เกร็ดความรู้

หากเข้าใจแล้วปฏิบัติให้ได้ 7 เหตุผลที่ไม่ควรเป็นเพื่อนกันแฟนเก่า

คำว่าแฟนเก่ายังไงก็คือแฟนเก่า น้อยคนนักที่จะกลับไปเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้จริงๆ เพราะส่วนใหญ่ 7 เหตุผลที่ไม่ควรเป็นเพื่อนกับแฟนเก่า

1. เพื่อนไม่จริง

คุณจะเป็นเพื่อนกับเขาไปทำไม ในเมื่อเพื่อนใน คร าบแฟนเก่านี้ก็เม้ าท์กับคุณไม่ได้ทุกเรื่อง เวลาพูดเรื่องเก่าๆ ก็ต้องมาเ จ็ บช้ำน้ำใจเบาๆ ทู๊กที

2. คุณจะรู้สึก อิ จ ฉ า

จะต้องคอยอย ากรู้อย ากเห็นว่าเขาไปมีใคร ไปเ ด ทกับใคร มีใครเข้ามาจี บหรือเปล่า ซึ่งเป็นปกติของคน ห ว ง ก้ าง ก้ างที่เคยเป็นของตัวเองนั่นแหละ แต่ถามว่ามันได้ประโยชน์อะไรมั้ย ไม่เลยสักนิด

3. เสี่ ยงมี อ ะ ไ ร กันง่ายๆ เมื่อไปป าร์ติ้ด้วยกัน

วัวเคยค้า ม้าเคยขิ่ คำนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินกันใช่ไหมล่ะ ถ้าอยู่ในสถานการณ์เสี่ ยงภั ยแบบนี้

ต้องคอยย้ำเตื อนตัวเองเสมอว่า เลิ กกันแล้ว ไม่เราจะไม่ ไม่ ไม่เด็ ดข าด

4. ผั นตัวเป็นนักสื บไ ซเ บ อร์

แค่ได้ยินจากปากคนอื่นว่าเขาไปมีคนอื่นแล้ว คุณจะกลายเป็นเจ้าแ ม่ไ ซเ บ อร์

ค้นทุกอย่ างเกี่ยวกับกิ๊ กใหม่ของเขา แม่นั่นดียังไง จบที่ไหน อายุเท่าไหร่ ทำงานที่ไหน ซึ่งนั่นทำให้เสี ยเวลาทำมาหากินมาก

5. ตะขิ ดตะข ว งใจ

เมื่อ พ ย าย ามเป็นเพื่อนกับแฟนเก่า สิ่งที่ตามมาคืออาการกระอั ก กระอ่ วนเมื่อต้องแนะนำว่า

นี่เพื่อนนะ และเมื่อถามต่อว่ารู้จักกันได้อย่ างไร ภ าพเก่าๆ ก็แทบจะกลับมาปั งๆ ถ้าคุณรู้สึกหวั่ นไหวอยู่แล้ว สิ่งนี้อาจจะทำให้คุณเ ศ ร้ า ได้เลยทีเดียว

6. คุณจะเสี ยเวลากลับไปคบกันอีก

ไม่ต้องแ ป ล กใจหรอก ถ้าจะมีโอกาสมาพูดเรื่องเก่าๆ แล้วก็ลงเอยด้วยการกลับไปคบกันอีก และไงล่ะ สุดท้ายก็หนั งม้ วนเดิม และไงล่ะ เสี ยเวลาซ้ำอีกรอบ

7. คุณทำให้เพื่อนสนิทของคุณเบื่ อ

เพื่อนที่ต้องฟังเรื่องของคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่า ของเรื่องผู้ชายคนนี้ บอกแล้วว่าเลิ กก็ให้เลิ ก

แต่คุณก็ยังจะคบแฟนเก่าเป็นเพื่อนซึ่งก็เหมือนหนั งม้ วนเดิมมาเปิดซ้ำทุกรอบไป

 

ขอบคุณที่มา : อารมณ์สีเทา