ข้อคิด

5 นิสั ย ที่ต้องเปลี่ยน ถ้าไม่อย ากลำบ าก ก่อนจะไม่เหลืออะไร

เราทุกคนก็อย ากเกิดมาไม่ลำบ าก มีฐานะที่ดี อย ากไปที่ไหนก็ได้ไป อย ากกินอะไรก็ได้กิน แต่หลายๆ คน กลับยังทำตัวตรงกันข้ามกับสิ่งที่อย ากเป็น ต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น มาดูกันว่า นิสัยที่ถ่ วงความเจริญ จะเป็นยังไงใครรู้ตัวว่าทำอยู่ จงรีบปรับปรุงตัวซะ

1. ไม่มีเป้าหมาย

คนประเภทนี้ มักจะใช้ชีวิตให้หมดไปวันๆ โดยที่ไม่มีการวางแผนชีวิต ไม่รู้ว่าวันๆ ต้องการอะไร

จะทำยังไงให้ไปถึงเป้าหมาย ไม่มีการที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในชีวิต

2. ไม่มีความอดทน

คนเหล่านี้มักจะมีความคิดที่จะ “รวยเร็วๆ” แต่ไม่มีความอดทน ไม่รู้จักอดออม

จึงไม่สามารถรับรู้ถึงคำว่า“รวย” ได้สักที แม้หนังสือที่อ่ า นเพื่อเพิ่มความรู้

หรือในเรื่องการลงทุ น ก็ไม่เคยที่จะหามาอ่ า น หรือไม่ทำงานหนักเพื่อสั่งสมประสบการณ์และทั กษะใหม่ๆ

3. หน้าใหญ่ใจโต

กลั วคนอื่นเขาว่าตนไม่มี จึงต้องทำตัวว่ามี และก็เป็นเหมือนอย่ างที่เขาว่า คนจน ทำตัวรวย ไม่มีวันรวย

คนรวยทำตัวจน ไม่มีวันจน ก็เพราะคนที่เขารวยจริงๆ เขาไม่มาอวดหรอก

มีแต่คนที่ไม่มี ที่อย ากอวดใครต่อใครว่ามี สุดท้ายก็เลยไม่มีสักที ได้แค่อวด

4. เสี ยเวลาไปกับเรื่องไร้สาระ

คนเหล่านี้ มักจะใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่เกิ ดประโยชน์เลย เช่น นั่งไ ถเ ฟ ส ไปเรื่อยๆ อ่ า น ข่ าว ดร าม่า

หรือสอดส่องเรื่องชาวบ้าน รู้หมดว่าใครเป็นยังไง รู้หมดแต่กลับไม่เคยรู้เรื่องของตัวเองเลย

5. อิจฉาคนรวย

คนประเภทนี้ จะชอบมีความคิดที่อคติกับคนที่รวย จึงหาเหตุผลมาอ้างเพื่อให้ตนรู้สึกดีขึ้น

คอยแต่ไป นิ น ท า ว่าเขา “รวยไปไม่เห็นจะมีความสุขหรอก”

อยู่แบบพอเพียงมีความสุขกว่าเยอะ แต่ตัวเองกลับชอบที่จะคบคนที่ ด้ อ ย กว่า หรือมีฐานะต่ำกว่า เพื่อที่จะได้รู้สึกว่าเหนือกว่า

 

ขอขอบคุณที่มา : bitcoretech