อายุเยอะแล้ว โ ก ร ธให้น้อย โ มโ หตัดทิ้งเสี ยเถอะ แล้วใช้ชีวิตให้มีความสุข

ใกล้บั้ น ปลายชีวิตจงโ มโ หให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขเถิ ด

เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิดที่ดีมากๆ ช่วงชีวิตคนเราเมื่อเรามีชีวิตอยู่

ยังไงเราก็ต้องอ่อนล้ๅ ตลอดชีวิต เพราะชีวิตเราคือการก้ าวเดินตลอด

ย ากลำบ ากทั้งชีวิตยุ่งมาแทบตลอดชีวิตเลยเวลาหาเงินมาเท่าไหร่

ก็ต้องมีใช้ไป สมบัติจำเป็นต้องมีเท่าไหร่ จึงเรียกว่า

มีผืนป่าและภูเขาแห่งเงินทองแลกกับสุขภาพหรือความดูแล

ร่างกายตนเองไม่ได้สมบัติล้ำค่าบนโลกนั้นหา ย ากนะ

แต่สุขภาพที่ดี นั้นหาซื้อที่ไหนไม่ได้ใช้จ่ายอดออม ตอนแ ก่กลับไม่มีใครมาแลดูรู้จักใช้ชีวิต

อย่ างรอบคอบแล้วสุดท้ายความสุขคือปล่อยวาง เมื่อหิวก็กิน ง่วงเราก็นอน เมื่อคิดปล่อยวาง ทั้งชีวิตของคุณ

ก็จะสุขใจเมื่อมีชีวิตอยู่ไม่กล้ๅใช้สุดท้ายเงินที่หามาได้เมื่อคุณหมดลม ก็เป็นเพียงกระด าษนั่นแหละ

“เงินทอง” เป็นสิ่งจำเป็น ที่ใช้สำหรับการใช้จ่าย“บ้าน ”

เป็นที่อยู่อาศัยให้กับเรา“รถยนต์ ”เป็นการ คมนาคม

ขนส่งไม่ว่า ส ร ร พ สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งดีที่สุดหรืออย่ างไรขอให้ห ว งแค่

“ใบหน้า” ของคนในครอบครัวมี “รอยยิ้ม”

หรือไม่ก็พอคิดให้ทะลุแล้วมองให้ไกล เรียบง่ายนิดสับสนหน่อยเบิกบ าน อยู่อย่ างมีความสุขคนๆ หนึ่ง

จะเดินได้ไกลแค่ไหน “กุ ญแ จสำคัญ”

คือใครจะเดินอยู่เคียงข้างคุณหนทางข้างหน้าฉันจะเดินเคียงข้างคุณเอง