7 วิธีประหยัด เปลี่ยนนิสั ย รับมือกับเศรษฐกิจที่ดูแ ย่ลงทุกวัน

1. รู้จักประมาณตนในการใช้จ่าย

ควรคิดให้ดีดีก่อนครับว่า สิ่งที่เรากำลังจะแลกมานั้นมันมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด ถ้าสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องป ากท้ อง

อย่ าง ข้าวส าร อาหารแห้ง ผัก ผลไม้ น้ำดื่ม ฯลฯ ของแบบนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีพ

หลายครอบครัวอาจไว้จะมีซื้อมาตุนไว้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดี

ส่วนสิ่งของที่เป็นพวกเสื้ อผ้ า เครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า สินค้าไอทีต่างๆ

พวกนี้อาจจะต้องคิดสักหน่อยก่อนซื้อ เพราะบางอย่ างก็อาจจะไม่จำเป็น

2. นำของเก่ามาทำเป็นของใหม่

ต่อเนื่องจากข้อแรกครับ ที่บอกว่า ให้ซื้อแต่สิ่งที่จำเป็น สำรวจดูในบ้านบ้างครับว่าสิ่งของชิ้นไหนที่ยังพอใช้ได้

แต่สภาพเก่าไปบ้างก็ไม่เป็นไร นำมาซ่ อ มแ ซ มหรือดัดแปลงให้มันใช้งานได้หลากหลายขึ้นจะช่วยให้เราประหยัดไม่ต้องเปลื องตั งค์ซื้อ

3. หันมาผลิตเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน

หากที่บ้านไหนมีพื้นที่ว่างๆ สนามหญ้าหลังบ้านหรือหน้าบ้านเล็กๆ อาจจะลองนำเอาเมล็ดพัน ธุ์ ผั ก ป ล อ ด ส ารพิ ษ ต่างๆ ไปปลูกดู ดั่งคำพูดที่ว่า

กินทุกอย่ างที่ปลูกและปลูกทุกอย่ างที่กิน จะช่วยให้เราประหยัดไม่ต้องซื้อผักจากตลาด

4. ทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวัน

หลายคนอาจจะคิดว่า การทำบัญชีนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเราเลย ที่จริงแล้วมีผลนะบัญชีทำให้เรารู้ว่า เรามีรายรับอะไรเท่าไหร่บ้าง

มีรายจ่ายหมดไปกับสินค้าบริการประเภทไหนบ้างและเรามีภาระที่ต้องชำระค่าอะไรบ้าง

สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเครื่องเตือนสติไม่ให้เราใช้จ่ายเงินจนเกินตัว

5. ติดตามส่วนลด โ ป รโ มชั่ นดีดี

ถ้าจะซื้ออะไรสักอย่ างแล้วเลือกซื้อที่มีรายการส่วนลดด้วยนั้น จะช่วยเ ซ ฟเงินในกระเป๋าของเราได้บ้าง

หรือถ้าใครที่ใช้จ่ายผ่าน บั ต ร เ ค ร ดิ ต เป็นประจำ ก็จะมีโปรโมชั่นเสริมต่างๆ มากมาย

เช่นสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลและส่วนลด ฟรีค่าที่พัก ค่าเดินทางค่าเครื่องบิน ตามแต่ละประเภทของบัตรและสินค้าที่ร่วมรายการ

6. หารายได้เสริม

จากวันว่างหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วยๆ กันในครอบครัวครับ พ่อ แม่ ลูก ลองคิดว่า

จะช่วยกันทำอย่ างไร เพื่อให้มีรายรับเพิ่มเข้ามา อาจจะช่วยกันทำขนมหรือทำอาหาร

นำผักที่ปลูกไปขายที่ตลาด หรือคุณแม่บ้านอาจจะมีอาชีพเสริม เช่น การเย็ บปั กถักร้อย,ทำตุ๊กตา,ทำงานฝีมือ

แล้วให้ลูกๆ ช่วยเรื่องการถ่ายภาพจัดตกแต่ง ลงโพ สต์ขายใน อ อ นไ ล น์ ต่างๆ

7. สร้างนิสั ยรักการเก็บออม

สำหรับผมแล้วเป็นคนที่ชอบออมเงิน และมีวิธีการในการออมดังนี้ครับ ถ้ามีรายได้เข้ามา

ผมจะแบ่งเก็บออมไว้เลย 10-20 % จากนั้น เวลาที่เราได้รับเงินโบนั สหรือส่วนลดเมื่อซื้อสินค้า

รายได้เสริมและรายได้พิเศษต่างๆ ผมก็จะเก็บไว้เป็นเงินออมและเป็นเงินทุนสำรองไว้ใช้จ่ายในย ามฉุกเฉินครับ

แรกๆ มันก็อาจจะย ากนิดหน่อยตรงที่เราต้องมีสติควบคุมจิตใจของตนเอง

และมีวินัยในการใช้เงินมากขึ้น แต่พอทำไปสักพักเราก็จะเริ่มติดเป็นนิสั ย

ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุข ในการดำเนินชีวิตนะครับ

 

ขอบคุณ : forlifeth