เกร็ดความรู้

รู้ไว้จะได้ไม่โดนแ กล้งง่ายๆ ข้อสังเกตง่ายๆ 7 อย่ างนี้ ใครกำลังอิ จ ฉ าคุณอยู่

คุณคงรู้สึกแ ย่ถ้าประสบความสำเร็จอะไรสักอย่ างในชีวิต และรู้ว่าคนใกล้ตัวอิ จ ฉ าคุณ แทนที่จะแสดงความภูมิใจในตัวคุณ

ดังนั้นเราจึงมีวิธีสังเกตง่ายๆ ว่าอาการแบบไหนกันนะที่เรียกว่า..ขิ้อิ จ ฉ า

 

1. ชอบเลียนแบบ

คนที่ชอบเลียนแบบ เมื่อใครบางคนอย ากเที่ยว อย ากได้ อย ากมีในสิ่งที่คุณมี

เขาจะทำทุกทาง แม้แต่ในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเอง การแต่งตัว

การใช้ พฤติก ร ร มที่ เลี ยน แบบของตัวคุณ ไปจนถึงแนวคิดของคุณ

2. ดู ถู ก สิ่งที่คุณสำเร็จ

เขามักจะส บ ประม า ทในเรื่องของความสำเร็จ คุณไม่ต้องไปใส่ใจในความ พ ย าย ามของเขาเลย

แม้ว่าพวกเขาอาจจะทำตัวเสี ย ม ารย าทก็ตามทีสุดท้ายนั้น เขาจะแ พ้ความมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณทำเอง

3. เอาแต่วิจ ารณ์

คนพวกนี้คอยแต่มองหาข้อ บ ก พ ร่ อ ง คอยวิจ ารณ์คนเห็นต่างๆ โดยที่ไม่มองหาตนเองเลย เมื่อคุณประส บความสำเร็จ

คุณจะเจอกับคนพวกนี้เยอะมาก แม้ว่าคุณจะดีเลิศเพียงใด คุณก็จะเจอกับคนที่รอคอยจับผิ ด คุณอยู่ร่ำไป

4. เ ส แ ส ร้ ง ด้วยความไม่จริงใจ

ทุกๆ คนมักจะเจอกับคนที่ขิ้อิจ ฉ า แ ส ร้ ง ทำในย ามลับหลัง ต่อหน้าก็จะชื่นชมคุณดีมาก

ลับหลังก็จะ เบะปาก มองบน คนพวกนี้ อยู่ห่างๆ จะดีกว่า

5. ดีใจหากคุณ ล้ ม เ ห ล ว

เคยเจอมั้ย ในเวลาที่คุณกำลังล้ มเห ล ว นั้น เจอกับคนมากมายที่ พ ย าย ามก้าวข้ามผ่านตัวคุณ

แต่บางคนก็เห ยี ย บ ย่ำให้คนจ มดิน คนเช่นนี้แหละที่เรียกว่าอิจฉ าตัวจริงเลย

6. เขาจะไม่อยู่เคียงข้างคุณ ในเวลาที่คุณมีความสุข

เขาจะทำตัวเฉยเมย และจะไม่ยินดีกับความสุขที่คุณมีตอนนี้

แต่จะตัดสินใจแสดงออกในทางตรงข้าม คอยหาคำพูดคำจาที่ แ ท ง ใจ ดำ เสมอ

7. เป็นที่ปรึกษาที่แ ย่สุดๆ

พวกที่อิ จ ฉ าคุณจะพย าย ามหาวิธีให้คำแนะนำที่อาจทำร้ ายจิตใจคุณ

และพวกเขาอาจหว่านล้อมให้คุณเชื่ อว่าวิธีของพวกเขา แต่สุดท้ายคุณจะเดื อดร้ อนมากกว่าเดิม

ขอบคุณ : postsara