เกร็ดความรู้

5 หลักการทำถูกวิธี ใช้เงินให้ทำงานให้เรา คนรวยเขาทำแค่นี้

มีใครบ้างครับที่รู้สึกว่า ทำงาน เท่าไรก็รู้สึกว่ามีเงินใช้ไม่ค่อยจะพอ อย่ างที่ใจต้องการเสี ยที ไหนจะต้องจ่ายค่าที่พัก

ค่าน้ำมันรถ ค่าอาหาร ค่าของใช้ในบ้านกระจุกกระจิกอีกแต่ถึงกระนั้น ชีวิตการเงินของคุณจะไม่แ ย่ขนาดนั้น หากคุณไม่ละเลย

โอกาสในชีวิตในการหมั่น หาความรู้เพื่อนำมาปรับใช้เข้า กับชีวิตของตนเอง จริงอยู่นะครับที่เราอาจ ไม่ได้เกิ ดมาบนกอง เงินกองทอง โอกาสในชีวิตอาจไม่เท่าคนที่เกิ ดมาเพรียบ พร้อมทกอย่ าง

แต่คุณสามารถเลือก ไขว่คว้าโอกาสเข้ามาหาตัวเองได้ด้วยการศึกษา หาความรู้ใหม่ๆ ในเรื่องที่ตนเองสนใจ

เมื่อศึกษาจนเข้าใจแล้ว ก็อย่ าปล่อย ให้มันผ่านเลยไป คุณควรเริ่มลงมือทำ เลย อาจเริ่มจากการลงทุนเล็กๆ ก่อนจะได้ไม่ต้องใช้เงิน มาก พอมั่นใจมากขึ้นก็ค่อยขย ายกิ จ การไป

ซึ่งถ้าสำเร็จก็เป็นสิ่งที่ดี แสดงว่าคุณศึกษาสิ่งนี้มาได้เป็นอย่ างดีถ้ายังไม่สำเร็จก็ลองมองหาจุดบก พร่ องและแก้ไขดู

เพราะความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาโดยง่าย

ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของตนเอง

ผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอมุม มองการใช้เงินในด้านต่างๆ ที่มีหลักการควรทำตาม ดังนี้

1. ด้านกำลัง ทรัพย์

วางแผนออมเงินและมีเงินออมไว้เผื่อสถานการณ์ฉุ กเ ฉิ นเสมอ

2. ด้านระดับการใช้

ใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้ นอกจากจะทำให้ออมได้เยอะขึ้น ยังทำให้รู้สึกดีต่อ สภาพการเงินของตัวเองด้วย

3. ด้านรูปแบบการใช้

ใช้เงินเก็บไปกับลงทุน มากกว่าการ บริโภค เช่น นำเงินเก็บไปซื้อกองทุนรวมดีกว่านำเงินจำนวนนั้นไปซื้อมือถือเครื่ องใหม่

โดยที่การบริโภคสินค้า ต้องดูความจำเป็นเป็นหลัก

4. ด้านแนวการใช้

ใช้เงินสร้างทรั พย์สินดีกว่าเอาเงินไปสร้าง ห นี้สินเพราะทรัพย์สิน

ทำให้เกิ ดผลตอบแทนคือ มีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นแต่หนี้สินมีแต่ทำให้เงินในกระเป๋าน้อยลง

5. ด้านค่าเสี ยโอกาส

จริงอยู่ที่การเป็นมนุุ ษย์เงินเดือนทำให้มีเงินเข้ากระเป๋ามาใช้สม่ำเสมอ แต่ก็เหมือนกับการเอาเวลาส่วน

หนึ่งในชีวิตไปแลกกับเงินเดือนซึ่งทำไม่ได้ตลอด พอ อา ยุเยอะก็ต้องเลิ ก

ถ้าอย ากประสบความสำเร็จต้องใช้เงินแลกเวลาด้วยเพราะทุกวันมี เวลาจำกัดแค่ 24 ชม. แต่สิ่งที่ต้องทำมีมากมาย งานบางอย่ างจึงควรกระจายออกจ้างคนอื่นมาทำให้

เช่น เปิดร้านข ายของ ก็จ้ างคนมาช่วยขาย ลงทุนผ่ าน กองทุนรวม ก็จ้างให้ผู้จัดการกองทุนดูแล เป็นต้น

ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ แล้วจะรู้ว่า การใช้เงิน ไม่ได้หมายความว่าเสี ยเงิน เสมอไป..

 

ขอบคุณ : forlifeth