ธรรมะ

ระวังเ ว ร ก ร ร ม ให้ดี คนที่คบแฟนคนอื่น นอกใจคนรัก

สังคมนี้สมัยนี้ จะเห็นได้ว่า มีหลาย ๆ ช่องทาง ที่จะสามารถเป็นแหล่งชี้จูงให้คนไม่ว่าจะชายหรือหญิง สามารถนอกใจคนรักของตัวเองได้ไม่ย าก

หลายคนส่วนใหญ่ ทำเหมือนกันกับว่า มันคือความสุข สุขที่ใคร ๆ ก็ทำได้โดยไม่คิดอะไร

แต่หารู้ไม่ว่า คุณ กำลังจัดอยู่ในรายชื่อของคนที่ ก ร ร ม กำลังจะมาคิดบัญชี

1. ไ ร้ซึ่งเกียร และชื่อเสี ยงหรือแม้แต่การยอมรับ คนที่นอกใจไปเลือกคบคนอื่น ทั้งที่ตัวเองมีคู่แล้วแม้ชีวิตทั่วไปจะดูดีสวยงามมากแค่ไหน

แต่ลึกๆ ข้างในจริงๆ ก็ไ ร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบข้างเสมอ

มีแต่คนพูดถึงในทาง ที่ไม่ดี ต่อหน้าแม้ใครๆ จะทำดี แต่รับหลังก็มักจะเจอแต่คนพูดให้ร้ า ยอยู่เสมอ ไม่สามารถทำงานที่มีเกียรได้ ไม่เจริญ ทำได้ไม่นานก็มีเรื่อง ให้คนรอบข้างรั งเกี ย จ

2. ถ้าเป็นคนลั กกินข โ ม ยกิน แล้วล่ะก็ นอกใจนานวันเข้าจิตใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ จากที่เคยกล้าหาญ มีความมั่นใจสูง

จิตใจแน่วแน่ก็เสื่ อ มลงเรื่อยๆ เป็นคนระแวงอะไรง่าย

หัวเสี ยง่าย กังวลมันซะทุกอย่ าง กลัวคนจะทำร้ า ย แม้มีเงินทองมากมายแค่ไหน

ใส่เครื่องประดับดีๆ ภายนอกดูดี แต่หัวใจกับโทร ม ลงไปทุกวันๆ

3. มีเส้นทางชีวิตอันแสน ต กตํ่ า ทำคุณคนไม่ขึ้น ไม่มีใครเ ห ลี ยวแ ล พบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจ

4. โ ร คเยอะ ป่ ว ยบ่อย ไม่น่าเชื่ อ คือเรื่องโ ร คภั ยโดยเฉพาะโ ร ค ลั บๆ

ที่เกี่ยวกับอ วั ย ว ะ เ พ ศ มันมีกันแถบทุกคน จากผลก ร ร มนี้ ต่างกันแค่มากหรือน้อยเท่านั้น

5. ขณะที่ยังมีชีวิต ก ร ร มที่ได้สร้างไว้ จะส่งผลให้ต้องแยกจากคนที่รัก เมื่อมีคนรักเมื่อไร ก็มักถูกคนอื่นแ ย่ งไป ไปรักใครได้ไม่นานหรอก

ก็ต้องมีอันต้องแยกจากกันไป ช้ำใจอยู่ร่ำไป

6. เมื่อชีวิตไ ร้บุญวาสหนาใหญ่ ก่อนต ๅ ย ระยะนึงจะนึกถึงแต่ก ร ร มชั่ วที่ทำการนอกใจไว้จากความเป็นคนไปก็มีแต่ น ร ก

และความเป็นเ ป ร ต ต้องทน ท ร ม า น ไปนานแสนนาน ตามผลก ร ร มที่ได้กระทำไว้

ยิ่งถ้าคนที่เรากระทำ ผิ ด บ าปครั้งนี้ด้วย เขาผู้นั้นเป็นคนที่ดีมีศิลธรรมผลของบ าปก ร ร มก็จะยิ่งหนา และย าวนานมากขึ้น

7. บุตรบริว าร ไม่เชื่ อฟัง ว่ากันว่าเมื่อเขาคนนั้นมีลูก ก็จะได้ลูกเ ว รลูกก ร ร ม ที่คอยนำแต่ความเดื อ ดร้อน มาให้อยู่เสมอ จะอยู่ในการปกครองก็ไม่มี มีแต่นำความเสี ยหายมาให้เสมอ

 

ขอขอบคุณ : alljow