เรื่องสั้นเตือนสติ รถ 4 คันกับชีวิตคนเราที่ต้องเจอ

รวย แปลว่า มีมาก ไม่ได้แปลว่า มีสุข

จน นั้นแปลว่า มีน้อย แต่ไม่ได้แปลว่า มีทุ กข์

พอเพียง แปลว่า มีพอ มันไม่ได้แปลว่า ทุ กข์ หรือ สุข แต่อย่ างใด

ทานบุฟเฟ่มื้อหรู ราค าหลายพัน

ทานข้าวธรรมดาๆ ข้างทาง จานละ 40 บาท

เมื่อทานลงไปแล้ว ก็จบที่คำว่าอิ่มเหมือนๆกัน

วัยรุ่นนั้น วัดคุณค่ากันจากการดูว่าใช้มือถือรุ่นไหน

วัยทำงาน วัดคุณค่ากันจากรถ ว่าราค าเท่าไหร่ ไปท่องเที่ยวบ่อยเพียงไร

วัยกลางคน วัดคุณค่ากันจากบ้านหรือคอนโดที่อยู่แพงแค่ไหน และค่าเทอมเท่าไร ส่งลูกเรียนที่ไหน

วัยใกล้ชรา วัดคุณค่ากันจากมีเวลาว่างในชีวิตแค่ไหน ยิ่งมากแสดงว่าคนนั้นร วยมาก ใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณเพียงอย่ างเดียว

“รถสี่คันในชีวิต” รถเข็นเด็ ก รถจักรย าน รถยนต์ รถเข็น ค น ป่ ว ย

“ใบทั้ง 4 ในชีวิต” ใบประกาศนียบัตร ใบสูติบัตร ใบทะเบียนสมรส ใ บ ม ร ณ ะ บัตร

“เตียงทั้ง 4 ในชีวิต” เตียงเด็ ก เตียงเดี่ยว เตียงคู่ เตียง ค น ป่ ว ย

“หนึ่งทางในชีวิต” ทางที่ตัวเรา ต้องเดินด้วยตนเอง

“สองดีในชีวิตที่ต้องมี” กำลังใจดี สุขภาพดี

“สามสหายในชีวิต” คนที่กล้าให้ยืมเงิน คนที่ยืมแล้วคืนตามกำหนด คนที่มาส่งคุณขึ้นเชิงตะกอน

“สี่ทุ กข์ในชีวิต” สละไม่ได้ ตัดใจไม่ได้ ยอมแ พ้ไม่ได้ ปลงไม่ได้

“ห้าคติท่องให้ขึ้นใจ” ต่อให้ย ากก็ต้องยืนหยัด ต่อให้ดียังไงก็ต้องจาก ต่อให้แ ย่ยังไงก็ต้องมั่นใจในตนเอง ต่อให้มีมากก็ต้องประหยัด ต่อให้แล้งก็ต้องมีน้ำใจ

“หกทรั พย์ในชีวิต” ร่างกาย ความศรัทธา ความรู้ ความฝัน ความมั่นใจ และความกล้าหาญ

วัยชรา ฐานะไม่ใช่ประเด็นแล้วล่ะ ขอเพียงมีเงินพอในการใช้ชีวิตในแต่ละวันก็พอแล้ว มีร่างกาย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง เดินไหว ไม่มีโ ร ค และ ยังจำชื่อลูกหลานได้ เช่นนี้เรียกได้ว่า รวย.. ยิ่งกว่า รวย

ท้ายที่สุดแล้ว คนเราจะค้นพบว่า ทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดก็คือ ตัวเราเอง สุขภาพของคุณ ร่างกายของคุณ

ครั้งนึงคุณอาจเคยใช้ “สุขภาพของคุณ” แบบเปลืองมาก

เมื่อมาถึงตอนปลายของชีวิตแล้ว คุณจะพบว่า…คนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่คนที่เขามีเงินเยอะ

แต่เป็นคนที่มี สุขภาพ และเวลา เหลือมากพอที่จะใช้เงินที่ตัวเราเองหามาได้

ขอขอบคุณ bitcoretech