เกร็ดความรู้

นิสั ยความเจ้าของผู้หญิง ชีวิตเธอมักเรื่องอะไรใหม่ๆ ให้ท้าทายอยู่เสมอ

1. เธอพร้อมเป็นมิตร กับชายทุกๆคน

ไม่ใช่ว่าใบหน้าอันงดงาม จะสะท้อนความเป็นผู้หญิงหลายใจ แต่มันมีอะไรที่ฟ้องว่า มีความไม่ชอบมาพาก ล และมีบางอย่ างซ่อนอยู่

2. เธอโปรย เสน่ห์ ไม่เลือกเวลาหรือสถานที่

หากเหยื่ อความรักที่น่าตื่นตาตื่นใจ ผ่านเข้ามาในความสนใจของเธอล่ะก็ เหล่าบรรดาผู้หญิงเหล่านี้นั้น

ไม่พล าดโอกาสที่จะรีบ ชิ งความได้เปรียบ โ ฆ ษ ณ าโ ป รโ ม ทตัวเองหรอกนะ เธอถนัด

3. เธอรู้จักวางตัว เลี้ยงความสัมพันธ์

ไม่ใช่ว่าเธอจะปล่อยตัว มีความรักพร่ำเพรื่อหรอกนะ แต่เธอรู้วิธีว่าจะปฏิบัติต่อผู้ชาย

ให้เขามาเข้าทางรักของเธอ แบบให้ความใกล้ชิด มากกว่าความเป็นเพื่อน

4. มีก ล ยุ ทธ์ในการหว่านล้อม ผู้ชายให้ยินยอมเธอ เสมอ

แม้ผู้ชายใจแข็ งแค่ไหน เธอมีวาทะศิลป์ในการเจรจา ด้วยน้ำเสี ยงหวานจนเชื่อม

จนใจชายละลาย ด้วยอาการงอนที่ดูดีน่ารัก บางทีทำทีเป็นน้ำต า คลอเ บ้ า

จนชายต้องตกลงปลงใจซึ่งกลยุ ทธ์เช่นนี้ ใช่ว่าผู้หญิงทุ กคนจะใช้ได้ผล

ผู้หญิงบางคนเริ่มร้ องไ ห้ ผู้ชายเขาก็ไม่สนใจ ไม่แคร์

5. เธอมักร่ าเริงในห มู่ผู้ชาย

เป็นพรสวร รค์ส่วนตัวของผู้หญิงคนหนึ่ง ไม่ได้มีกันทุกคนหรอกนะ

บุคลิกและเสน่ห์ที่สร้างความบันเทิง และความสุขให้ กับผู้ชาย แม้จะไม่ได้แสดงว่าเธอคนนั้นหลายใจ

แต่มันก็ทำให้เชื่ อว่า เธอมีผู้ชายในสต๊ อ ก ไม่น้อยกว่าหนึ่งเลยล่ะ

6. สายตาของเธอช่างเป็นประกาย

สังเกตที่ดวงตาเลยจ้า มันช่างแ พ ร ว พร าว วิบวั บเสี ยจริง คือพูดง่ายๆ

จ้องจนเป้าหมายรู้สึกตัวได้ถึงสัมผัสที่พวกเธอส่งมาให้ เรื่องเล่นหูเล่นตา

นี่ต้องยกให้ผู้หญิงเจ้าชู้เลยจริงๆ นะ

7. ไม่เคยให้ไปส่งถึงบ้าน

จริงๆ ข้อสังเกตนี้ เหมือนกับคุณผู้ชายเลยค่ะ พูดง่ายๆ ก็คือ ถ้าคุณยังไม่ใช่คนที่ใช่ คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาถึงที่บ้าน

แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เธอจริงจังและคุยกับคุณแค่คนเดียวจริง วันนั้นแหละ คุณจะได้ไปถึงบ้านของเธอแน่นอน

 

ขอขอบคุณ b l o g g a n g