เกร็ดความรู้

9 นิสั ยแ ป ล กๆ ที่คนเขาฉลาดมีกัน

1. อยู่จนดึกดื่น

คนฉลาดมักตื่นนอนในกลางดึกหรือรู้สึกสมองโลดแล่นในช่วงเวลากลางคืน

มากกว่ากลางวันเนื่องจากความสงบทำให้พวกเขาสามารถใช้ความคิดได้ดีกว่า

2. การมีโต๊ะร กๆ

มีคำอธิบายว่าแม้คนอื่นจะคิดว่าคนที่ฉลาด น่าจะมีการจัดระบียบความคิดที่ดี จากการทดลองพบว่าในสภาพ

ที่ยุ่งเ ห ยิ งสามารถช่วยปลุกไอเดี ยและความคิดสร้างส ร รค์ได้มากกว่า

3. ชอบอาบน้ำเย็น

เนื่องจากน้ำเย็นสามารถช่วยให้ร่างกายรู้สึกกระฉั บกระเ ฉ งลด ความตึ งเครี ยด คล าย ความเมื่ อยลาละทำให้อารมณ์ดีขึ้น

ทั้งยังช่วยให้หน่วยความจำของคุณมีการพัฒนานั่นอาจ เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนฉลาดชื่นชอบการอาบน้ำเย็น

4. ชอบวาดเส้นขยุ ก ขยิ ก

คนที่ชอบลายเส้นที่ยุ่ งเหยิ งหรือปัญหาที่ซับซ้อนมีแนวโน้มที่จะเป็นคนฉลาดมาก

เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ในด้านการกระตุ้ นความจำ และช่วยให้สมองเกิดไอเดียได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

5. ประเมินตัวเองได้

คนฉล าดมักสามารถประเมินตัวเอง ได้ว่ามีศักยภาพแค่ไหนสามารถทำอะไรได้

ต้องการที่จะทำอะไรรวมไปถึงสิ่งไหนที่เป็นข้อเสี ย เพื่อให้ประมวลผลและนำไปสู่ทางเลือกที่ดีที่สุด

6. ชอบฝันกลางวัน

หลายครั้งที่การปล่อยให้ตัวเองคิดไปเรื่อยๆ ในสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ย าก หรือแท บเป็นไปไม่ได้นำมาสู่การแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ดีกว่า

มีการศึกษาพบว่าคนฉลาดสามารถใช้จิตใจ เป็นตัวชี้นำเพื่อค้นพบวิธีในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่ างดี

7. ชอบที่จะอยู่คนเดียว

นักวิจั ยชาว อังกฤษและสิ งคโ ปร์ได้สอบถามผู้คนจำนวน 15,000 คน ที่มีอายุระหว่าง 18 – 28 ปี เพื่อสำรวจรวมทั้งทดสอบ IQ พวกเขา

และได้พบว่าคนที่มีไหวพริบไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิต หากพวกเขาสนิทสนมกับเพื่อนมากเกินไปเนื่องจากพวกเขารู้สึกว่า

น่าจะเอาเวลาไปมุ่งเน้นในเรื่องที่จำเป็นมากกว่า

8. พูดกับตัวเอง

การพูดคนเดียวอาจทำให้คุณดูเป็นคนบ้ าแต่ในความเป็นจริง นี่อาจเป็นสัญญาณของความคิด ความจำและทักษะการรับรู้ที่สูงขึ้น

9. นั่งสมาธิทุกวัน

การฝึกนั่งสมาธิทุกวันช่วยกระตุ้นให้เกิ ดความคิดสร้างสรรค์และเป็นการพัฒนาสมอง

ยังเป็นการพัฒนาให้ IQ สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยสิ่งเหล่านี้คือ หนึ่งในนิสั ยที่คนฉลาดมักมีมากกว่าคนทั่วไป

แต่ไม่ได้หมายความว่าคนฉลาดทุกคนจะเป็นแบบนี้นะ

 

ขอบคุณ : lifein-hug