เกร็ดความรู้

10 ลักษณะของสาวแกร่ง เธอจะเก่งและฉลาดมาก

ใช่ว่าผู้หญิงสวยทุกคนจะน่ารัก น่าคบหา ถ้าคุณเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องการจะจีบผู้หญิงสวยขอให้มองข้ามในจุดนี้ไปได้เลย แล้วพิจารณาผู้หญิง “ฉลาด” ที่มีคุณสมบัติดังข้อต่อไปนี้จะดีกว่า

1. เธอกล้าพอที่จะยืด อกรับความผิ ดหรือความผิ ดหวัง

ถ้าเธอเป็นฝ่ายผิด เธอไม่ลังเลที่จะขอโทษในทันทีโดยไม่บีบน้ำตาลูกผู้หญิง และเมื่อพบกับความผิดหวัง

หรือจะต้องโดนบอกเลิกสบายใจได้เลยที่จะบอกความจริงกับเธอตรง ๆ เพราะสิ่งที่เธอเกลี ยดที่สุดก็คือการโ ก หกหรือต้องรู้ความจริงในภายหลัง

2. เธอจะไม่กลั วความลำบ าก

ไม่กั ง ว ลเรื่องความสวยตลอดเวลา ผู้หญิงฉลาดจะไม่ยอมปล่อยตัวเองให้อยู่ในค่านิยมแบบใดซ้ำซ าก ต ๅ ย ตัว

ถึงแม้เธอจะมีลุคนึงเป็นลุคประจำตัวแต่ก็จะไม่กั ง ว ลเลยถ้าจะต้องปรับตัวให้เข้ากับหลากหลายสถานการณ์ บางครั้งก็ขี้เกียจแต่งหน้าบางครั้งก็ไม่กลัวที่จะลุย ๆ แมน ๆ เธอมักไม่ขังตัวเองไว้ในกรอบใดกรอบหนึ่งเสมอ

3. พูดเพราะ

ไม่สำคัญเท่ารู้กาลเทศะ เป็นเรื่องธรรมดามาก ๆ ในสมัยนี้ถ้าผู้หญิงจะพูดหย าบ ค ายกันบ้างแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเช่นนี้กับทุกคน

หรือเปิดเผยตัวตนมากเกินไป ผู้หญิงฉลาดมักจะรู้ดีว่าอยู่กับใครควรจะพูดแบบไหนถึงเธอจะหย าบ ค ายเธอก็เลือกสถานการณ์ด้วยความรู้แก่ใจว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเมื่อใดก็ตามที่เธอพูดจาเป็นปกติ เธอมักให้ความสำคัญกับคนที่กำลังพูดอยู่เสมอ

4. ถ้าคุณเป็นผู้ตาม เธอจะไม่ทำให้รู้สึกเสี ยหน้า

ถ้าคุณเป็นผู้นำ เธอจะตามทันโดยไม่รู้สึกว่ากำลังเป็นคู่แข่งกัน “การให้เกียรติคนอื่น” เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอมีแต่คนเป็นมิตร

เธอมักให้ความสำคัญกับทุกคนอย่ างเท่าเทียมกันแม้ว่าจะมีตำแหน่งหรือเปลือกนอกใดก็ตามที่ต่างกัน ใครที่อยู่ด้วยมักจะได้รับความรู้สึกดีจากเธอเสมอ

ถ้าคุณกำลังเล่นมุกทะลึ่ งอยู่ เธอรู้ แต่เธอก็เลือกที่จะไม่แสดงออกอย่ างโ จ่ งแจ้งเกินไป

5. เมื่อเปิดโอกาสให้แสดงออก

เธอจะหลี กเลี่ ยงวิธีที่ทำร้ ายคนอื่น ต่อให้คุณเผลอแสดงกริย าแ ย่ใส่เธอเธอก็จะไม่ตอบโ ต้ด้วยวิธีที่แ ย่กลับไป

ตรงกันข้าม เธอจะพย าย ามเตือนด้วยความสุภาพในแบบที่ทำลายน้ำใจระหว่างกันน้อยที่สุด

แต่ให้คนที่กำลังทำผิ ดอยู่รู้ตัวได้ดีที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องหาเสี ยงโ ห ว ตเพื่อให้ใครต้องเสี ยหน้ากันไปข้างหนึ่งแต่อย่ างใดเลย

