ข้อคิด

ความรักที่ดี จะไม่มีคำว่า อดทน อยู่ด้วยแล้วมีความสุข ไม่ใช่เป็นทุ กข์ใจ

บางคนต้องพบเจอกับความสัมพันธ์ ความรักแ ย่ๆ แต่ก็ยังไม่ยอมเดินจากเขาไป อดทนอยู่กับความทุ กข์ความรักแบบนั้น

นั่นเพราะคิดว่าเสี ยดายเวลาที่เคยทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน

บางคนคอยหาเหตุผลเล็กๆ น้อยๆ มาพยุ ง ความสัมพันธ์นี้ไว้ คอยเอาเรื่องราวดีๆ ในอดีตมาคิดทบทวน แล้วบอกกับตนเองว่า ที่ผ่านมาก็มีแต่เรื่องราวดีๆ ทั้งนั้น

รู้มั้ย…คุณกำลังเข้าข้างตัวเอง กำลังหล อ ก ตัวเอง คู่ดี ๆ ไม่ได้มีแค่คนเดียวในโลกหรอกนะ

3 สิ่งที่เราไม่ควร อดทน กับความรักมากไป

1. ยิ่งเรายอมอดทนมากเท่าไหร่สุดท้ายก็อยู่เป็นแค่ของ ต า ย

2. อดทนเพื่ออยู่เป็นตัวเลือกของใครสักคน

3. อดทนกับการโดนทำร้ าย และการที่เขาไม่ให้เกียรติคุณ

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ กล่าวว่า คนเราไม่ได้สร้างเหตุที่จะมาเจอเพียงคนเดียวในสังส ารวั ฏนี้
เค้าหรือเราอาจจะไปเจอคนใหม่ได้ ทุกอย่ างมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ

หากเรายึดมั่นถือมั่นอยู่คนเดียวก็เหมือนปิดกั้นตัวเอง เช่นไปส าบ านว่าจะรักคนเดียวตลอดกาล ทั้งที่หลังจากนี้อาจมีคู่บุญคู่บารมีเดินเข้ามาในชีวิตก็เป็นได้

ตามธรรมชาติแล้ว พอมีสิ่งหนึ่งจากไป ต้องมีสิ่งใหม่มาทดแทน สิ่งใหม่อาจเป็นคู่บุญบารมีที่ทำให้ชีวิตดีกว่าขึ้นกว่าแต่ก่อนก็ได้

หรืออาจเป็นเจ้ากร ร ม นายเว ร ที่เดินเข้ามาแล้วแ ย่ กว่าเดิมก็ได้ใครจะรู้

กลับมาเห็นคุณค่าของตัวเอง เลิ กเอาความสุขไปผูกกับใครๆ มันจะช่วยให้คุณเป็นอิสระอย่ างแท้จริง

อีกทั้งยังทำให้คุณได้เห็นถึงโท ษของความยึดมั่นในตัวเอง

ได้มีเวลามานั่งใคร่คร วญอย่ างจริงจังว่า เขาคนนั้นเป็นของคุณจริงมั้ย หรือว่าเขาเพียงแต่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณ

 

ขอขอบคุณ : goodlifeupdate