สุขภาพ

เมื่อท่านอายุ 50 ปีแล้ว จำ 10 ข้อนี้ให้ขึ้นใจเป็นข้อเตือนใจตัวเอง

1. หยุดทำ ร้ าย ร่างกายของคุณ

เช่น การเ ม าค้าง, อดนอน, ทานอาหารไม่ดี กินโดยไม่ประมาณ

เริ่มกลับมาดูแล ร่างกายของเราอย่ างจริงจัง ด้วยการออกกำลังกายเมื่ออายุขึ้นเลขห้าหมายความว่า…

ร่างกายคุณกำลังจะร่ วงโร ยแล้วควรหันมาใส่ใจ กับการออกกำลังกายจริงๆ ได้แล้ว

2. เลิ กแ คร์ว่าคนอื่นจะคิดยังไง มันความคิดเขานี่

หน้าก ากและหัวโขนจะอยู่กับคุณอีกไม่ถึงสิบปี จงปล่อยวาง และลดตัวตนของคุณลงบ้างกลับไปหาเพื่อนที่ดี

และจริงใจกับคุณจริงๆ ห่ างจากคนที่ไม่จริงใจกับคุณ

หรือคนที่มาเพราะผลประโยชน์จากตัวคุณ

3. หยุดการเล่น อินเท อร์เน็ ตที่มากเกินจำเป็น

การท่องโลกอ อ นไ ลน์ เล่นได้ แต่ต้องมีเวลาที่เล่น ไม่ใช่เล่นตลอดเวลาเพราะสิ่งเหล่านี้

ล้วนทำให้คุณเสี ยเวลาเปล่าได้ประโยชน์น้อยสำหรับคนที่มีครอบครัว

กลับมาดูแลคู่ชีวิตและลูกๆของคุณให้มากขึ้น เขาเหล่านั้นเป็นคนที่หวังดีกับคุณโดยไม่มีเงื่อนไขแม้แต่น้อย

4. หยุดลั งเ ล เกี่ยวกับการทำงาน และการหางานใหม่

อายุย่ างเข้าวัย 50 คุณควรจะมีงานที่มั่นคงเป็นงานที่คุณรักจริงๆ เพราะถ้าจะหางานใหม่น่าจะเป็นงานที่คุณอย ากทำหลังเกษียณมากกว่า

หรือไม่ก็เป็น งานอดิเรก ที่ช่วยเติมเต็มให้คุณหลังเกษียณนะ

5. หยุดคิดแทนลูกๆ ของคุณ

หากคิดแทนทำแทนไปหมดทุกอย่ างคุณเหนื่ อยตลอดและทำให้ลูกๆ

ดูแลตัวเองไม่เป็น ไปตลอดทั้งชีวิตวันนึงที่คุณจากไปพวกเขาจะยืนด้วยขาตัวเองได้อย่ างไร

6. ลดการทำงานหนักได้แล้ว

หากคุณเป็นมนุษย์เงินเดือน อายุ 50 ยังไม่ขึ้นเป็นระดับผู้บริห าร ก็คือ คุณคงไม่อยู่สายตาเจ้านายนัก

อย่ าใช้เวลาไปกับการทำงานหนัก ต่อไปเลยใช้เวลาดูแลสุขภาพตัวเอง ให้มากขึ้นดีกว่า

7. หยุดปิดกั้ นตัวเอง ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

เพียงแค่ลองเปิดใจและเรียนรู้คุณ จะพบว่าโลกมันกว้างกว่าที่เราคิดอายุเลขมาก ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ

หรอกนะ รับฟังคนรุ่นใหม่ๆ บ้าง จะได้เข้าใจโลกปัจจุบันมากขึ้นและ ลดปัญหาช่องว่าง ระหว่างวัย

8. เลิ กคิดเยอะ ถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

เช่น ติ นก า,เหนี ยงที่ค อ, ผมหงอก หรือริ้ วรอยทั้งหลาย เหล่านี้เป็นตัวบอกถึงประสบการณ์

ที่คุณผ่านสิ่งต่างๆ มา คุณไม่สามารถเลี่ ยงได้ คุณจงภูมิใจกับมัน และเติบโตอย่ างสง่าต่อไป

9. หยุดการใช้จ่าย อย่ างฟุ่ มเฟื อย

หากคุณเริ่มคิดเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณ ตอนใกล้เกษียณเหมือนว่า ค่อนข้างจะสายไปแล้วนะ

อายุเกิน 50 แล้ว คุณควรมีเงินสะสมใช้หลังเกษียณต่อปี บวกไปอีก 10 ปี

อายุ 60 ควรมีเงินสะสม 20 ปี นั่นเป็นตัวเลขโดยประมาณ ว่าคุณจะลาโลกตอนที่อายุ 80 ปี

10. หยุดความโ มโ หที่ไ ร้เหตุผลลง

ความโล ภ ความโก ร ธ ความหลงต้องลดลง คุณธรรมความสุขุมต้องมากขึ้น ความเมตตากรุณา ต้องมากขึ้น

จงคิดว่า…อยู่ให้ลูกหลานเคารพรัก มิใช่อยู่ให้ลูกหลานหวาดกลั วจนไม่มีใครเข้าใกล้ จงชร าอย่ างมีคุณภาพ อย่ าแ ก่เพราะอายุ

 

ขอบคุณ : รักยิ้ม