ข้อคิด

ลักษณะนิสั ยคนรัก ยิ่งคบยิ่งนำพาชีวิตสู้ความเจริญ

เราต้องแยกให้ออกระหว่าง “ความสุข” กับ “ความเจริญ” คนที่คบด้วยแล้วมีความสุขคือ สามารถตอบสน อ ง อ ารมณ์ของเราได้ เช่น ชอบอะไรเหมือนกัน ส่วนคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความเจริญคือ การทำให้ชีวิตพัฒนาขึ้น ก้าวหน้าขึ้น มีสิ่งใหม่ๆ เกิ ดขึ้น

1. การมีศีล ที่เสมอกัน

ศีลเสมอกันถือเป็นเรื่องสำคัญเลยล่ะ เพราะการยอมรับในสิ่งผิ ด ชอบชั่ ว ดีแต่ละคนไม่เท่ากัน เช่น บางคน ฆ่ ๅ ม ด ฆ่ ๅ ยุ ง ทั้งวัน

เพราะถือว่าสั ตว์เหล่านี้ร ก โลก ในขณะที่อีกฝ่ายไม่ช อ บ ความ รุ น แ ร ง เป็นต้น

การตัดสินใจของคนเรา มักจะอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมของตัวเองเสมอ ฉะนั้นถ้าต่างฝ่ายต่างมองความผิ ด ชอบชั่ วดีไม่เท่ากัน ก็จะเกิดการ ถ ก เ ถี ยงขึ้น

2. วิเคราะห์ให้ออกว่าเราเหมาะกับคนแบบไหน

บางคนชอบคนหน้าตาดี บางคนเหมาะที่จะอยู่กับคนนิสัยดี การเลือก แฟนไม่ใช่เพียงเลือกคนที่เราชอบ

มันต้องเลือกคนที่เหมาะกับเราด้วย บางคนอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแต่อาจไม่ได้ทำให้คุณเจริญ และบางครั้งความเจริญก็อาจไม่ได้ทำให้มีความสุข

หากจะให้ดี ควรมีให้ครบทั้งสองเลย และไม่ใช่ว่าการคบคนที่เหมือนกันแล้วจะดีหรอกนะ

เช่น ตัวเองติสเลยชอบคนที่ติส บางครั้งคุยกันสนุก แต่ต่างคนต่างใช้แต่สม อ ง ซี ก ขวามากกว่าเหตุผล

ทะเล า ะ กันจึงมีแต่อารมณ์และจิตนาการไปกันใหญ่ บางครั้งคนที่ต่างกันกลับช่วยเติมเต็มกันได้ดีกว่า

3. การให้เสมอกัน

บางคนชอบคนรวย เพราะใช้ชีวิตง่ายขึ้น เขาจ่ายให้ตลอด และขณะเดียวกันผู้ชายรวย เขาเคยให้เราได้

เขาก็เอาไปให้คนอื่นได้เหมือนกัน จะให้ดีคือฝ่ายหนึ่งให้ อีกฝ่ายหนึ่งแม้ว่าจะร ายได้น้อยกว่า แต่จง พ ย าย ามประดิษฐ์หรือหาสิ่งอื่นมาให้เป็นการตอบแทนจะดีกว่า

จึงจะพอดี ไม่ใช่สายเปย์แค่ฝ่ายเดียว ยกเว้นชีวิตพี่นั้นมีแต่ให้

ยินดีจะให้ ก็ดีไป อีกส่วนหนึ่งคือทัศนคติการให้ผู้อื่นให้สังคม หรือความใจกว้างนั่นเอง ถ้าไม่ตรงกันก็มีปัญหาอีก

เช่น ฝ่ายหนึ่งชอบช่วย เหลือคนอื่น แต่อีกฝ่ายคิดว่าให้มากไป เลยทำให้ ถ ก เ ถี ยงกัน

4. ปัญญาเสมอกัน

หากคู่ของเราคุยในเรื่องเดียวกันได้ สม อ ง อยู่ในระดับเดียวกัน มีตรรกะ การรับรู้เสมอกัน

ก็จะทำให้การสื่อส ารเป็นไปอย่ างเข้าใจกัน บางคนพูดนิดเดียวก็เข้าใจ บางคนอธิบายจนเหนื่อย ก็ไม่เข้าใจ

นี่แหละคือ การพิจารณาเลือกคนที่มีความเหมาะสมกับอุปนิสั ย ที่เรารับได้ หรือรับไม่ได้

ศรัทธา ความเชื่อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มันก็อยู่ที่เรา ตัวเรารู้ดีที่สุด ว่าชอบอะไร

 

ชอบคุณ : sansabai