เกร็ดความรู้

7 สาเหตุที่ชีวิตเรา ย่ำอยู่กับที่ มองดูตัวเองดีแล้วหรือยังที่คุณยังไม่ไปถึงไหน

หลายครั้งที่ปัจจัยต่างๆ ฉุ ดรั้ งเราไว้จน ชีวิตไปไม่ถึงไหน กับเขาสักที บางคนเลือกที่จะโท ษคนอื่น หรือสถานการณ์ต่างๆ บางคนตัดข าดตัวเอง ไม่ยอมรับรู้ความเป็นจริงรอบด้าน ขณะที่บางคน กลับก้าวไปข้างหน้าได้เร็วกว่าใครๆ

1. เอาแต่โท ษคนอื่นอยู่เสมอ

สำหรับคนที่เมื่อเกิ ดเรื่องผิ ด พล าด ก็มักจะโท ษคนอื่น นอกจากตัวเองไว้ก่อน ยกตัวอย่ าง

เช่น โท ษดินฟ้า อากาศ โท ษคนรอบข้างหรือ แม้แต่พ่อแม่ ว่าเป็นต้นเหตุของทุกความล้ ม เ ห ล วในชีวิตเรา

ขอให้ลองทบทวน และปรับทั ศ น ค ติใหม่ เราอาจนึกเสี ยใจกับเรื่องที่ผิ ด พล าดได้ แต่ถึงจะโท ษคนอื่นๆ ไปก็ไม่เกิ ดประโยชน์อะไรขึ้นมา

2. ยึดติดกับความฝันอันเลื่ อน ล อ ย

ใครๆ ก็มีความฝัน แต่มีบางคนที่ใช้ชีวิตอิงอยู่กับความเพ้ อฝัน

จนหลงลืมมองความเป็นจริง ทำให้เขาติดอยู่ในกับดั กแห่ง จิ น ต น าการ จนไม่คิดจะพ ย าย าม

อย่ างเอาจริงเอาจัง หน้ามื ด ตามั ว จนลืมมองความเป็นไปได้

3. ว อ กแ ว กไปสนอย่ างอื่น จนลืมเป้าหมาย

เคยมั้ย ที่บอกกับตัวเองว่า เดี๋ ยวเ ช็ ค f a c e b o o k แปปนึงแล้วค่อยกลับไปทำงานแล้วกันนะ

หลายคน สัญญากับตัวเองแบบนี้ ก่อนจะจมหายไปกับการท่องโลกโ ซเชี ย ล หลายคนย าวถึงเช้าไปเลยก็มี

นี่เป็นอีกหนึ่งข้อเสี ยของเทคโ นโ ลยี ที่มาพร้อมกับความเพลิดเพลินใจในการไ ถมือถือ

เพราะผลลัพธ์ของมันก็คือ งานที่ควรจะเสร็จ ก็ไม่เสร็จสักอย่ าง

4. โยนความรับผิ ดชอบให้คนอื่น

ถึงทุก ความผิ ด พล าด ที่เกิ ดขึ้นในชีวิตจะไม่ใช่ความผิ ดเราทั้งหมด

แต่หากมันเกี่ยวข้องกับเรา เราก็ต้องยอมรับว่าตัวเองมีส่วนในการรับผิ ดชอบด้วย

การโยนความรับผิ ดชอบให้คนอื่น ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ต่างๆ คลิ่ คล าย ในทางกลับกัน หากคุณยอมรับความผิ ด และเปลี่ยนแปลงบางสิ่งด้วยตัวเอง จิตสำนึกในความรับผิ ดชอบนี้ จะชักจูงชีวิตคุณไปยังทิศทางที่ดีขึ้น

5. ข าดแ รงจูงใจและความ พ ย าย าม

เชื่ อว่าบางครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง คุณเองก็เคยเป็นแบบนี้ ตั้งเป้าไว้ดิ บ ดี วันนี้จะไปเข้ายิ ม พรุ่งนี้เริ่มไ ด เ อ ท แต่ทำๆ ไปได้ประมาณอาทิตย์

หรือเดือนกว่าๆ ก็เลิ กซะแล้ว ที่มันเป็นซะอย่ างนี้ก็เพราะเราไม่มีความมุ่งมั่น และความต้องการที่จะทำมากพอนั่นเอง

6. วิเคราะห์ตัวเองมากไป จนไม่เริ่มอะไรเลย

การวิเคราะห์ตัวเองมากเกินไป จะทำให้เราค่อยๆ ค้นพบปัญหาในตัวเองมากขึ้นๆ

ผลลัพธ์คือ มันจะเริ่มหยั่ ง ร ากลึกในตัวคุณ ทำให้คุณรู้สึกแ ย่กับเหตุการณ์ร้ า ยๆ เรื่องผิ ด พล าดต่างๆ ที่อาจจะเกิ ด

แต่ยังไม่ทันเกิ ด และแน่นอนว่าแบบนี้จะยิ่งทำให้เ ค รี ย ด มากขึ้น และกลั วจนไม่เริ่มต้นทำอะไรสักอย่ าง

7. กลั วตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่ม

จากเรื่องร าวความล้ มเ ห ล ว ของคนอื่นที่เราเคยได้เห็นผ่านตา อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้เรายังไม่กล้าลองทำสิ่งที่อย ากทำ เพราะกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีพอ กลั วจะเป็นแบบเขา

 

ขอบคุณที่มา goodlifeupdate