เกร็ดความรู้

จงรักษาความรักที่ดี และรักษาศีล รักที่มีความสุขคือ รักที่มีแค่ใจเดียว คือคู่ที่สงบที่สุดแล้ว

หลายคนประก าศ ก ร้ า ว ในช่วงหนุ่มสาวว่ายุคของผัวเดียวเมียเดียวจบไปแล้ว

ยุคหลายผั วหลายเมียมาถึงแล้วใครยังรักษาศีลข้อสามถือว่าเชย

ไม่ยอมรับความจริงโลกสวยไม่เข้าท่า สิ่งที่เกิ ดขึ้นก็คือ ส่วนใหญ่คนที่ใช้ชีวิตตามความเชื่ อแบบนั้นมักแ ก่ตัวลงสู่ความเงี ยบเหงา

และความไม่เข้าใจว่าตัวเองผิ ดพล าดอย่ างไร ทำไมถึง รู้สึกผิ ดปกติ

อยู่เกือบตลอดเวลาตัดเรื่องความถูกความผิ ดทิ้ง ตัดเรื่องศีลธรรมออกไป เหลือแต่เรื่องของความรู้สึกทางใจ

เราจะพบว่า ใช้ชีวิตอย่ างไรไปนานๆ ความรู้สึกทางใจจะเกิ ดขึ้นตามนั้น ซึ่งก็วัดได้อย่ างดีว่า

อะไรใช่ อะไรไม่ใช่ ถ้ามองเสี ยแต่เนิ่นๆ ว่า การใช้ชีวิตคู่ คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตัวตนที่ดีขึ้น

ชีวิตคู่ก็คือแบบฝึกหัด ที่จะเอาความเห็นแ ก่ตัวออกไปแล้วเอาความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเข้ามา

มีสมาธิ มีโ ฟกั สอยู่กับคนคนเดียวกระทั่งเหลือใจเดียว

สงบได้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ไม่ใช่หลายใจ ว อกแ วกกับใครบ้างก็ไม่รู้แต่ถ้าคำว่า ชีวิตคู่

ไม่เคยอยู่ในหัว มีแต่กลั วจะไม่ได้เปลี่ยนรสช าติอันนั้นจะนำไปสู่การไม่มีใจจริงให้ใคร

ไม่มีสมาธิที่จะโ ฟกั สอยู่กับใครไม่พัฒนาความเห็นอกเห็นใจใคร

จิตจึงนิ่งไม่เป็นเห็นแต่ความว้าวุ่นไปกับคาวกามที่ผิ ดแ ผกจึงย ากจะมีความรู้สึกดีๆ

สะอาดๆ ให้ตัวเองคนเราไม่มีทางรู้สึกถูกต้อง จากการทำร้ ายจิตใจคนอื่นไปเรื่อยๆ บอกเลิ กกับใครต่อใครไปเรื่อยๆ

เพียงเพื่อจะพบว่าเหลือตัวเองอยู่คนเดียวเป็นคนเดิม

คิดแบบเดิม เห็นแ ก่ตัวเท่าเดิมเหมือนชีวิตผ่านไป ไม่ได้พัฒนาจิตใจขึ้นเลย

จิตดิบอย่ างไรก็ดิบอย่ างนั้น หรือหนักกว่านั้น ไม่เห็นแววสุกสว่างกว่าเคยแม้แต่น้อย

สุดท้ายสิ่งที่นึกว่าเป็นสีสัน เหลือแค่ความฝันที่จับต้องไม่ได้เป็นที่ยึ ดเหนี่ ยวของจิตใจไม่ได้

โดยเฉพาะในย ามเบื่ อหน่ายความรู้สึก ท า ง เ พ ศ แล้ว

ต้องการความสงบสุขทางใจแล้ว มองไปมองมา ก็เห็นแต่ใจที่ไม่จริงของตัวเอง

จะกวาดตาหาใคร ก็เจอแต่ความรู้สึกที่ผิ วเผินผ่านมาเพื่อจะผ่านไปทั้งนั้น

และเหมือนเหลือเวลาไม่พอที่จะรู้จักกับชีวิตแบบลงหลักปั กฐ านกับใครเสี ยทีด้วยครั้นจะไปบวชก็บวชไม่ลง..

 

ชอบคุณ :  d u n g t r i n