ข้อคิด

7 นิสั ยคนโลกแคบ อยู่แต่ในกะลา มักมองตัวเองถูกเสมอ

ในชีวิตของเราต้องพบเจอคน มากมาย บางคนก็ดีจนน่าคบหา แต่บางคนก็มีนิสั ยไม่น่าคบเอาเสี ยเลย วันนี้เรามีนิสั ยของคนที่ไม่น่าคบหามาฝากกันหากรู้กันแล้วก็ถอยออ กมาให้ห่างเลยนะ ยิ่งคบก็ยิ่งเสี ยเวลาชีวิต ไปดูกันดีกว่าว่ามีคนแบบไหนบ้าง

1. ไม่เชื่ อคำพูดใครเลย

ในเมื่อยึดมั่นเชื่ อสิ่งนั้นแล้ว มักจะไม่ค่อยเชื่ อเหตุผลอื่น ๆ จากคนอื่นเท่าไรนัก และแม้สิ่งที่คนอื่นพูดนั้นจะมีที่มาที่ไปมีแค่ไหน

คนใจแ ค บนั้น ก็ยังคงมีความคิดที่ไม่เชื่ ออยู่ดี ความคิดตัวเองสำคัญยิ่ง

2. ไม่เปิดรับสิ่งใหม่ ไม่ชอบเปลี่ยนแปลง

ออกแนวจะเป็นคนหัวโบร าณที่มีความเชื่อแบบเก่า ๆ ไม่เปิดรับเรื่องราวใหม่ เขาจะไม่เปิดรับ นั่นก็เพราะว่า เขาคิดว่ามันไม่น่าเชื่อถือ

3. มองว่าคนอื่นโ ง่กว่าตนเสมอๆ

เขามักจะมีความคิดที่ว่า คนอื่น ๆ ที่ได้พูดคุยด้วย มักจะมีความคิดที่ด้ อ ย หรือ โ ง่กว่าตนอยู่เสมอ แล้วก็มักจะคิดเข้าข้างตนเองว่า ฉันเหนือกว่าใครๆ

4. ไม่ชอบให้ใครมาวิจ ารณ์ แต่วิจ ารณ์คนอื่นได้

คนประเภทนี้ เขาไม่สามารถยอมรับคำวิจ ารณ์จากคนอื่นได้เลย และมักจะหั วร้ อ น หัวเสี ย เมื่อมีคนมาแนะนำ

ตักเตือน ว่ากล่าว และกลับกัน เขาจะคิดว่าสามารถวิจ ารณ์คนอื่นได้ เพราะคิดว่าสิ่งที่ได้พูดออกไปนั่นแหละ คือความจริงเสมอ

5. ติดต่อกับคนอื่น เวลามีเรื่องเ ดื อ ด ร้อน

ตอนที่สุขสบายดีไม่เคยคิดติดต่อหาใครหรอก แต่พอตนเองมีเรื่องร้ อ นใจ

ก็จะรีบติดต่อโทรหาเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือ คิดถึงคนอื่นตอนที่มีเรื่องเดื อ ด ร้อนเท่านั้น

6. เอาความคิดตนเป็นหลัก

ที่จริงมนุษย์เราก็ยึดความคิดตัวเองเป็นหลักกันอยู่แล้ว แต่กับคนใจแ ค บนั้น

จะยึดความคิดตัวเองเป็นใหญ่โดยที่ไม่ฟังใครๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหน ก็ไม่ฟัง ทั้งที่ตัวเองรู้หรือไม่รู้ เขาเชื่ อว่าความคิดตัวเองถูกต้องเสมอ

ดีกว่าใคร และก็จะไม่ชอบเลยหากใครมาแ ย้ งความคิดของตน

 

ขอบคุณ : line.me