สุขภาพ

8 นิสั ยที่เป็นสาเหตุของการเลิ กลา แม้บอกรักกันทุกวัน แต่กลับไปกันไม่รอด

1. มองแต่ข้อเสี ยของแฟน

ผู้ชายอะไร ซ ก ม กจัง… อย ากให้แฟนใส่ใจเรามากขึ้น…

“แค่คิดเองเออเองในใจก็สั่นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนแล้ว”

แม้นิสั ยบางอย่ างของเขาจะทำให้คุณหนักใจ อย่ าไปบังคับเปลี่ยนแปลงเขาเลยแต่จงมองสิ่งดี ๆในตัวเขาแทน

2. ป รี๊ ดแ ต ก บ่อย ๆ

เคยไหมคะ คุยไปคุยมา เกิ ดป รี๊ ดแ ต กใส่คุณสามีซะงั้น “ผู้หญิงมักขิ้วินกว่าผู้ชาย”

ถ้าคุณรู้ว่าตัวเองเป็นคนอารมณ์ร้ อ น คราวหลังก็ใจเย็น ๆค่อย ๆ วิเคราะห์ปัญหาและทางแก้อย่ างมีเหตุผลเปิดใจคุยกันตรง ๆ

แบบไม่ใส่อารมณ์ จะดีขึ้นค่ะ

3. นินทๅลับหลัง

เม้ าท์แฟนในทางไม่ดีเป็นเรื่องไม่สมควรทำ แต่ถึงรู้ก็แอบอดไม่ได้“คนเรามักมีนิสั ยคล้าย ๆ

กับเพื่อนครอบครัว หรือคนใกล้ชิดถ้ากลุ่มเพื่อนคุณชอบนิ น ท าสามี คุณเองก็มีแนวโน้มเข้าไปร่วมวงเม้ าท์อย่ างเ ม ามันด้วย”

4. เงียบเฉย ไม่พูดไม่จา

เมื่อไรที่คุณทั้งคู่เบื่อที่จะเถี ยงกันแล้วต่างฝ่ายต่างหันไปจดจ่อกับมือถือของตัวเองแทนเป็นสัญญ าณบ่งบอกว่าชีวิต

แต่งงานของคุณทั้งคู่กำลังจะค่อย ๆ ต ๅ ย ลงไปอย่ างช้า ๆ“ถ้าไม่ชอบใจแล้วยังไม่เอ่ยปากพูด

แสดงว่าคุณหยุด พ ย าย ามเพื่อความสัมพันธ์หรือไม่สนใจอะไรอีกต่อไปแล้ว”

5. ทะเล าะไม่เลิ ก

เริ่มมีปากเสี ยงกันเมื่อไรก็ล าก ย าวเลย“เมื่อทะเล าะกันรุ นแ ร ง หัวใจจะเต้นเร็วเกิน 100 ครั้งต่อวินาที

สมองส่วนหน้าที่ควบคุมทักษะการสื่ อ ส ารจะสั่งการมาไม่ถึง ทำให้พูดจาติด ๆ ขั ด ๆไม่ปะติดปะต่อ

หยุดทะเล าะ แล้วมาร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหาไปพร้อม ๆ กัน

6. ไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรา

ผู้ชายมักไม่ชอบให้ใครมามีอิทธิพลเหนือกว่าตัวเอง ไม่ค่อยรู้สึกเห็นใจคนอื่นเหมือนที่ผู้หญิงถนัด

“คู่แต่งงานที่ฝ่ายชายไม่ยอมรับฟังฝ่ายหญิงมักจบลงที่การหย่ าร้ าง” ไม่ว่าใครก็อย ากได้รับความเคารพและการยอมรับจากคนที่ตัวเองรัก

7. ทำเหมือนไม่เป็นไร

คุณ พ ย าย ามข่ มใจและทำเหมือนไม่เป็นไร แต่ร่างกายคุณฝืนตามไม่ไหว

“นั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าคุณพ่ ายแ พ้ต่ออารมณ์ที่ถาโ ถ มเข้าใส่จนเข้าสู่โหมดสู้

หรือเตรียมถอยแทนในภาวะอารมณ์ไม่มั่นคงอย่ างนี้คงคุยกันดี ๆ ลำบ าก”ถอดหน้าก ากลงซะแล้วเผยความรู้สึกของตัวเองจากใจจริง

8. ปล่อยให้ปัญหาคาราคาซั ง

บางเรื่องที่คุยกันย าก คุณคงคิดอย ากหลี กเลี่ ยง แต่ในความเป็นจริง ถ้าไม่เผชิญหน้ากับปัญหาให้ทันท่วงทีทุกอย่ างอาจสายเกินไปก็ได้

ปัญหาที่ฝั ง ร าก มานานจะทิ้งร่องรอย แ ผ ล บ า ด ลึก”

แต่ไม่ได้หมายความว่าแ ผ ลใจ เหล่านี้จะไม่มีทางสมานตัวนะคะ

คุณทั้งคู่ต้องทุ่ มเ ทแ ร ง กายแ ร งใจเพื่อประคับประคองชีวิตรักอย่ างยินดีและเต็มใจ ยิ่งลงมือแต่เนิ่น ๆ จะยิ่งเห็นผลเร็วค่ะ

 

ขอบคุณ : forlifeth