กำลังใจดีๆ เช้านี้ฝาก 5 ข้อนี้ไว้สำหรับคนสู้ชีวิต

ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วในตอนขึ้นก็มีความสุข สบายกาย สบายใจแต่พอตอนลงปัญหาต่างๆ ก็เข้ามารุมเ ร้ าจน

แทบจะทนไม่ได้ไม่ว่าจะเเ ย่สักแค่ไหนก็อย่ ายอมแ พ้แม้ต้องสู้เพียงลำพัง

1. อะไรจะเกิ ดมันก็ต้องเกิ ด

เพราะเราทุกคนย่อมต้องผ่านช่วงเวลาอันเ ล วร้ า ยกันทั้งนั้นทุกคนย่อมมีวันที่ดีและวันที่ไม่ดีกันทั้งนั้นไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่ างสูงในชีวิตซึ่งปัจจุบันมีตัวอย่ างอยู่มากมาย

ล้วนผ่ านช่วงเวลาอันเ ล ว ร้ า ยของชีวิตมาแล้วกันทั้งนั้นซึ่งเหล่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมักจะเลือกที่จะไม่บ่ นหรือเสี ยเวลา

แต่พวกเขานั้นจะยอมรับว่าอะไรจะเกิ ดมัน ก็ต้องเกิ ดและพ ย าย ามคิดหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิ ดขึ้นหรือ พ ย าย ามพ ลิ กวิ ก ฤ ตให้เป็นโอกาสนั้นเอง

2. เราไม่สามารถเปลี่ยนเเปลงสิ่งต่างๆ ได้

แต่เราสามารถเปลี่ยนเเปลงตัวเองได้เ พราะไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้หากเรามีความพ ย าย ามสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา เช่น สภาพอากาศบุคคล

เศรษฐกิจ และอื่นๆ คือสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนเเปลงมันได้

หากแต่เราลองปรับทัศนคติที่ตัวเราเองเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งต่างๆ รอบตัวหรือพัฒนาตัวเองให้โดดเด่นขึ้นจนสามารถอยู่ร่วมกับสิ่ง ต่างๆ ได้อย่ างเกิ ดประโยชน์และเป็นโอกาสแ ก่เราเอง

3. ชีวิตเรามีทางเลือกเสมอ อย่ ามองทุกอย่ างให้เป็นปัญหา

เมื่อมีอะไรเกิ ดขึ้นเราควรยอมรับและเลือกทางเดินต่อไปในชีวิตที่จะทำให้ตัวเราเองดีขึ้นจากสิ่งที่เป็นอยู่

อย่ ามองว่าเป็นปัญหา เ พราะมันจะเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อเราคิดว่ามันคือ ปัญหาและอย่ าคิดว่าเราไม่มีทางเลือก เ พราะชีวิตเรามีทางเลือกเสมอ

เช่น ถ้าเรารู้สึกว่างานที่ทำอยู่มันไม่ใช่สำหรับเราเลยเราก็เลือกที่จะเปลี่ยนสายงาน

หรือเปลี่ยนงานใหม่ได้แต่ต้องยอมรับความจริงที่ว่าชีวิตเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราเป็นผลมาจากเราเลือกเองด้วยนะ

4. ความล้ มเ ห ล วคือโอกาสที่จะได้เรียนรู้

อย่ าผิ ดหวังเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการเ พราะอาจจะมีสิ่งที่ดีกว่ารอเราอยู่ความล้ มเ ห ล ว

ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จก็ว่าได้เพราะเรามีโอกาสได้เรียนรู้จากความผิ ด พล าดแล้ว นำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาต่อไปให้สำเร็จซึ่งอาจจะต้องผ่านช่วงเวลา

ล้ มเ ห ล ว หลายครั้งหรือย าวนานก็แล้วแต่ละบุคคลแต่ที่สำคัญต้องก้าวข้ามความล้ มเ ห ล วไปให้ได้

5. อย่ าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

จงมีความสุขในแบบของตัวเราเองเคยรู้สึกไหมว่าเวลาเราเอาตัวเอง ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเรามักจะเป็นทุ กข์ เ พราะจะมองเห็นแต่ข้อดีของคนอื่นๆ

แล้วนำมาทำให้ตัวเราเองหมดกำลังใจซึ่งไม่ดีเลยและในความเป็นจริงเราทุกคนมีข้อดีและข้อเสี ยแ ต กต่างกันไป

ทำให้ความสุขของแต่ละคนแ ต ก ต่างกันไปด้วย เ พ ราะฉะนั้นเราไม่ควรนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราจงมีความสุขในแบบของตัวเราเอง

ขอให้เป็นแ ร งบันด าลใจในการพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตจะดีกว่านะ ขอให้ทุกคนมีสติและอดทนเอา

ไว้แล้วจะสามารถผ่านช่วงเวลาเเ ย่ๆ นั้นไปได้แล้วสิ่งดีๆ ก็จะเข้ามา และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาเเ ย่ๆ ไปให้ได้ด้วยนะ

 

ขอบคุณที่มา : Masii