ข้อคิด

คุณโต้งเจ้าของสวนนงนุช ได้ส่งข้อคิดไว้ว่า อ่ๅนแล้วรู้สึกดีมาก

เจ้าของสวนนงนุชพัทย า ได้ให้ข้อคิด อ่ า นแล้ว ดีมาก

1. จงอย่าอิ จ ฉ าคนอื่น แต่จงใช้ชีวิตให้คนอื่นอิ จ ฉ าจะดีกว่า

2. ความสุขแม้จะอยู่กับเราไม่นาน แต่ความทรงจำที่ดี มันจะอยู่กับเราตลอดไป

3. จุดที่ ต ก ต่ำ ที่สุด เป็นได้ทั้ง จุ ด จ บ และจุดเริ่มต้นใหม่ อยู่ที่เราจะให้มันเป็นอย่างไร

4. บางครั้งก็ไม่ต้องคิดว่า สิ่งที่เราทำ เราจะได้อะไร ถ้าเมื่อทำแล้ว มันสุขใจ นั่นก็คือ “กำไร” ของชีวิต

5. ทางเดียวบนโลกใบนี้ ที่จะทำให้ความสุขนั้นมีมากขึ้น นั่นก็คือให้ แ บ่ ง ปั น ความสุขนั้น แ บ่ ง ให้ผู้อื่น ยิ่งให้มาก ก็ยิ่งสุขมาก

6. คนที่ “น่าอิ จ ฉ าที่สุด” คือ คนที่ไม่อิ จ ฉ าใครเลย ดูเหมือนมันเป็น “ความสุข” ง่าย แต่ คนส่วนใหญ่นั้น เขาไม่ค่อยทำกัน

7. ไม่ยุ่งกับชีวิตผู้อื่น ไม่ขัดความสุขผู้อื่นไม่คิดแทนคนอื่น ไม่อิ จ ฉ าคนอื่น ไม่ ดู ถู ก คน คำสอน 5 ข้อ ที่ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น

8. “ทุกวินาทีที่หๅยใจอยู่คือโอกาสของชีวิต” อย่ ากลั วการเริ่มต้นใหม่ และอย่ าแ คร์สายตาใครตร าบใดที่เรายังหายใจด้วยจมูกของเรา

9. ทุกอย่ างบนโลกใบนี้เป็นเพียงสิ่งชั่ ว คร าว หากมันดี ให้มีความสุขกับมัน เพราะมันจะอยู่กับเราไม่นาน

หากมันไม่ ดีอย่ ากังวล เพราะมันจะอยู่กับเราไม่นานเช่นกัน

10. ไม่ว่าจะมีสิ่งไหนหายไป จากชีวิตเรา แต่ “เวลา” ก็ยังคง “เดินต่อ” แล้วเวลาก็สอนให้เราได้รู้ว่า

ระหว่างที่เรามีเวลาอยู่ เราควรจะดูแลและรั กษ าอย่ างไรเพื่อว่าวันหนึ่ง “เราจะไม่เสี ยใจ”

 

ขอขอบคุณ : เรื่องดีๆ มีข้อคิด ,กัมพล ตันสั จจา