ข้อคิด

นิทานเรื่อง ต้นโอ๊กกับต้นอ้อ นิทานดีๆ ข้อคิดเตือนสติได้ทุกวัย

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว กลางผืนป่าอันแสนร่มรื่นอุดมสมบูรณ์ มีต้นโอ๊กใหญ่ยืนแ ผ่กิ่งใบอย่ างสง่างาม จนสั ตว์ป่าที่ผ่านไปมาได้อาศัยพักพิง

อีกทั้งสั ตว์เหล่านั้นก็ชื่นชมในความแข็งแกร่งของมันด้วยเหตุนี้จึงทำให้ต้นโอ๊กรู้สึกภาคภูมิใจ

นานวันเข้า จากการภูมิใจก็แปรเปลี่ยนเป็นความลำพ อ ง ตน คิดว่าตัวเองมีอำน าจถึงขั้นเป็นที่พึ่งพาแ ก่คนอื่นได้

“สวัสดีเจ้าต้นอ้อน้อย เจ้านี่ช่างตัวเล็กบอบบางเหลือเกินนะ สบายดีหรือไม่ล่ะ”

“สวัสดีคุณต้นโอ๊กสูงใหญ่ ฉันสบายดีและสุขใจมาก ถึงจะตัวเล็กบอบบางแต่ก็ไม่เป็นอะไร”

ต้นอ้อกล่าวตอบต้นโอ๊กด้วยน้ำเสี ยงสดใสและถ่อมตน “ฮ่า ๆ ๆ ๆ อย่ างนั้นหรือ ทั้งร ากอันแสนสั้นกับลำต้นที่เปราะบาง

จนปลิวไปมาแม้ลมพัดเบา ๆ เจ้าจะมีความสุขได้อย่ างไร”

ต้นโอ๊กกล่าวด้วยความสงสั ย พล างขำขันไปด้วย พร้อมหันมาพูดต่อ “ลองยืดรากลงดิน

แล้วยืดลำต้นให้สูงเท่าฟ้าแบบเราดูสิ ต่อให้มีอันตรายมาถึงตัวแค่ไหนก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอก ฮ่า ๆ ๆ ๆ”

ต้นอ้อได้แต่รับฟังเงียบ ๆ ไม่โต้ตอบอะไรสักนิดอยู่มาวันหนึ่ง พายุลูกใหญ่ได้เคลื่อนผ่านป่าแห่งนี้

ทั้งลมและสายฝนพัดกระหน่ำอย่ างรุนแ ร ง แบบไม่เคยเกิ ดขึ้นมาก่อน ทำเอาสิ่งมีชีวิตในป่าต่างหนี ห ล บ ภั ยด้วยความหว าดกลั ว

เหลือแค่ต้นโอ๊กใหญ่ที่เชื่ อมั่นว่าพ ายุจะทำอะไรตนไม่ได้“ลมพัดแค่นี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอก ต้นเราใหญ่โตแข็งแกร่งขนาดนี้ ไม่มีทางล้ มลงแน่นอน” ด้านต้นอ้อผู้บอบบางไม่นึกหวั่นอะไรมาก

เพราะตัวมันเองก็ลู่ไปตามลมได้ตลอดเวลา ไม่คิดขั ดขื นอะไรลมแ ร งแค่ไหนก็ทำอันตร ายต้นอ้อไม่ได้ต้นโอ๊กใหญ่เห็นต้นอ้อเอนไปเอนมาแบบนั้นเลยหัวเราะใส่พร้อมพูดถ าก ถ าง

“โ ธ่ เจ้าต้นอ้อกระจิริดเอ๋ย ยอมแ พ้เสี ยเถิ ด ลมแ ร งขนาดนี้เจ้าคงไม่รอดหรอก มั วแต่เอนไปเอนมาเสี ยเวลาเปล่า” พูดไม่ทันข าดคำ ต้นโอ๊กใหญ่ก็ล้ มลง รากที่ฝังอยู่ใต้ดินลึกก็โผล่มาให้เห็นด้วย

ส่วนต้นอ้อก็ยังป ลิ วไหวไปตามลม จนกระทั่งพายุพัดผ่านไปอีก 2-3 วันต่อมา ชาวบ้านผ่านมาเห็นต้นโอ๊กที่ล้มลง

จึงเอาเลื่อยมาตัดไม้ เพื่อเก็บไว้ใช้สอยและสร้างบ้านเรือน

ทิ้งไว้เพียงพื้นที่ว่างเปล่าอันเคยมีต้นโอ๊กตั้งอยู่ ส่วนต้นอ้อผู้อ่อนโยนและโอนอ่อนไปตามลม ก็ยังคงยืนต้นอย่ างสำร าญไปอีกนานแสนนาน

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน และยอมโอนอ่อนผ่อนตามสถานการณ์ ย่อมผ่านพ้ นเรื่องต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี กลับกันคนที่แข็งกระด้าง

ไม่ยอมปรับตัว มักจะต้องแ พ้ภั ยจนไปไม่รอดเอง

 

ขอบคุณ : forlifeth