ ก ร ร มแบบที่ คนที่รู้จักเอาใจใส่ผู้อื่นเขาทำกันยังไงล่ะ

1. เห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอ

การเห็นใจผู้อื่นเป็นเรื่องหนึ่ง ส่วนการแสดงความรู้สึกเห็นใจออกมาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง มันเป็นเรื่องที่ดีหากคุณสามารถเข้าใจผู้อื่น

แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นคนที่เอาใจใส่ผู้อื่นหรอกนะ

การเอาใจใส่และเห็นใจผู้อื่นอย่ างแท้จริงนั้นคุณจะต้องเข้าใจอีกฝ่ายอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างในบางครั้ง

เพื่อทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีหรือเสนอความช่วยเหลือในสถานการณ์ที่พวกเขารู้สึกย่ำแ ย่ก็ตาม

2. การเป็นคนตรงต่อเวลา

ไม่ว่าจะเป็นรถติด รถเสี ย หรืออะไรก็ตามแต่ แต่การที่คุณสายเป็นประจำ

มันแสดงให้เห็นว่าเวลาของคุณมีค่ามากกว่าเวลาของคนอื่น อีกทั้งมันยังเป็นการเสี ย ม าร ย าทอีกด้วย

3. การเป็นคนมีม าร ย าท

การมีม าร ย าทคือการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของผู้อื่น ไม่ใช่แค่ความรู้สึกของตัวคุณเองเท่านั้น มันคือการแสดงออกที่ตั้งใจจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจ

4. พ ย าย ามผลั กดันให้ผู้อื่นเป็นผู้ชนะ

หลายๆ คนชอบใช้ชีวิตในแบบที่ต้องมีผู้แ พ้และผู้ชนะ ส่วนคนที่ใส่ใจผู้อื่นจะไม่พ ย าย ามมองหาผู้แ พ้หรือผู้ชนะ

แต่พวกเขาจะพ ย าย ามผลั กดันให้ทุกคนเป็นผู้ชนะให้ได้ มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้ง่ายแต่มันก็คือเป้าหมาย หากคุณต้องการเป็นคนที่เอาใจใส่ผู้อื่น

คุณต้องล้ มเลิ กความคิดที่ต้องมีผู้แ พ้หรือผู้ชนะได้แล้ว

5. กล่าวขอโ ท ษเมื่อจำเป็น

มนุษย์เรามั กกลั วเวลาที่จะไปทำให้ใครคนอื่นรู้สึกแ ย่ และมักรู้สึกผิ ดพร้อมกล่าวคำขอโ ท ษบ่อยครั้ง

จนคุณค่าของคำขอโ ท ษนั้นอาจจะลดห ลั่ น ลงไปซึ่งมันจะแตกต่างโดยสิ้นเชิ ง กับการขอโ ท ษด้วยความจริงใจเมื่อครั้งที่คุณรู้สึกผิ ดจริงๆ

เป็น การขอโ ท ษเป็นส่วนสำคัญอย่ างยิ่งของการเป็นคนที่เอาใจใส่ผู้อื่น

6. การเป็นคนยิ้มง่ายและ ยิ้มบ่อยๆ

การยิ้มก็ให้ผลดีเสมอ อีกทั้งยังก่อให้เกิ ดผลที่ดีมากๆ ต่อบุคคลอื่น ในขณะที่คุยกับผู้อื่น มนุษย์เรามักจะปฏิบัติตัวเหมือนเป็นกระจกสะท้อนฝ่ายตรงข้ามโดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัว

ดังนั้นเมื่อคุณยิ้มให้ผู้อื่น เขาก็จะได้รับความรู้สึกดีๆ เหล่านั้นไปโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวเช่นกัน

7. มีความฉลาดทางอารมณ์

หนึ่งในความเชื่ อผิ ดๆ ในสังคมเราคือ รู้สึกเช่นไรก็ต้องแสดงออกไปเช่นนั้น ซึ่งมันไม่ถูกต้องเสี ยทั้งหมด

เพราะมันยังมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า การควบคุมตัวเอง ตัวอย่ างเช่น

การทำตัวเป็นมิตรกับคนที่ดูเหมือนว่าไม่ได้อย ากจะเป็นมิตรกับคุณเท่าไหร่นัก

8. แสดงความช่วยเหลือให้กับผู้อื่น

บางครั้งคุณสามารถรู้ได้ว่าเขากำลังโ มโ หหรือกำลังรู้สึกแ ย่ เพราะฉะนั้นการเป็นคนเอาใจใส่ผู้อื่นจึงหมายถึง

การที่คุณรู้ว่าใครกำลังต้องการความช่วยเหลือจากคุณอยู่ ซึ่งเมื่อคุณลงมือให้ความช่วยเหลือพวกเขาแล้ว พวกเขาจะประทับใจในความห่วงใยของคุณอย่ าง มากเลยทีเดียว

 

ขอบคุณ : sumre