20 ข้อคิดดีๆ ตื่นมาเช้านี้ ควรมอบสิ่งนี้ให้กับชีวิต จะเข้าใจชีวิตมากขึ้น

บางช่วงของชีวิต มันอาจจะมีสักครั้งที่เรารู้สึกอย ากจะล้ มเลิ กทุกสิ่งอย่าง บางทีเราก็เหนื่ อย หมดกำลังใจ ที่จะเดินต่อไปข้างหน้า

เราจงปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านี้มันผ่านไปดีกว่า ดึงตัวเองให้ลุ กขึ้นมาได้ทุกครั้งเสมอ

1. เมื่อวานผ่านมาแล้ว ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้ วันพรุ่งนี้ยังมี ให้เราได้ทำสิ่งดีๆ เสมอ

2. คนเดียวที่จะทำให้คุณผ่าน ทุกปัญหาได้ นั่นคือ “ตัวเราเอง”

3. เรื่องวุ่นวายต่างๆ มีอยู่ 2 อย่ าง คือ “ไปหลงรัก” และ “ไปหลงเก ลี ย ด”

4. เมื่อมีจงรู้จักให้ เมื่อได้จงรู้จักพอ คนเราเกิ ดมา ถึงเวลาก็ต้องจากไป

5. สิ่งที่ย้อนไม่ได้ คือเวลา สิ่งที่หนีไม่ได้คือการจากไป สิ่งที่ชื้อไม่ได้คือ สุขภาพและชีวิต สิ่งที่ต้องอดทน คือใจตนเอง

6. ตัดสินใจอะไรแล้ว จะเดินไปข้างหน้าก็อย่ าหวั่นไหว กับปัญหาที่จะต้องพบเจอในระหว่างทาง

7. ไฟไม่ได้ร้ อ น หากเราไม่เอาตัวเข้าไปใกล้ ทุ กข์ใดๆก็ไม่ทำให้เราหนัก หากเราไม่เอาใจเราไปแบก

8. กำลังใจอาจหาได้ จากคนรอบๆ ตัวเรา แต่ความเ ข้มแ ข็งเราจงสร้างมันขึ้นเอง

9. ความสบายใจไม่ได้เกิ ดจาก การทำทุกสิ่งให้ได้ดังใจ แต่เกิ ดจากใจที่ยอมรับว่าไม่มีอะไรที่จะได้ดังใจเราไปทุกอย่ าง

10. คนเรามันคิดไม่เหมือนกัน ต่างคนต่างความคิด ต่างจิตต่างใจ อย่า ดู ถู ก ความคิดกัน

11. คนมีปัญญา มักมองเห็นโอกาสในทุกๆ ปัญหา คนข าดปัญญามักมองเห็นปัญหาในทุกๆ โอกาส

12. ไม่ใช่ความทุ กข์ ที่ทำให้เราคิดเยอะ แต่เป็นเพราะเราคิดมาก จึงเกิ ดทุ กข์

13. รู้จักให้รู้จักรับ รู้จักปรับรู้จักให้อภั ย รู้จักคลายชีวิตจะเบาสบายและมีความสุข

14. หาที่สงบร้อยที่ ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจตัวเอง รู้จักคนร้อยคนไม่ดีเท่ารู้จักตนแค่คนเดียว

15. ทุกครั้งที่เราไม่เข้าใจกัน ไม่ผิ ดที่จะโก ร ธ กัน แต่ผิ ดที่เราไม่ขอโท ษกันต่างหากล่ะ

16. หากคิดได้ ให้ช่วยคิด หากคิดไม่ได้ให้ช่วยทำ หากทำไม่ได้ จงให้ความร่วมมือ ถ้าหากร่วมมือไม่ได้ จงให้กำลังใจ

17. ละได้ใจก็สะอาด วางได้ใจก็โล่งปลงได้ อภั ยได้ใจก็สงบได้

18. เงาจันทร์นั้นเกิ ดจาก ความนิ่งของน้ำฉันใด ปัญญาเกิ ดจากความนิ่งของใจฉันนั้น

29. บางทีกำลังใจ นอกจากจะมีไว้ให้ใครๆ แล้ว ก็ต้องเก็บไว้ให้เราด้วย

20. จงเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข เพียงเท่านี้ก็เป็นคนโดยสมบูรณ์แล้ว

 

ขอบคุณ : tamnanna