ข้อคิด

3 เรื่องดีๆ ทำตัวให้โ ง่บ้าง แล้วเป็นสุขกว่าฉลาด รู้มากไปแล้วมีแต่ความทุ กข์

ปรัชญา 3 เรื่องที่อ่านแล้วเข้าใจชีวิต เพราะเรื่องบ้างอย่ างให้เราทำตัวโ ง่ดูบ้าง จะได้ไม่เป็นทุ กข์ หากฉลาดรู้ทันคนมากไป ความสุขความสงบก็คงหายไป จากเราได้ในทันทีไงล่ะ

1. ปรัชญา เรื่อง หูดี หูห น ว ก

มีหญิงสองคน เป็นม ะเ ร็ง แล้ววันที่ไปตร วจ ทั้งสองนั้นได้นั่งรอฟังผล ในห้องเดียวกัน คนที่หูดีได้ยินทุกคำ

ที่หม อ กระซิ บคุยกันในห้องข้างๆ ว่าเธอนั้น จะมีชีวิต อยู่ได้เพียงหกเดือนเท่านั้น แล้วอีกคน ผู้หญิงอีกคนจะอยู่ได้อีกเพียงสามเดือน แล้วคือคนที่หูห น ว กไม่ได้ยินอะไรเลย ที่หมอ คุยกัน แม้คุณพูดอยู่ตรงหน้าเธอ

เธอก็ยังถามเสี ยงดังใส่ว่า “เธอพูดอะไรพูดดังๆ หน่อยซิ” จากนั้น หนึ่งเดือน หญิงหูดี ก็จากไปแต่ว่า คนหูหน วก ยังมีชีวิตต่อมา จนถึงทุกวันนี้ เพราะเธอไม่ได้ยินอะไร จึงไม่ได้กังวลกับเรื่องที่เกิ ดขึ้น

2. ปรัชญา เรื่องวิเคร าะห์ การลงมือทำ

มีชายอยู่สองคน วินัยและมงคล เปิดบริษั ทเล็กๆ ในช่วงวิก ฤ ต ต้มยำกุ้ งวินัยผู้คำนวณเหตุการณ์ได้อย่ างแม่นยำ รู้ว่าจะมีเจ้าของธุรกิ จ

ขนาดเล็กประมาณ 30 เปอเซนต์ต้องปิดตัวลง และคิดว่าบริษัทของตน ก็คงไม่ ร อ ดแน่

เลยตัดสินใจปิดกิ จการ แล้วให้เงินปั นผล กับลูกน้องให้ไปทำทุน แล้วส่วนมงคล เขาไม่ค่อยรู้ทิศทาง ของเศรษฐกิจนัก

คนส่วนมากมองว่ามงคลนั้น เป็นเจ้าของกิ จ การที่โ ง่ ด้วยซ้ำไป “อนาคตเป็นเรื่องที่ย าก มันอาจไม่ได้เป็นอย่ างที่นายคิดก็ได้” มงคลคิดว่าหากยังคงหางาน

ให้ลูกน้องทำได้ ในแต่ละวัน โอกาสก็เป็นของเขา แล้วสุดท้ายบริษัทของมงคล ยังคงดำเนิน กิ จ ก า รมาจนถึงวันนี้

3. ปรัชญา เรื่องสาย ต า สั้น สายต า ย าว

ชายสองคน เขาทั้งสองเป็นเพื่อนรักกัน คนนึงสายต าย าวอีกคนหนึ่งสายต าสั้น ทั้งสองเรือพลิ กค ว่ำกลางทะเลขณะที่ต่างคนต่างก็กระเสื อก ก ระสนพยุ งตัว

อยู่กลางทะเล แล้วจู่ๆ คนสายต าย าวได้มองไปเห็นเรือน้อยลอยห่างอยู่ไม่ไกลนัก และดูเหมือน

มันกำลังลอยมาทางพวกเขา และคนที่สายต าสั้น ก็เห็นเหมือนกัน แต่ก็ไม่ชัดนัก ทั้งสองต่างพากันออกแร ง ว่ายอีกครั้ง

เพื่อจะไปถึงเรือ ว่ายไปๆ คนที่สายตา ย าวอยู่ดีๆก็หยุด เพราะเขาเห็นแล้วว่านั่นไม่ใช่เรือ มันเป็นเพียงแค่ขอนไม้แต่คนที่สายตาสั้น ไม่รู้ว่านั่นคืออะไร เพราะเขามองได้ไม่ไกลนัก ก็ยังคง พ ย าย ามพาตัวเองไปถึง

เรือลำนั้นให้ได้ พอเขาว่ายไปถึงท่อนไม้ได้ ก็พอดีกับที่เขาเห็นว่าฝั่ง อยู่ไม่ไกลจากที่เขาอยู่เลย เพื่อนที่สายต าย าว

ได้จากไปกลางทะเลนั้น ส่วนเขาร อ ด

ว่ากันว่า ที่กล่าวมานั้น เรื่องบางเรื่องไม่รู้ดีกว่ารู้ มันคือสิ่งที่เรามักจะพูดกันเสมอว่า “ทำตัวโ ง่ บ้างก็ดี เหมือนกัน”

อันที่จริงแล้ว ความสุขและความสงบ อาจซ่ อนอยู่กับความโ ง่ ของเรา

เพราะเมื่อไรที่เราฉลาด และรู้เท่าทันคน ความสุขความสงบก็คงหายไป จากเราได้ในทันทีไงล่ะ…

 

ขอบคุณ : tamnanna