สุขภาพ

12 สิ่งที่บ่งบอกว่านี่แหละผู้หญิงฉลาด ยุคนี้เราต้องอยู่เป็น

12 สิ่งที่บ่งบอกว่านี่แหละผู้หญิงฉลาด ปฏิเส ธไม่ได้ว่าความสวยเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองผู้หญิงเป็นอันดับแรก

แต่ ฉลาดในที่นี้คือ มีความรู้รอบตัวเยอะ ทันคน วุฒิภาวะสูง เรียกได้ว่าเป็นลักษณะที่แทบจะตรงข้ามกับความเป็นผู้หญิงเลยใช่มั้ยล่ะ

ลองนึกดูนะว่า เมื่อผู้หญิง มีครบที่กล่าวมานี้ แล้วยังมีทักษะของการ โ ง่ให้เป็น ติดตัวไว้ด้วย เขาจะมีเสน่ห์ขนาดไหนกัน

1. เธอจะไม่กลั วความลำบ าก

ไม่กังว ลเรื่องความสวยตลอดเวลา ผู้หญิงฉลาดจะไม่ยอมปล่อยตัวเองให้อยู่ในค่านิยมแบบใดซ้ำซ าก ต ๅ ย ตัว

ถึงแม้เธอจะมี ลุค นึ่งเป็นลุคประจำตัว แต่ก็จะไม่กั ง วลเลยถ้าจะต้องปรับตัวให้เข้ากับหลากหลายสถานการณ์

2. พูดเพราะ

ไม่สำคัญเท่ารู้กาลเทศะ เป็นเรื่องธรรมดามาก ๆ ในสมัยนี้ถ้าผู้หญิงจะพูดหย าบ ค ายกันบ้าง

แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเช่นนี้กับทุกคน หรือเปิดเผยตัวตนมากเกินไป ผู้หญิงฉลาดมักจะรู้ดีว่าอยู่กับใครควรจะพูดแบบไหน

3. ถึงเธอจะพูดไม่เก่ง แต่เธอ

มีวิธีแสดงออกที่เอาใจคนอื่นได้ เธอมักจะให้เกี ยรติคนอื่นที่ไม่คุ้นเคยด้วยการเป็นผู้ฟังที่ดีเสี ยก่อน

เพื่อสังเกตว่าเขาคนนั้นชอบอะไร มีทัศนคติแบบไหนเพื่อจะหาช่องทางที่เอาใจใส่ได้ถูกวิธี

4. เมื่อเปิดโอกาสให้แสดงออก

เธอจะหลี กเลี่ ยงวิธีที่ทำร้ ายคนอื่น ต่อให้คุณเผลอแสดงกริย าแ ย่ใส่เธอ เธอก็จะไม่ตอบโ ต้ด้วยวิธีที่แ ย่กลับไป ตรงกันข้าม

เธอจะพย าย ามเตื อนด้วยความสุภาพในแบบที่ทำลายน้ำใจระหว่างกันน้อยที่สุด

5. เมื่อมีปัญหา

เธอใจเย็นพอที่จะไม่ก่อ ด ร าม่ าในทันที ผู้หญิงฉลาดมักมีสติพอจะแ ย กแ ย ะได้ว่า “ความตรง ไม่จำเป็นต้องแ รง” อะไรที่ออกตัวแ รงก่อน บางครั้งอาจให้โท ษถึงกับล้ มคะมำไม่เป็นท่าได้

6. เธอกล้าพอที่จะยื ด อ กรับความผิ ด

ความผิ ดหวัง ถ้าเธอเป็นฝ่ายผิ ด เธอไม่ลั งเ ลที่จะขอโท ษในทันทีโดยไม่บี บ น้ำตาลูกผู้หญิง

และเมื่อพบกับความผิ ดหวัง หรือจะต้องโดนบอกเลิ ก สบายใจได้เลยที่จะบอกความจริงกับเธอตรง ๆ

เพราะสิ่งที่เธอเกลี ยดที่สุดก็คือการโ ก ห ก

7. อะไรที่พอจะทำได้

เธอมักจะทำเองก่อน เธอไม่ลั งเ ลที่จะเริ่มด้วยตัวเองก่อน ถ้ามันสุดกำลังจริง ๆ นั่นแหละเธอถึงจะขอความช่วยเหลือคนอื่น

การขอความช่วยเหลือทั้งที่ตัวเองทำได้ ในสายตาของเธอหมายถึงการเอาเปรียบกัน

8. ถ้าคุณเป็นผู้ตาม

เธอจะไม่ทำให้รู้สึกเสี ยหน้า ถ้าคุณเป็นผู้นำ เธอจะตามทันโดยไม่รู้สึกว่ากำลังเป็นคู่แ ข่ งกัน

“การให้เกี ยรติคนอื่น” เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอมีแต่คนเป็นมิตร เธอมักให้ความสำคัญกับทุกคนอย่ างเท่าเทียมกัน

9. ทัศนคติของเธอ

มักเริ่มจากการแสดงความเห็นที่เป็นกลางเสี ยก่อน เมื่อเปิดโอกาสให้เธอแสดงความเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เธอถนัดหรือไม่ก็ตาม เธอมักจะขอเวลามองให้รอบด้านสักครู่ก่อน แล้วค่อยมองในมุมที่เธอรู้สึกชอบใจ

10. เธอไม่เคยปิดกั้ นตัวเอง

ผู้หญิงฉลาดมักจะมองเห็นความคุ้มค่าจากการกล้าได้กล้าเสี ย ถ้าสิ่งไหนที่เธอคิดดีแล้วว่าเธอจะดูแลตัวเองได้ เธอไม่ลั งเ ลทันทีที่จะตอบตกลง

11. เธอเป็นนักปรับตัวที่ดี

เธอไม่เคยหยุดนิ่ง หรือยอมจำนนกับอะไรได้ง่าย ในย าม ปกติสุข เธอมักจะมองหาความสนุกที่มากกว่านั้น

ในย ามที่เป็นทุ กข์ เธอก็มักจะมีทางออกที่หลากหลาย ถ้าจะเรียกว่าเธอเป็นคนมองโ ล กในแ ง่ดีเสมอ ก็ไม่ผิ ดอะไรนัก

12. เธอฉลาด

โดยที่ไม่ต้องอวดฉลาด สุดท้ายแล้ว คุณสมบัติที่สำคัญที่จะมองว่าผู้หญิงคนนั้นฉลาดจริงหรือไม่

ก็คือการมองการแสดงออกของเธอในภาพรวมว่า “เธอมีดีอะไร?” สิ่งที่เธอมีดี ต้องเป็นสิ่งที่คนรอบตัวสัมผัสถึงตัวตนได้

 

ขอบคุณ : jeeb.me