ข้อคิด

อย่ าสนิทกับใครเร็วเกินไป อย่ าคิดว่าคุยถูกคอก็คือมิตรแท้สหายจริง

1. อย่ าทำตัวสนิทสนมกับใครเร็วจนเกินไป อย่ าคิดว่าคุยถูกคอก็คือมิตรแท้สหายจริง

2. เวลาไปพักแรมกับคนอื่น เมื่อมีใครสักคนหนึ่งในห้องนอนหลับ ก็ต้องรู้จักหยุดพูดคุยหั วเร าะเสียงดัง

3. ต่อให้ใครยินดีให้ยืมโทรศัพท์ใช้แล้วก็รีบส่งคืน อย่ าเสี ยม าร ย าทเลื่อนดูรูปอื่นๆต่อ

4. สิ่งที่ไม่ควรพูดต่อหน้าคนอื่น ก็ไม่ควรพูดลั บหลังคนอื่นเช่นกัน

5. อย่ าฝากความลั บไว้กับสายลม เพราะลม จะกระพือไ ฟแห่งความลั บให้มันไปทั่ วผืนป่า

6. มีคน 2 ประเภทที่คุ้มค่ากับการเชื่อถือ 1.คนที่ไม่เอ่ยยืมเงิน 2.คนที่ยืมแล้วคืนตรงตามสัญญา

7. เวลาทำผิ ด อย่ าพ ย าย ามหาข้อแก้ตัว หรือแ ถจนสีข้างถลอก ผิ ดก็คือผิ ด

8. สิ่งที่ไม่ควรพูดต่อหน้าคนอื่น ก็ไม่ควรพูดลั บหลังคนอื่นเช่นกัน

9. อย่ าฝากความลั บไว้กับสายลม เพราะลม จะกระพือไ ฟแห่งความลั บให้มันไปทั่ วผืนป่า

10. ให้เกียรติพนักงานบริการทุกคนที่คุณพบเจอ

คุณอย ากได้รับการบริการที่ดี เขาก็อย ากเจอลูกค้าที่นิสั ยดี ใจเขาใจเรา

 

ขอขอบคุณที่มา : นุส นธิ์บุ คส์