อายุก็ เริ่ม 50 ปีแล้วฟังทางนี้ให้ดีๆ นะควรลด ละ เลิ ก 8 อย่ างนี้ได้แล้ว

เพื่อชีวิตวัยใกล้เกษียณที่มั่นคง สงบ และมีความสุข บางอย่ างวัยอย่ างเราไม่สามารถทำตามอย่ างพวกรุ่น หรือทำตามใจตัวเองได้อีก

เพราะฉะนั้น อ่านข้อความด้านล่ างแล้วจงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

1. ลดการทำงานหนักได้แล้ว

ถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนภาคเอกชน อายุ 50 ถ้ายังไม่ขึ้นเป็นระดับผู้บริห าร แสดงว่า คุณคงไม่อยู่สายตาเจ้านายเท่าไร

อย่ าเสี ยพลั งชีวิตไปกับการทำงานหนักเลย ใช้เวลาดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นจะดีกว่า

ถ้าคุณขึ้นเป็นระดับผู้บริห ารที่ต้องทำงานหนักเพื่อบริษัท ก็จัดสรรเวลาให้กับครอบครัว

และสุขภาพตัวคุณเองบ้างถ้าคุณเป็นข้าราชการ คุณมีความมั่นคงและมีเวลาว่างพอสมควรแล้ว

ใช้เวลาดูแลสุขภาพและเตรียมงานอดิเรกหลังเกษียณได้เลย เช่นกัน

2. หยุดนึกถึงความล้ มเ ห ล วในอดีตที่ผ่านมา

เพราะการคิดถึงแต่เรื่องร้ า ยๆ ที่ผ่านมา จะทำให้ความสุขที่คุณควรจะได้รับในปัจจุบันหายไป

คิดเสมือนว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณ แต่ลงมือทำเสมือนว่าคุณยังมีอายุยืนย าวได้ถึงแปดสิบ

3. หยุดทำ ร้ า ย ร่างกายของคุณ

เช่น การ เ ม า ค้ า ง , สู บ บุ ห รี่, อดนอน, อาหารขยะ, กินโดยไม่ประมาณ, ขับรถเร็ว และหันกลับมาดูแลร่างกายด้วยการออกกำลังกาย หลายๆ

คนคงจะผ ลั ดวันและเลี่ ยงการออกกำลังกายมาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มสาวแล้ว

แต่เมื่ออายุเลขขึ้นห้า หมายความว่า ร่างกายคุณกำลังจะร่วงโ ร ยแล้ว ดังนั้นควรหันมาใส่ใจกับการออกกำลังกายจริงๆ เสี ยที

4. เลิ กกังวลถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

เช่น ถุงใต้ตา, ติ น ก า, เหนี ยงที่คอ หรือรอยย่ นทั้งหลาย ริ้ ว ร อ ย เหล่านี้เป็นตัวบอกถึงประสบการณ์ที่คุณผ่านร้อนผ่านหนาวมา

คุณไม่สามารถห ลี กเลี่ ยงความแก่ได้ จงภูมิใจกับมัน ยอมรับมัน และจงแ ก่อย่ างสง่างาม

5. หยุดการใช้จ่ายเงินอย่ างฟุ่ มเฟื อย

ถ้าคุณเริ่มคิดเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณ ดูเหมือนว่าค่อนข้างจะสายไปแล้วนะ อายุเกิน 50 เท่าไร คุณควรมีเงินสะสมที่ใช้หลังเกษียณต่อปี

บวกไปอีก 10 ปี เช่น อายุ 51 ควรมีเงินสะสม 10+1=11 ปี อายุ 52 ควรมีสะสม 12 ปี อายุ 60 ควรมีเงินสะสม 20 ปี

นั่นเป็นตัวเลขโดยประมาณว่า คุณจะ ต ๅ ย ที่อายุ 80 ปี

6. เลิ กแคร์ว่า

คนอื่นในสังคมจะคิดถึงคุณอย่ างไร หน้ากากและหัวโ ข นจะอยู่กับคุณอีกไม่ถึงสิบปี หัดที่จะปล่อยวาง

และลดตัวตนของคุณลงบ้าง กลับไปหาเพื่อนที่ดีและจริงใจกับคุณจริงๆ ออกห่างจากคนที่ไม่จริงใจกับคุณ

หรือคนที่มาเพียงเพื่อจะเอาประโยชน์จากตัวคุณ หรือเอาเปรียบคุณ

7. หยุดลังเลเกี่ยวกับการทำงานและการหางานใหม่

เมื่ออ ายุย่ างเข้าวัย 50 คุณควรจะมีงานที่มั่นคง และเป็นงานที่คุณรักจริงๆ ได้แล้ว

เพราะถ้างานนั่นไม่ใช่ตัวตนของคุณ มันก็คงจะสายเกินไปที่จะไปเริ่มใหม่

จงอดทนทำต่อไป เพราะคุณคุ้นชินกับมันแล้ว ถ้าจะหางานใหม่น่าจะเป็นงานที่คุณอย ากทำหลังเกษียณมากกว่า

8. หยุดปิ ดกั้นจิตใจตัวเองที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ช่วงเวลาที่ผ่านมา คุณอาจจะพลาดอะไรหลายๆไปเพราะการปิดใจตัวเองไว้

เพียงแค่ลองเปิดใจและเรียนรู้ คุณจะพบว่าโลกมันกว้างกว่าที่คุณคิด อายุเลขห้าไม่ได้เป็นอุ ป ส ร ร ค

ต่อการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ คบกับเด็กรุ่นใหม่บ้าง จะได้เข้าใจสังคมปัจจุบันมากขึ้น และลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย

 

ขอบคุณที่มา : คิดเป็น