วิธีดูแลตัวเอง ใช้ชีวิตให้สงบ อย่ างเข้มแข็ง เมื่อเข้าวัย 40 แล้ว

การเปลี่ยนแปลงจากอายุ 30 ไป ยัง 40 ก็เหมือนกับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอย่ างแรกคือต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายซึ่งรู้สึกเหมือนว่ากำลังสูญเสี ย มันไปแต่สิ่งที่เกิ ดขึ้นในวัย 40 นั้นเป็นสิ่งที่น่าอั ศ จ ร รย์

แทนที่จะยึดติดกับรูปลักษณ์เราควรมุ่งความสนใจไปที่ภายในและความรู้สึกใหม่ๆ

สิ่งที่มีค่ามาก นั่นคือเวลาและประสบการณ์การใช้ชีวิต เรามีอายุมากขึ้น ประสบการณ์การใช้ชีวิตของเราก็มีเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน เมื่อตอนที่อายุยังน้อย คุณอาจจะต้องพบเจอกับความผิ ดหวัง เจอกับความเสี ยใจ

บางครั้ง เราอาจจะยังไม่รู้จักตัวเองดีพอ แต่เมื่ออายุเข้าถึงวัย 40 ปีขึ้นไป คุณได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่ างจากการใช้ชีวิตได้มากขึ้น

1. โลกของความรัก ไม่มีผิ ด ไม่ถูก

เป็นที่คน บางคนรู้จักที่จะรัก บางคนรู้จักที่จะรักษาแต่กับคนบางคนเขาก็อาจจะไม่รู้จักกับเรื่องของความรักเลย

ฉะนั้นอย่ าไปโก ร ธ แ ค้ น ใครเขา จงให้อภั ยจะดีกว่า

2. ดูบุ พ ก ารีให้ดีที่สุด

อย่ าทำตัว ไ ร้ ค่าในวันที่สายไป หาเวลาดูแลท่านบ้าง หาเวลาไปเที่ยวกับท่าน ทานข้าวกับท่าน ในตอนที่ตัวเองนั้นยังมีโอกาสอยู่ ก่อนที่จะสายเกินไป

3. กินข้าวช้าๆ

ทุกสิ่งเมื่อเราอายุมากขึ้น เราควรที่จะทำอะไรช้าๆ ทำให้เสร็จไปทีละอย่ าง เราไม่ควรเ ร่ ง รี บในการทำสิ่งใดๆ

4. ดูแลรักษาร่างกายคุณ

ไม่ โ ห ม ตัวเองในการทำงานมากไป เมื่อคุณทำงานมากๆ ไม่มีเวลาดูแลตนเอง คุณก็จะนำเงินเหล่านั้นมารักษ าตัว จงออกกําลังกายและตร ว จ สุขภาพให้บ่อยๆ ขึ้น

5. พ ย าย าม อย่ าปล่อยให้ตัวเองเฉา

เพียงแค่คิดว่ารูปร่างหน้าตาของคนที่เปลี่ยนแปลงไป ผิ วไม่ขาวใสเหมือนเมื่อก่อน หุ่นไม่ดี ใบหน้าของคุณมี ร อ ย ย่ น

คุณควรที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขในแต่ละวัน มีความสนุกในการใช้ชีวิต อย่ าให้ใครต้องมากำหนดความสวยความหล่อของคุณเลย

6. เลือกทานแต่ของดีๆ มากขึ้น

ทานของที่มีประโยชน์ เช่น ผักผลไม้ งดของมัน ของหวาน ซึ่งอาหารเหล่านี้จะทำให้เกิ ดโ ร ค ได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

7. หากเจอคนที่ไม่จริงใจ

อย่ าพ ย าย ามรักษาความสัมพันธ์นั้น เมื่อเค้าเป็นความสบายใจของคุณไม่ได้ จงอยู่คนเดียวดีกว่า อาจจะสบายใจมากกว่า

8. คนที่มีพี่น้อง ควรที่จะรักและเป็นห่วงกันให้มาก

อย่ าปล่อยให้ความสัมพันธ์ของคุณที่มี เกิ ดความห่างเหิ น อดทนกันบ้าง รักกันให้มาก คุยกันบ่อยๆ เพราะเขาคือคนในครอบครัวของคุณ

และไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แล้วนั้น สิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการใช้ชีวิต คือ การมีสติและความไม่ประม าท คุณควรดูแลตัวเองใส่ใจคนรอบข้างให้มาก ใส่ใจคนที่เรารัก ชีวิตของคุณจะยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้น

 

ขอบคุณ : postsara