เกร็ดความรู้

เตือนสติผู้หญิง 3 สิ่งที่สำคัญที่ไม่ควรมีมากจนเกิ นไป ยิ่งทำให้ชีวิตเป็นทุ กข์มาก

หากวันนี้คุณนั้นกำลังคบใครสักคนอยู่ และเขาเองก็รักคุณในสิ่งที่คุณนั้นเป็น แต่ก็ยังมีบางสิ่งบางอย่ างที่ทำให้ชีวิตรักของคุณนั้นยังไม่สมบูรณ์แบบ

และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 3 สิ่งที่สำคัญกับผู้หญิง ที่ไม่ควรมีมากจนเกิ ดไป

ยิ่งมีมากยิ่งทำให้ชีวิตเป็นทุ กข์มาก ไปดูกันว่าอะไรที่ทำให้เราเป็นทุ กข์ใจหากเรานั้นมีมากจนเกิ ดไป

1. เชื่ อใจมากเกินไปสำหรับบางคน

สิ่งที่มีค่าเหนือ กว่าสิ่งใดในโลก คือความ‘ไว้เนื้อเชื่ อใจ’ เพราะเราสามารถมอบเงินสด

หาเงินใหม่ได้ภายในเวลาไม่กี่วัน แต่ความไว้ใจนั้นกว่าจะมอบให้กันได้ มันต้องเสี ยเวลานานหลายปี เลยทีเดียว

ทว่าบ่อยครั้งเราก็มักจะต้องสูญเสี ยความไว้ใจ ที่มอบให้คนอื่นไปในเสี้ ยววินาที

เดียวจากการหั ก หลั ง ซึ่งคนที่เ จ็ บ ป ว ดที่สุด

ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน มันคือเราผู้ที่ซื่อสั ตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองมาก และเป็นเจ้าของความไว้ เนื้อเชื่ อใจนั้นต่างหาก

2. รักมากเกินไป

ความรักทำให้ต า บ อ ด มองไม่เห็น แม้กระทั่งตัวตนของตัวเองว่าเ จ็ บไปกี่ครั้ง เ จ็ บไปซ้ำๆ แบบนี้มานานเท่าไหร่ ทำ ร้ ายตัวเองมานานแค่ไหน จริงอยู่ว่าความรักเป็นสิ่งดี ทำให้คนเรารู้สึกถึงคุณค่าของชีวิต และมีค่ามากพอที่

ในชีวิตหนึ่งเราควรต้องเรียนรู้ในความรักสักครั้ง แต่อย่ าได้มองข้ามความจริงว่า

คนที่เราควรมอบความรักให้มากที่สุด ก็คือตัวของเราเอง

เพราะเราไม่อาจรู้ได้เลยว่า คนที่เรามอบความรักให้ไป จะย้อนกลับมาทำร้ าย เราหรือเปล่า ถ้าคิดจะเลือก

ลงทุนความรักกับใคร อันดับหนึ่งที่ควรต้องตัดสินใจ คือตัวเราเองนี่ล่ะ

3.  ค าดหวังมากเกินไปมนุษย์

เราเกิ ดมาจะดำเนินชีวิตต่อไปไม่ได้เลย ถ้าไ ร้ซึ่งความหวัง แต่ก็ต้องคำนึงไว้เสมอว่า

ยิ่งสูงเท่าไหร่ ตกลงมายิ่งเ จ็ บเท่านั้น ความผิ ดหวังเกิ ดขึ้นได้ทุกวัน แต่หัวใจเราไม่สามารถรองรับ

บ าด แ ผ ล นั้นได้ทุกวันหรอ ก ดังนั้นในบางสิ่งบางอย่ างเราควรต้องปล่อย

ให้เป็นไปตามทางของมันเองบ้าง ไม่จำเป็นต้องสร้างความคาดหวัง เอาไว้กับทุกอย่ างหรอ กคิดซะว่า

มันคือหนทางที่จะช่วยทำให้ตัวเอง ไม่ต้องเสี่ ยงเ จ็ บ ตัวจากการร่ ว ง หล่ น ลงมา จากความคาดหวังนั้นซ้ำๆ โดยไม่ได้รับอะไรกลับมาดีกว่านะ

 

ขอบคุณ : deesoulmuch