เกร็ดความรู้

7 เคล็ดลับการลดรายจ่ายแบบแปล กๆ แต่ไม่น่าเชื่อว่าจะช่วยให้มีเงินเพิ่มได้

“แบบนี้ก็ได้นะ” ที่ช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเก็บเงิน ใช่แล้วค่ะคุณอ่ านไม่ผิ ด คุณไม่ต้องเก็บเงินจะเป็นอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลย

1.หยุดใช้คู ปองส่วนลด

เพราะอะไรน่ะหรือ เพราะคำว่าส่วนลดยังไงล่ะ ตัวอย่ างเช่น คูปองสามารถมอบส่วน ลด 5% ได้ แต่มักจะมี ด อ ก จั นเล็กๆ

กำกับเอาไว้เสมอว่าต้องมียอดซื้ อ เช่น 5,000 บาท ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะสามารถใช้คูปองส่วนลดได้

ทำให้คุณซื้ อของมากกว่าปกติ ทั้งที่ของเหล่านั้นมันไม่ได้จำเป็นสำหรับคุณเลย เพราะคิดว่าได้ส่วนลดทุกชิ้น 30% ยังไงก็คุ้มค่านั่นเอง

2. วางขวดน้ำเอาไว้ในแ ทงก์โ ถส้ วม

เชื่ อว่าหลาย ๆ ท่านอาจจะเคยได้ยินเคล็ ดลั บประหยัดวิธีนี้มาบ้าง นั่นก็คือการนำขวดน้ำ

ใส่น้ำจนเต็ มขวด แล้วนำไปวางเอาไว้ในแ ท งก์เก็บน้ำของโ ถส้ วม

ซึ่งจะช่วยทำให้โ ถส้ วมปล่อยน้ำมากักเก็บเอาไว้ในแ ท งก์น้อยลง

เพราะมีขวดน้ำวางเอาไว้แท นพื้นที่ของน้ำนั่นเอง ทำให้คุณประหยัดน้ำจากการใช้โ ถส้วมต่อครั้งได้มากขึ้น

3. ทานผักให้มากขึ้น

หากคุณไปเดินตลาดสดหรือซุปเ ป อร์มาร์เก็ ต คุณจะรู้ได้ทันทีว่า ราคาของผักสดนั้นถูกกว่าเหล่าเนื้ อสั ตว์มาก

หากคุณเปลี่ยนมาทานเมนูที่ประกอบขึ้นจากผักให้มากขึ้นก็จะช่วยให้คุณจ่ายค่าอาหารน้อย ลงได้

4.อย่ าสระผมบ่อย ๆ

การสระผมทุกวัน หรือมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ นอกจากจะทำให้ต้องใช้น้ำมากขึ้นแล้ว สำหรับคุณสุภาพสตรีผมย าว ก็ต้องเสี ยค่าไ ฟสำหรับเครื่อง เป่าผมให้แห้ งอีกด้วย

หากคุณสระผมแบบความถี่น้อยลง มันสามารถช่วยให้ผมของคุณมีความมันน้อยลงได้ เพราะยิ่งคุณสระผมบ่อยๆ ทำให้หนังศีรษ ะของคุณแห้ง

กลไก ธร รมช าติของหนั งศีรษ ะจึงผลิ ตน้ำมันออกมามากขึ้น เพื่อทำให้หนังศีรษ ะชุ่มชื้น

5. ใช้ถุงพล าสติ กซ้ำ

จงนำมันกลับมาใช้ซ้ำซะ เช่น นำไปใช้เป็นถุงสำหรับใส่ขย ะ ประหยั ดเงินในการซื้อถุงขย ะไปได้มากขึ้น หรือนำไปใช้เมื่อไปซื้อของชำครั้งต่อๆ ไป

ซึ่งซุปเป อร์มาร์เก็ ตบางแห่ง มอบส่วนลดให้กับผู้ที่ซื้อสินค้าโดยที่ไม่เอาถุงด้วย ช่วยประหยัดเงินแถมยังช่วยลดภาวะขย ะล้ นโลกได้อีกด้วย

6. เปลี่ยนไปใช้เงินสดแทน

ทุกวันนี้ ผู้คนใช้จ่ายด้วยบั ตรเค รดิ ตเป็นจำนวนมาก เพราะสะดวก ง่าย และรวดเร็วกว่าเงินสดในการใช้จ่าย แต่ด้วยความสะด วกและง่ายนี่เอง

ที่ทำให้ผู้คน หลงใช้จ่ายเพลิ นจนอาจจะเกินตัวเกินงบ และทำให้เป็นห นี้เป็นสิน ด อ กเบี้ ยบานปลายได้ในภายหลัง

7. นอนให้เร็วขึ้น

ก็จะทำให้คุณใช้ไ ฟฟ้ าในตอนกลางคืนน้อยลง และเมื่อนอนเร็ วก็ตื่นเช้ากว่าปกติ

ทำให้คุณได้ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ในระยะเวลานานขึ้นด้วยนั่นเอง ทำให้กิ จ ก ร รมในชีวิตประจำวันของคุณเสร็จได้ก่อนแสงพระอ าทิตย์จะหมดไป

เห็นไหมคะ ว่าการประหยัดเงิน มีเงินเหลือในกระเป๋ าเพิ่มแต่ละวิธีที่เรานำมาเสนอในวันนี้ แทบจะไม่ต้องเก็บเงินเลย

เพียงแค่ปรับตัวปรับการใช้ชีวิตประจำวันเล็กๆ น้อยๆ ก็ช่วยให้กระเป๋าเงินของคุณมีเงินอยุ่ในนั้นมากขึ้นแล้ว

 

ขอบคุณ : lamunlamai