ข้อคิด

อายุมากแล้วยังทำงานไหวก็จงอย่ าหยุดทำ คิดมากไปก็ไม่ดี คิดแบบนี้สบายใจสุดๆ

ในปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ างมากในหลายๆ ประเทศเริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุ

และเราคงจะพึ่งพาลูกหลานได้ตลอดไป เมื่อเราแ ก่ตัวลงทุกคนต้องเผชิญกับความแ ก่ช ร าและเราจะทำอย่ างไร

เพื่อที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นด้วยเริ่มจาก

1. ใช้ชีวิตให้ใจกว้างขึ้น

ไม่ต้องเ ค ร่ งค รั ดกับตัวเองมากนักเปิดใจให้กว้าง อย่ างกินอะไรก็กิน เพราะเราทำงานมาทั้งชีวิตแล้วเก็บเ งินไว้

ก็ใช้ในช่วงนี้ก็ไปเ พราะเมื่อถึงวาระสุดท้าย แล้วเราก็เอาเงิ นไปด้วย ไม่ได้แม้แต่บาทเดียว

2. ไม่ต้องกังวลอะไร

อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ให้ลูกให้หลานพอไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับพวกเขามากคอยอยู่เป็นที่ ปรึกษาให้ก็พอไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขานักหรอก

3. เลิ กใช้จ่าย ฟุ่มเฟือย

เงินที่เก็บออม มาได้ก็ควรใช้แต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะใช้แบบไม่คิดอะไรเลยอย่ าลืมว่าคุณก็อายุมากแล้วหากเงินหมด

จะเอาเงินจากไหน มาใช้อย่ าให้มันต้องเป็นภ าระของลูกหลานเลย

4. ใช้ชีวิตให้มีความสุขเถอะ

อะไรแ ย่ ๆ ไม่ต้องไปจำเข้าวัดฟังธรรมซะบ้าง อายุปูนนี้แล้วผ่านอะไรมาก็เยอะป ล งได้แล้ว

หาเพียงแต่ความสุขให้ตัวเองพอไม่ต้องไปยึดติดกับสิ่งใดหรือคาดหวังจงปล่อยให้

เป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่ เขาทำหน้าที่เถิ ด

5. อดีตที่ล้ มเ ห ล วอย่ าไปนึกถึงอีกเลย

เราต้องทำปัจจุบันให้มีความสุขโดยไม่คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาความสุข ณ ปัจจุบัน

ทำทุกวันให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายของเราแต่ลงมือทำทุกอย่ างเหมือนว่าเราจะอายุยืน ได้ถึง 80 ปี

6. หมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแ รง

จะทานอาหาร ก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายบ้าง

ถ้ายังเดินไหวก็เดินยังทำงานได้ ก็ทำ เพื่อจะได้มีชีวิต อยู่ไม่เป็นภ าระคนอื่นเขา พึ่งตัวเองได้มันดีที่สุดแล้ว

นอนหลับเพียงพอ เดินได้เอง รักษาสุขภาพให้มากขึ้น สนใจเรื่องของผู้อื่น ให้น้อยลง

7. ไม่ท ว ง บุญคุณ

อย่ าเอาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ มาพูดตลอดเวลา คุณเคยช่วยเหลือใครคนอื่นทำดีกับคุณไหมก็ปล่อยผ่านไป

แม้เราจะมีบุญคุณกับผู้ใดไม่ว่าลูกหลานที่เคยเลี้ยงดูมาก็ไม่ได้หมายความว่า เราต้องได้รับอะไรกลับคืนนะ

เราควรเข้าใจด้วยเราไม่ทวงบุญคุณใครเราต้องเป็นผู้ให้ด้วยความเต็มใจด้วยใจที่จะให้ส่วนใครที่ทำอะไร้ไม่ดีไว้กับเราเราควรปล่อยลืมไป

จะได้ไม่ขุ่ นมั ว วางมันไว้ แบกมาก็หนักเปล่า ๆ

8. การมีชีวิตด้วยตัวเอง

ไม่คิดหวังไปพึ่งใครแม้แต่ลูกหลานเ พราะไม่มีใครดูแลเราได้ตลอดไป จงพึ่งตัวเองช่วยเหลือตัวเอง

นั่นคือสิ่งแรก จะได้ใช้ชีวิตที่เหลือได้อย่ างมีความสุข เรียบง่ายไปในแต่ละวัน ด้วยเงินเก็บของคุณ อย่ างไม่ลำบ าก

 

ขอบคุณ : lifein-hug