6. เธอเป็นนักปรับตัวที่ดี

เธอไม่เคยหยุดนิ่ง หรือยอมจำนนกับอะไรได้ง่าย ในย ามปกติสุข เธอมักจะมองหาความสนุกที่มากกว่านั้นในย ามที่เป็นทุ กข์

เธอก็มักจะมีทางออกที่หลากหลาย ถ้าจะเรียกว่าเธอเป็นคนมองโลกในแ ง่ดีเสมอ ก็ไม่ผิ ดอะไรนัก

7. อะไรที่พอจะทำได้ เธอมักจะทำเองก่อน

โดยไม่ต้องรอพระเอกขิ้ม้าขาว “สุภาพบุรุษ” ในนิย ามของสาวฉลาดมักจะหมายถึงผู้ชายที่เดินเคียงข้างกัน

ช่วยเหลือกันคนละไม้ละมือ แต่ไม่ได้หมายถึงว่าผู้หญิงต้องใช้สิทธิ “lady first”อ่อยให้ผู้ชายช่วยเหลือโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย อะไรที่เธอพอจะทำได้ เธอไม่ลังเลที่จะเริ่มด้วยตัวเองก่อน

8. ทัศนคติของเธอมักเริ่มจากการแสดงความเห็นที่เป็นกลางเสี ยก่อน

เมื่อเปิดโอกาสให้เธอแสดงความเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เธอถนัดหรือไม่ก็ตาม

เธอมักจะขอเวลามองให้รอบด้านสักครู่ก่อน แล้วค่อยมองในมุมที่เธอรู้สึกชอบใจต่อให้คุณมีความเห็นที่ขัดใจเธอบ้าง

เธอก็มีความสามารถ ที่จะขั ดเกลาให้มันดูเบาลง จนน่าฟังไปเสี ยหมดโดยที่บางครั้งไม่รู้ตัวเลยว่าเธอกำลังกล่อมคุณให้คล้อยตามอยู่

9. ถึงเธอจะพูดไม่เก่ง แต่เธอมีวิธีแสดงออกที่เอาใจคนอื่นได้

เธอมักจะให้เกียรติคนอื่นที่ไม่คุ้นเคยด้วยการเป็นผู้ฟังที่ดีเสี ยก่อน เพื่อสังเกตว่าเขาคนนั้นชอบอะไร

มีทัศนคติแบบไหนเพื่อจะหาช่องทางที่เอาใจใส่ได้ถูกวิธี ถึงเธอจะเป็นคนพูดไม่เก่งแต่วิธีการแสดงออกจะรับรอง

ได้เลยว่าคนที่อยู่ด้วยย่อมรู้สึกว่ามีความสำคัญในสายตาเธอเสมอ

10. เธอไม่เคยปิ ดกั้ นตัวเอง

ผู้หญิงฉลาดมักจะมองเห็นความคุ้มค่าจากการกล้าได้กล้าเสี ยถ้าสิ่งไหนที่เธอคิดดีแล้วว่าเธอจะดูแลตัวเองได้

เธอไม่ลั งเ ลทันทีที่จะตอบตกลงแต่ถ้าสิ่งไหนที่เธอคิดแล้วว่ามันไม่คุ้ม เธอก็ไม่ลั งเ ลที่จะปล่อยไป โดยไม่นั่งคร่ำคร วญเสี ยดาย หรือเสี ยใจในภายหลังเรียกง่าย ๆ ก็คือ ผู้หญิงฉลาด มักมีความเป็น “ใจนั กเล ง” อยู่ในตัวเองเสมอ

เสน่ห์ของผู้หญิงอย่ างหนึ่ง คือ การไม่เปิดเผยตัวตนให้มาก เหมือนเพชรที่มีประกายอยู่ในตัวตั้งอยู่ในตู้โ ชว์บ่อยไป

คนก็เริ่มเบื่อ แอบไว้ในหลืบมุมบ้าง ประกายย่อมเตะตาผู้คนให้อย ากรู้อย ากเห็นเอง

 

ที่มา : j e e b