ข้อคิด

7 เรื่องเงินที่ต้องคิดสำคัญต่อชีวิตมากอายุ 30 แล้วหมดบุญพ่อแม่แล้วจะเป็นอย่ างไร

1. คุณต้องมีเงินสำรองฉุ กเฉิ นอย่ างน้อย 6 เดือน

คิดจาก (รายจ่ายปกติต่อเดือน x 6 เดือน = เงินสำรองฉุ กเฉิ นที่ควรมี)เงินจำนวนนี้จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับปัญหาด้านการเงินได้

โดยไม่ต้องกู้ยืมเงินคนอื่นเพราะการกู้ยืมเงิน อาจจะทำให้เรากลับเข้าไปอยู่ในวงจรห นี้อีกครั้ง

2. สร้างงบการเงินในแบบของตัวเองได้แล้ว

แม้เพื่อน ๆ จะหาเงินได้มากแค่ไหน แต่หากบริหารเงินไม่ดี เงินที่ได้มาก็จะหายไปง่าย ๆ เรียกว่า

“รวยเ ดย์ รวยกันแค่วันสิ้นเดือน” ดังนั้น สิ่งที่เพื่อน ๆ ต้องให้ความสนใจในลำดับถัดมา คือการสร้างงบรายจ่าย

3. เริ่มทย อย ปลดห นี้ให้หมดได้แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนรถ, ค่าบัตรเ ค รดิ ต ยิ่งปล ด ห นี้เร็วเท่าไหร่

เราก็สามารถนำเงินไปต่อยอดได้มากขึ้นเท่านั้นครับ และถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะปล ด ห นี้ยังไงดี แนะนำให้เริ่มจากดูว่าเรามีห นี้ทั้งหมดกี่ราย

จำนวนเงินที่เป็นห นี้ของแต่ละราย และอัตร าด อ กเบี้ ย จากนั้นให้จัดลำดับห นี้

โดยให้ห นี้ที่มีอัตร าด อ กเบี้ยสูงสุดอยู่ด้านบน และเริ่มต้นปลดห นี้จากก้อนนั้นก่อนแล้วค่อย ๆ ทยอยปิดห นี้ก้อนอื่น ๆ ต่อไปจนหมดครับ

4. รู้ตัวเองก่อนว่า มีอะไรมากกว่ากัน

“ทรัพย์สิน” กับ “ห นี้สิ น” หากว่าเพื่อน ๆ มีรายได้เดือนนึงหลักหลายหมื่น แต่กลับมีรายจ่ายสูงพอ ๆ กับรายรับ

สิ่งที่ควรใส่ใจอย่ างแรกเลย คือ ลิ สต์รายการของทรัพย์สิน เพื่อเปรียบเทียบกับห นี้สิ นที่มีทั้งหมดเริ่มต้นง่าย ๆ ที่เริ่มสะสมทรัพย์สิน ที่ก่อให้เกิ ดรายได้ เช่น หุ้น กองทุนรวม เป็นต้น

5. บริหารความเสี่ ยงให้เป็น

การมีสติช่วยให้เราผ่านทุกปัญหาได้ เพราะสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้ คือเรื่องของความเสี่ ยงต่าง ๆ ความเสี่ ยงที่ควรพิจารณามี 3 ด้านคือ

5.1 ความเสี่ ยงด้านชีวิตและสุขภาพ เริ่มจากการคิดว่า หากเราเจ็บป่วยหรือเกิ ดเหตุไม่คาดคิด ครอบครัวจะต้องลำบ ากเพราะข าดกำลังสำคัญรึเปล่า

5.2 ความเสี่ ยงด้านทรัพย์สิน นั่นก็คือหากเราหยุดทำงาน เรามีความพร้อมรึยัง หากไม่มี สิ่งแรกที่ควรทำคือสำรองเงินฉุ กเ ฉิ น

5.3 ความเสี่ ยงในการดำเนินชีวิต เช่น หากวันหนึ่งเพื่อน ๆ ขับรถแล้วเกิ ด อุบั ติเ ห ตุ เรามีประกันภั ยรถยนต์รึเปล่า ถ้าไม่มีจะซื้อมั้ย ซื้อประกันแบบไหนดี.

6. ศึกษาเรื่องภาษีได้แล้ว

ยิ่งรายได้มาก ก็อย่ าลืมว่าภาษีต้องเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว เพราะถือเป็นกฎหมายที่ทุกคนในชาติต้องปฏิบัติตาม

สิ่งที่เพื่อน ๆ ควรศึกษาคือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษี ไม่ว่าจะเป็นการลดหย่ อน หรือการละเว้นใด ๆ ก็ตาม

7. วางแผนเ กษี ยณหรือยัง

“แ ก่ไม่ว่า แต่อย่ าแ ก่แบบไม่มีเงินครับ” ที่บอกแบบนี้เพราะอย ากให้วางแผนเกษียณกันไว ๆ ยิ่งวางเร็วยิ่งดี

ดังนั้น การเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ก็เพื่อผลประโยชน์สำหรับเราเองครับ ไม่ต้องลำบ ากลูกหลาน

 

ขอบคุณ : forlifeth