ข้อคิด

เจอคนแบบนี้อย่ าพูดเยอะ เงียบไว้ดีกว่าจะได้ไม่ป ว ดหัว

1. เอาแต่คิดว่าตัวเองถูกอยู่ฝ่ายเดียว

ไม่ว่าใครจะพูดอะไร หรืออธิบายหลักการเหตุผลยังไง ยังคิดว่าตัวเองถูกตลอ ดสังเกตุได้ว่าเวลา มีข้อขั ดแ ย้ ง จะเถี ยงเอาให้ตัวเองชนะให้ได้

ไม่มีการรับฟังชาวบ้าน ใช้ต ร ร กะวิบั ติ เหตุผลวิบั ติ ไปเรื่อยๆ แถๆ ข้างๆ คูๆ เพื่อเอาชนะเราก็เท่านั้นเจอคนแบบนี้เงียบดีกว่าค่ะ

2. มักโยนความผิ ดให้คนอื่นเสมอ

ถ้าคนธรรมดาทำผิ ดก็จะรับและใช้เป็นบทเรียนพร้อมปรับปรุงแก้ไขในวันต่อไปไม่ให้ผิ ดอีก

แต่ถ้าผิ ดแล้วโยนความผิ ดให้คนอื่นเรียกว่า โ ง่ แค่นี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิ ด แค่นี้ก็ไม่กล้าปรับปรุงก็เลย โ ง่ อยู่อย่ างนั้น

โ ง่ ซ้ำๆ ซ ากๆ ถ้าเจอคนแบบนี้ อย่ ารู้จักจะดีกว่าเนอะปล่อยเขาไปเถอะ

3. ทำตัวก้ าวร้ าว เสี ยงดังกลบเกลื่ อน

มีการวิจัยมาว่าพวกฉลาดน้อยจะก้ าวร้ าวมากกว่าเมื่อคุมสถานการณ์ไม่อยู่

เหตุการณ์ไม่เป็นดั่ งที่ คิดจะมีอาการโ มโ หก้ าวร้ าวกลบเกลื่ อนหวัง ส ย บให้จบข่าว เจอไม้นี้ให้เดินหนีทันทีค่ะ

ไม่ต้องพูดอะไรต่อทั้งนั้น คนพวกนี้จะรู้สึกค้างคาใจแล้วอาจจะรู้สึกอึดอัดจน อ กแ ต กไปเอง

4. ทำตัวเองข่ มคนอื่นทำตัวเหนือกว่าคนอื่นเสมอ

การมองว่า ตัวเองดีกว่าคนอื่นเสี ยดสีติติ งคนอื่นให้ตัวเองดูดี ตัดสินโดยมีความลำเอี ยง เ ก าะติดตลอด

มีวิจัยว่าพวกไ อคิ วต่ำจะรับอะไรได้ ย ากเข้าใจอะไร ย าก

ไม่เหมือนพวกฉลาดที่พร้อมจะเข้าใจเห็นใจทำอะไรให้ใครช่วยเหลือใครก็ไม่หวังผลแต่พวกคน โ ง่

จะไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้ อั ต ตา มันสูงเมื่อให้แปลว่าต้องได้รับตอบแทน ก็คนอย่ างฉันอุ ตส่าห์ให้คนอย่ างเธอประมาณนั้น

เมื่อเจอแบบนี้วิธีที่น่าจะดีคือเงียบ มันไม่มีประโยชน์อะไรกับการเถียงกับคนใน กะลาถ้าต้องคุยก็เอาเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวให้ตรงประเด็น

หรือหยุดได้ก็หยุดดีกว่าเล็งจังหวะที่ควรจะหยุดอย่ าพ ย าย า มเอาชนะเพราะจะไม่มีวันชนะคน โ ง่

และยิ่งบ้ าด้วยนี่ต้องปล่อยให้เป็นไปต าม ก รร ม จะใช้เหตุผลหลักฐานอะไรมาให้ดูก็คงไม่สนเผลอๆ มีท้าทายกลับมาเราจะเสี ยอารมณ์เองด้วย