คน 5 ประเภทที่ไม่ควรไปสนิทสนมด้วย อย่ าคบไว้เป็นมิตรเลย

ในตำราพิชั ยยุทธของขงเบ้ง ได้เขียนถึงคน 5 ประเภท ที่ไม่ควรคบ

โดยเรียกว่า “ค น ห้ า ชั่ ว” ซึ่งคนเหล่านี้ เป็นคน ชั่ ว ที่มีความเจ้าเล่ห์ หาความจริงใจไม่ได้ ไม่ซื่อสั ตย์ และไ ร้ศี ลธรรม

จึงควรอยู่ให้ห่าง และไม่ควรคบค้าสมาคมด้วย หากคบไว้จะนำพาแต่ความ เ ดื อ ด ร้ อ น มาให้ หากอยู่ในองค์กรจะมีแต่ทำให้ เ สี ย ชื่อเสียง

1. คนที่ชอบประจบสอพลอ

คนที่มีนิสั ยคอยเอาใจแต่คนที่มีผลประโยชน์ หรือทำประโยชน์ให้ตัวเองได้ หรือแม้แต่การติดต่อกับ

ศั ต รู ของฝั่งตัวเองเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์

ยอมทำทุกอย่ างเพื่อเอาตัวรอด คนแบบนี้ไม่มีความจริงใจ ถ้าใครไม่มีประโยชน์ด้วยจะไม่สนใจอะไรเลย

2. คอยเรียกร้ องความสนใจ

คนประเภทนี้จะชอบทำพ ฤ ติ ก ร ร มที่แ ป ล กแ ตกต่างไปจากขนบธรรมเนียบในสังคม

เพื่อสร้างความโดนเด่นให้คนอื่นหันมามอง

หรือหันมาสนใจ โดยมักจะใช้วิธีการที่ดู รุ น แ ร ง หรือสร้างความ

เ ดื อ น ร้ อ น ให้คนอื่น เรื่องแบบนี้จะทำให้คนหันมาสนใจได้มากเป็นพิเศษ

3. สร้างเรื่องเกินจริง

คนที่ชอบสร้างเรื่องที่เกินความเป็นจริงไปมาก อาจจะแต่งเติมเสริมเรื่องเข้ามาเองบ้าง

และแ พร่เรื่องราวนี้ออกไปเพื่อให้คนอื่นเข้าใจผิ ดไปไกล

เป็นคนที่ไม่ควรคบไว้มากที่สุด ดังนั้นการบอกเล่ าป ากต่อป าก

เป็นข่าวที่มีความน่าเชื่อถือน้อยมาก เพ ร า ะเรื่องราวส่วนใหญ่มักจะถูก บิ ด เ บื อ น

และแต่งเติมเพิ่มเข้ามาทุกครั้งที่เล่า

4. คอยแต่จับผิ ดคนอื่นตลอดเวลา

คนที่คอยแต่จับผิ ดคนอื่น และชอบ ยุ ย ง ให้คนอื่นเข้าใจผิ ดกัน

หรือมีปัญหากัน คนลักษณะแบบนี้จะชอบทำความผิ ดของคนอื่น จากเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ส ร้ า ง ค ว า ม วุ่ น ว า ย ให้เกิ ดขึ้น

แต่ความผิ ดของตัวเองกลับมองไม่เห็นสักครั้ง และคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น

5. ชอบแบ่งพ ร ร คแบ่งพวก

มักจะหาพรรคพวก แบ่งกลุ่ม และชอบหาวิธี ใ ส่ ร้ า ย ป้ า ย สี ฝ่ายตรงข้าม หรือคนนอกกลุ่มตัวเองเพื่อให้คนเหล่านั้นดูไม่ดีในสายตาคนอื่น

เพื่อเป็นการ ทำ ล า ย และหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองตลอดเวลา

ขงเบ้ง ได้กล่าวไว้ว่า…

“ฉลาด…แต่เข้าข้างคนผิ ด ชีวิตก็ บั ด ซ บ

ฉลาด…แต่เข้ากับใครไม่ได้ ก็ไ ร้ประโยชน์

ฉลาด…แต่ข าดคุณธรรม ไม่ทำให้เจริญ”

ดังนั้นการจะคบใคร ควรพิจารณาดูให้ดีก่อน ว่าเขาคนนั้นเหมาะสมที่จะผูกมิตรด้วยหรือไม่ ไว้ใจได้หรือเปล่า

 

ขอบคุณที่มา : samkok911