ธรรมะ

เตือนสติผู้ชายที่กำลังหลงผิ ด รักเมียให้มากๆ อย่ าคิดหลงผิ ดแค่เพียงชั่ วคร าว

วันนี้ แอดมิน มีเรื่องราวดีๆ มาให้คุณๆ ผู้อ่านได้อ่านกันครับ รับรองเลยว่าดีมากๆ

กลางดึกคืนหนึ่ง มีหลวงตาหนึ่งรูปกับชายหนุ่มหนึ่ง คนสนทนากันอยู่ในวัด

ชายหนุ่ม : หลวงตาครับ ผมแต่งงานแล้ว แต่ตอนนี้ ไปตกหลุมรักหญิงสาวคนหนึ่ง ผมจะทำอย่ างไรดีครับ

หลวงตา : โยมมั่นใจมั้ย ว่าผู้หญิงคนนี้ จะเป็นคนสุดท้ายที่โยมจะรักตลอดไป

ชายหนุ่ม : แน่ใจครับ

หลวงตา : งั้นโยมก็ต้องห ย่ า กับภรรย าคนนี้ แล้วก็ไปขอเธอแต่งงานซะ

ชายหนุ่ม : แต่ภรรย าคนปัจจุบันของผมก็อบอุ่น ใจดี เป็นคนดีไม่แ พ้กัน

ถ้าผมทำอย่ างนั้นมันจะไม่ โ ห ด ร้า ย ไ ร้ซึ่งคุณธรรมเกินไปหรอครับ

หลวงตา : ในชีวิตการแต่งงานการไ ร้ซึ่งความรักถึงจะถึอว่าโ ห ด ร้า ยไ ร้คุณธรรมตอนนี้โยมรักคนอื่นแล้ว ไม่ได้รักเขาแล้ว การทำแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ

ชายหนุ่ม : แต่ภรรย าของผมรักผมมาก รักอย่ างลึกซึ้งหมดใจด้วย

หลวงตา : งั้นเขาก็มีความสุข

ชายหนุ่ม : ผมจะหย่ ากับเขาไปแต่งงานกับคนอื่น เธอต้องรู้สึกทุ กข์ท ร ม านถึงจะถูก ทำไมหลวงตาบอกว่าเธอจะมีความสุขล่ะครับ

หลวงตา : ในชีวิตการแต่งงานเขายังมีความรักให้โยมอยู่ แต่โยมหมดสิ้ นความรักต่อเขาแล้วในความเป็นจริง การมีเป็นความสุข การสู ญสิ้ นเป็นความทุ กข์ ดังนั้นคนที่ทุ กข์ท ร ม านคือโ ย มตะหาก

ชายหนุ่ม : แต่ผมกำลังจะหย่ ากับเขาเพื่อไปแต่งงานกับคนอื่น เขากำลังจะเสี ยผมไป

หลวงตา : โยมผิ ดแล้ว โยมเป็นแค่รูปธรรมการแสดงความรักแบบหนึ่งของชีวิตแต่งงานเมื่อรูปธรรมนี้หายไป ความรักแท้ของเขาก็จะเปลี่ยนไปอยู่ที่รูปธรรมอันอื่นดังนั้นความรักแท้ ในชีวิตการแต่งงานของเขาไม่เคยสู ญเสี ยไป เขาก็เลยมีความสุข ส่วนโ ย มทุ กข์ท ร ม าน

ชายหนุ่ม : เขาเคยบอกว่าชีวิตนี้ รักแต่ผมเท่านั้น เขาจะต้องไม่รักคนอื่นแน่ๆ

หลวงตา : โยมเคยพูดประโยคนนี้มั้ย

ชายหนุ่ม : ผม…..

หลวงตา : เทียนสามเล่มที่โยมมองเห็นตอนนี้ เล่มไหนสว่างที่สุด

ชายหนุ่ม : ผมแยกไม่ออก ดูเหมื่อนว่าจะสว่างเท่าๆ กัน

หลวงตา : เทียนสามเล่มนี้ก็เปรียบเสมือนผู้หญิง 3 คน หนึ่งในนั้นก็คือหญิงสาวคนที่โยมบอกว่าโยมรักที่สุดแต่โยมกลับหาเธอไม่เจอโลกใบนี้กว้างใหญ่มโ ห ฬ าร ผู้คนก็มีมากมาย

ผู้หญิงก็มีนับไม่ถ้วนแค่เทียนสามเล่มโยมยังหาเล่มที่สว่างที่สุดไม่ได้ แล้วโยมจะมั่นใจได้ยังไง ว่าเธอคนนี้ จะเป็นคนสุดท้ายที่โยมจะรัก

ชายหนุ่ม : ผม…..

หลวงตา : ตอนนี้เดินไปหยิบเทียนมาหนึ่งเล่ม วางไว้หน้าโยม แล้วใช้ใจมอง เล่มนั้นก็จะสว่างที่สุด

ชายหนุ่ม : นั่นหลวงตาไม่ต้องบอกผมก็รู้ มันอยู่หน้าสุดมันก็ต้องสว่างที่สุดแน่ๆ

หลวงตา : เอามันกลับไปวางไว้ที่จุดเดิม ลองดูใหม่ซิ ว่าเล่มไหนสว่างสุด

ชายหนุ่ม : ผมก็ยังดูไม่ออกว่าเล่มไหนสว่างสุด

หลวงตา : ในความเป็นจริงแล้ว เทียนเล่มที่โยมหยิบ มาวางตรงหน้าเมื่อกี้ก็คือหญิงคนนั้นที่โยมรักเมื่อโยมรักเธอก็เหมือนเอาเทียนมาวางไว้ใกล้ๆ มันก็จะถูกดวงตาของโยมขยายใหญ่แต่เมื่อเอากลับไปวางที่เดิม

โยมก็จะรู้สึกว่า มองหาเล่มที่สว่างที่สุดไม่เจอความรักที่บอกว่าเป็นรักสุดท้ายจริงๆ แล้วไม่มีจริงหรอกโยม มันก็เป็นแค่ภ าพ ล ว ง ตา ไม่มีจริง

ชายหนุ่ม : ผมเข้าใจแล้ว หลวงตาไม่ได้บอก ให้ผมหย่ า เพียงแต่กำลังชี้ จุดให้ผมเข้าใจ

หลวงตา : โยมไปเถิ ด

ชายหนุ่ม : ตอนนี้ ผมรู้แล้วว่า ผมควรจะรักใคร เขาก็คือภรรย าของผมนั่นเอง

หลวงตา : อามิ ต ต าพุ ทธ อามิ ต ต าพุ ทธ

 

ขอบคุณ : postsod