ข้อคิด

20 ข้อคิดสอนใจรู้ไว้ดีมาก เข้าใจแล้วสบายใจที่สุด ชีวิตนี้ดูมีคุณค่ามาก

1. เมื่อวานไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้จึงมีวันพรุ่งนี้ให้เราได้ทำสิ่งดีๆต่อไป

2. อ่ านหนังสื อออกสำคัญอ่านเหตุการณ์ออกสำคัญกว่าอ่านคนอื่นออกสำคัญยิ่งอ่ านตนเองออกสำคัญที่สุด

3. ไ ฟไ ม่ได้ร้ อนถ้าเราไม่เอาตัวเข้าไปใกล้ทุ กข์ใดๆ ก็ไม่ทำให้เราหนักถ้าเราไม่เอาใจเข้าไปแบ ก

4. กำลังใจอาจหาได้จากคนรอบข้างแต่ความเข้มแข็งเราต้องสร้างมันขึ้นเอง

5. ถ้าคิดได้ให้ช่วยคิดถ้าคิดไม่ได้ให้ช่วยทำถ้าทำไม่ได้ให้ความร่วมมือถ้าร่วมมือไม่ได้ให้กำลังใจแม้ให้กำลังใจไม่ได้ให้สงบนิ่ง

6. สิ่งที่ย้อนไม่ได้คือเวลาสิ่งที่หนีไม่ได้คือการจากโลกนี้ไปสิ่งที่ชื้อไม่ได้คือสุขภาพชีวิตสิ่งที่มองไม่เห็นคือใจคนสิ่งที่ต้องอดทนคือใจตัวเอง

7. บางครั้งกำลังใจนอกจากจะมีไว้ให้ใครๆ ก็ต้องเก็บไว้ให้ตัวเองด้วย

8. เมื่อตัดสินใจที่จะเดินไปข้างหน้าก็อย่าหวั่นไหวกับปัญหาที่จะต้องพบเจอ

9. คนมีปัญญามักมองเห็นโอกาสในทุกๆ ปัญหาคนข าดปัญญามักมองเห็นปัญหาในทุกๆ โอกาส

10. ทุกครั้งที่เราไม่เข้าใจกันไม่ผิ ดที่จะโ ก ร ธแต่ผิ ดที่เราไม่ขอโท ษกัน

11. เงาจันทร์เกิ ดจากความนิ่งของน้ำฉันใดปัญญาเกิ ดจากความนิ่งของใจฉันนั้น

12. รู้จักให้รู้จักรับรู้จักปรับรู้จักให้อภั ยรู้จักแบ่งรู้จักได้รู้จักแข็งรู้จักคลายชีวิตจะเบาสบายและมีความสุข

13. หาที่สงบร้อยที่ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจตนรู้จักคนร้อยคนไม่ดีเท่ารู้จักตนเพียงคนเดียว

14. ไม่ใช่ความทุ กข์ที่ทำให้เราคิดมากแต่เป็นเพราะเราคิดมากทำให้เกิ ดความทุ กข์

15. คนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณผ่านทุกปัญหาได้คือ“ตัวคุณ”

16. ต่างคนต่างความคิดต่างจิตต่างใจอย่ าดูถูกความคิดใครถ้าความคิดต่าง

17. เมื่อมีจงรู้จักให้เมื่อได้จงรู้จักพอเมื่อขอจงรู้คุณค่าคนเราเกิ ดมาถึงเวลา..ก็ต้องจากไป

18. เรื่องวุ่นวายบนโลกมีอยู่ 2 อย่ างเท่านั้นคือ“ไปห ล งรัก”และ“ไปห ล งเกลี ยด”

19. ความสบายใจไม่ได้เกิ ดจากทำทุกสิ่งให้ได้ดังใจแต่เกิ ดจากใจที่ยอมรับว่าไม่มีอะไรที่จะได้ดังใจเราไปทั้งหมด

20. จงเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขแค่นี้ก็เป็นคนโดยสมบูรณ์แล้ว“เข้าใจชีวิต”

เวลาที่เราทุ กข์ใจ ท้อแท้ไม่มีใคร..

ให้จำไว้ว่า ยังมี กำลังใจ รอเราอยู่ที่บ้านเสมอ..

 

ขอบคุณ : f o r l i f e t h