เกร็ดความรู้

9 สิ่งที่ควรรู้ไว้ คุณจะเลิ กสนใจมัน เมื่อคุณอายุ 30-60 ปีขึ้นไป

1. คุณอาจจะเลิ กสนใจ ของเล่นใหม่ๆ เช่น โทรศัพท์รุ่นใหม่โน๊ตบุคเครื่องใหม่รองเท้าคู่ใหม่คุณจะเห็นคุณค่าของเ งิ นและ ใช้จ่ายอย่ างระมั ดระวั ง มากขึ้นเพราะ ต้องเริ่มสร้าง เนื้อสร้างตัวแล้ว

2. เลิ กเป็นคนขิ้ อวดเพราะ สุดท้ายคุณ จะเข้าใจว่า สิ่งที่ทำอยู่นั้นมันไ ร้สาระมาก

3. อยู่เป็นโสดไ ม่ใช่ปัญหาเรื่องที่คุณยังไม่ไ ด้แต่งงานก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับคุณหากคุณสามารถ ทำงานหา เ งิ น หาเลี้ยงตัวเองได้

4. ไม่ค่อยสนใจเรื่องซุ บ ซิ บ นิ น ทๅเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วัย 30 คุณจะเริ่มมีภูมิต้ าน ทๅนต่อคำ นิ น ทๅและ คำพูดใส่ร้ าย ป้ ายสี

5. ไม่สนใจการฉลองวันเกิ ดแบบจัดเต็มเหมือนที่ผ่านมานั้นจะไม่ใช่แนวของคุณอีกต่อไปคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าวันเกิ ดเรานั้นควรให้ความสำคัญกับพ่อแม่

ผู้ที่ให้กำเนิ ดเรามากกว่าเอา เ งิ น ไปจัดงานเลี้ยงใครๆก็ไม่รู้

6. เลิ กสนใจเ ค รื อ ข่ ายสังคม อ อ นไ ลน์อย่ างพวกโ ซเชี ยลเน็ตเวิร์กไปโดยอัตโนมัติเพราะ คุณมีอะไรให้ทำมากขึ้นโลกในชีวิตจริง

7. เลิ กทำตามความคาดหวังของคนอื่นคุณจะเริ่มรู็ว่าตัวเองต้องการอะไรมีเป้าหมายอะไร และ คุณจะวิ่งไ ล่ตามความฝันของตัวเองมาก กว่าทำตามความคาดหวังของคนอื่น

8. เลิ กแ คร์ความคิดเห็นของคนอื่นที่มีต่อคู่รักของคุณถ้าเป็นเมื่อวันรุ่นเราอาจจะรู้สึกเขิ นอายหากแฟนเราหน้าตา

ไม่ดีบางคนถึงขั้นไม่กล้าพาไปเปิดตัวกับ เพื่อนๆ แต่เมื่อเริ่มเติบโตขึ้นเราจะไปโ ฟกั สที่ความจริงใจอนาคตและ การสร้างครอบครัวมากกว่าเรื่องหน้าตา

9. คุณแทบจะไม่แ คร์ว่าคนอื่นจะมองคุณยังไงไม่ว่าที่ผ่านมาชีวิตในวัยก่อนหน้านี้จะเป็นอย่ างไรเมื่อ

โตขึ้นคุณจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าคนที่เราควรแ คร์มากที่สุดคือความรู้สึก ของตัวเราเอง