การรู้จักวางตัว คือหนึ่งในวิธีใช้ชีวิตอย่ างชาญฉลาด

ยิ่งเป็นคนฉลาดเท่าไร ก็ยิ่งต้องเ สแ ส ร้ งแ ก ล้ งโ ง่ การรู้จักวางตัว คือหนึ่งในวิธีใช้ชีวิตอย่ างชาญฉลาด

1. พูดไปสองไ พเบี้ ยนิ่งเสี ยตำลึ งท อ ง

การนิ่งเงียบ อาจปิดโอกาสในการโ ชว์ศั ก ย ภาพแต่กับบางคนหรือบางกรณี

การพูดไปก็ไม่เกิ ดประโยชน์ รังแต่จะเกิ ดภั ยกับตัวเอง ดังนั้นเงียบไว้ไม่เสี ยหลาย

2. จิตวิทย า พัฒนาตนทีละสเต็ ป

ปล่อยของหมดแม็กซ์แบบตู้มเดียวจอดไม่ได้ดูดีเท่ากับหยอดละนิด แต่เพิ่มจากหนึ่งเป็นสอง สองเป็นสาม ไปทีละขั้น

3. เมื่อต้องการเรียนรู้ใจบุคคล

หรือลองเชิงคู่แข่ง คนฉลาดรู้จักโ ย น หินถามทางเขาแ ส ร้ งลู่ตามลม เพื่อประเมินดูสถานการณ์ที่อีกฝ่ายปฏิบัติ ก่อนดำเนินแผนการใด ๆ ต่อไป

4. เทคนิคการยืมแ รงคนอื่น

หลายครั้งความเก่งทำให้คุณ ต้องทำงานหนักเกินหน้าที่

แต่ถ้าคุณรู้จักซ่ อ น มันไว้บ้าง จะทำให้คนอื่นยื่นมือมาช่วยโดยง่าย

5. สถานการณ์ “ครั้งแรกในชีวิต”

การทำอะไรครั้งแรก ไม่ควรออกตัวแ รง เรายังไม่รู้บริบท

ไม่รู้ว่าใครเป็นหน้าอินทร์หน้าพรหม ดังนั้นการอ่อนโอนเป็นสิ่งที่พึงกระทำ

6. เมื่อรู้ แต่รู้ไม่หมด

เปรียบเทียบกับคนมองบนฟ้า ก็บอกว่าโลกนี้มีแต่นก คนมองลงแม่น้ำก็บอกว่าโลกมีแต่ปลา ซึ่งแท้จริงแล้ว

โลกนี้มีทั้งนกและปลา หากเราเ พ่ งมองไปด้านเดียว

ก็อย่ าคิดว่าเป็น พ หู สู ต ควรเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์หลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนความรู้

7. สถานการณ์เพื่อการเรียนรู้

แม้ว่าคุณจะรู้ดีในบางเรื่องอยู่แล้ว แต่เชื่ อเถอะว่าการเรียนรู้เพิ่มเติมจะทำให้คุณเซี ยนมากขึ้น เมื่อต้องการวิชาก็อย่ าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว

8. เมื่อเผชิญหน้ากับคนอวดภูมิ

คนฉลาดจะรับมือกับคนคุยโ ว ด้วยการอ่อนน้อมและรับฟังดีกว่าจะเกทับกันไปมา เพราะเขารู้หลักการว่า “มีแต่คนโ ง่เท่านั้น ที่จะเชื่ อเรื่องอวดอ้างเกินจริง”

9. อุ ป มากับกำแ พ งขวางหน้า

แม้อย ากโ จ มติโ ต้แ ย้ งอะไร แต่หากจังหวะไม่ได้ก็นิ่งเสี ย

ชั่งน้ำหนักดูว่า การเป็นคนโดดเด่นที่มีศั ต รู รอบด้าน กับคนโอนอ่อนดูไม่มี พิ ษ มีภั ย อันไหนดีกว่ากัน

10. เมื่อต้องการสร้างเมตตามหานิยม

การเลิ กคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลและทำตัวให้เล็ก ๆ ลี บ ๆ บางครั้งทำให้คุณเป็นคนน่าเอ็นดู มาก

11. ยิ่งเป็นคนฉลาดเท่าไร ก็ยิ่งต้องเ สแ ส ร้ งแ ก ล้งโ ง่

บางครั้งความฉลาดอาจช่วยให้เราเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์คับขัน แต่อีกหลาย ๆ ครั้ง ความฉลาดก็มาพร้อมกับภั ยอั น ต ร าย

 

ขอบคุณ : forlifeth