เกร็ดความรู้

8 นิสั ยนี้ที่ต้องเลิ กให้ได้เร็วที่สุด หากคุณยังจนอยู่ เพื่อเงินเก็บในอนาคต

1. ไม่สนใจ “อนาคต”

เมื่อเจอกับปัญหา หลายคนเลือกที่จะเดินหนี หันหลังให้หรือบ่ายเบี่ ยงไปทำอย่ างอื่น และปัญหาก็ยังคงกองอยู่ตรงหน้าเหมือนเดิม

แถมอาจหนักขึ้นจนเข้าขั้นวิ ก ฤ ติได้ในอนาคต ในเรื่องของการเงินก็เช่นกัน หลายคนสนใจกับความสุขในวันนี้กินอิ่ม

ป าร์ตี้สนุก เที่ยวบ่อย ใช้ให้เต็มที่ ทั้งที่รู้ว่ายังไม่มีเงินเก็บสำหรับอนาคต ไม่มีเงินสดสำหรับย ามฉุ กเฉิ น

ไม่เคยวางแผนการเงิน ไม่เคยแม้แต่จะลงมือทำ และปัญหาก็ยังคงเป็นปัญหาเช่นเคย

2. แยกไม่ออกว่า“จำเป็น”หรือ“ต้องการ”

วิธีการแยกง่ายที่สุดก็คือ ต้องรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็น ข าดไปแล้วจะใช้ชีวิตไม่ได้ อย่ างเช่น ปัจจัย 4

หรือสิ่งไหนมีก็ดีไม่มีก็ได้ ข าดไปแล้วยังใช้ชีวิตได้ แต่ถ้ามีแล้วชีวิตจะดีขึ้น เช่น อาหารจ านหรู เสื้ อผ้าแ บ รนด์เ น ม

หรือสิ่งไหนไม่จำเป็นต้องมี แต่ถ้าแ ยกไม่ได้และเอาอารมณ์เป็นที่ตั้ง

อาจเป็นเห ยื่ อภ าพ ล วงของ “ความจำเป็น” มันจะทำให้เรามีแต่จ่ายกับจ่าย ไม่มีที่สิ้นสุด

3. ไม่เคยตั้ง“งบประมาณ”ในการใช้เงิน

หลายคนไม่เคยตั้ง “งบประมาณ” การใช้เงินเลย จะช้อปปิ้ งปีใหม่ จะเที่ยว จะซื้อเสื้ อผ้า

ก็จัดเต็ม และสุดท้ายก็เกินความจำเป็น เกินกำลังทรั พย์ของตัวเอง

และกลายเป็น “ห นี้” ในท้ายที่สุด วิธีการที่ง่ายกว่าก็คือ “ตั้งงบประมาณ”

การใช้เงินทุกครั้ง ทำตามแผนไม่ใช้เกินงบ รับรองว่าเราจะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปได้อย่างง่ายดาย

4. เป็นสาวกเทคโ นโ ลยี

ยิ่งเราวิ่งตามเท่าไหร่ เงินก็จะยิ่งไ ห ล ออกจาก กระเป๋ามากขึ้นเท่านั้น และนั่นก็ทำให้รายได้ที่มากขึ้น

“ไม่เคยพอ” ต่อการตามเ ท รนด์เหล่านี้ ไม่ผิ ดถ้าจะซื้อ โทรศัพท์เครื่องใหม่ หากจะมีอุปกรณ์พกพามากกว่า 1 ชิ้น

เพียงแต่เราต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราซื้อให้เต็มที่และคุ้มค่าคุ้มราคาจริง ๆ

5. ไม่สนใจ “ห นี้”

บางคนไม่ให้ความสำคัญ กับการจัดการห นี้เลย และนั่นก็ย่อมทำให้เขาเหล่านั้นตกอยู่ในวังวนของ “หนี้”

อย่ างไม่มีทางหลุ ดพ้ นได้ เพราะเมื่อได้เงินมา ก็มั วแต่สนุกกับการใช้จ่าย

6. ใช้เงินเพิ่มขึ้น

ไม่ผิ ดหรอกถ้าคิดว่า “อย ากมีชีวิตที่ดีขึ้น” แต่อย่ าลืมว่าชีวิตที่ดีขึ้น ไม่จำเป็นต้องมากับรายจ่ายที่มากขึ้นเพียงอย่ างเดียว

ลองใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้น เลิ กเป็นนักสะสม แค่นี้ก็ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้

เพราะถ้าได้เงินเดือนเพิ่ม แล้วใช้จ่ายเพิ่มสุดท้ายอาจได้แค่ “อย าก” มีชีวิตที่ดีขึ้น

เพราะพ ฤ ติ กร รม มือเติบ อาจก่อให้เกิ ดปัญหาตามมา โดยเฉพาะหนี้สินที่พอกพูนแบบไม่ทันตั้งตัว

7. คิดว่า “เร็วเกินไปที่จะออมเงิน”

เลิ กผั ดวันประกันพรุ่ง แล้วเริ่มออมเงินเดี๋ยวนี้ จะสิบ ร้อย พัน หมื่น ก็ถือว่าเราได้เริ่มต้นแล้ว หลังจากนั้นสร้ างวินัยให้กับตนเอง

ด้วยการออมต่อเนื่องสม่ำเสมอ แม้จะไม่อย ากออมก็ตาม เพราะวินัย คือการทำสิ่งที่ “ต้องทำ” แม้จะ “ไม่อย ากทำ” ก็ตาม

8. ไม่เคยจดเรื่อง“เงิน”ของตัวเอง

ไม่เคยแม้แต่จะจดเรื่อง “เงิน” ของตัวเอง ทั้งที่เป็นเรื่องที่ดีกับตัวเองแท้ ๆ เพียงเพราะคิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่า

รับ จ่าย ออม เท่าไหร่ จริงอยู่ที่เราอาจรู้ความเคลื่อน ไหวเงินที่เข้า-ออกในกระเป๋า แต่นั่นอาจเป็นแค่ก้อนใหญ่ๆ

เท่านั้น หลายคนไม่เคยแม้แต่จะสนใจ และนั่นก็เป็น “รูรั่ ว” เล็ก ๆ แต่สร้างผลกระทบยิ่งใหญ่ต่อสถานะการเงิน โดยที่เราไม่รู้ตัว

 

ขอบคุณ : lamunlamai