ธรรมะ

คบคนเหล่านี้ไว้นะ ชีวิตจะได้มีแต่เรื่องดีๆ พบเจอแต่ความสำเร็จ

1. คนที่สนับสนุนคุณ

หน้าที่หลักๆของบุคคลประเภทนี้ คือคอยช่วยสนับสนุน คุณเวลาที่คุณต้องเผชิญกับสิ่งไม่คาดฝัน คุณไม่ควรเริ่มธุรกิจใหม่

จนกว่าคุณจะเจอใคร สักคนที่จะมาช่วย สนับสนุนคุณ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ คนประเภทนี้มักจะเป็นคนรัก คนสำคัญ คนสนิทหรือ แม้แต่เพื่อนเก่า ของคุณคุณ

ควรจะรักษาคนเหล่านี้ ไว้ในชีวิตให้มาก เท่าที่จะเป็นไปได้แม้มันจะเป็นเรื่อง ย ากพอ ๆ กับการสร้างธุรกิจก็ตามที

2. เพื่อนคู่คิดมิตรคู่สร้าง

คนประเภทนี้ก็เหมือนกับหยิ น และคุณก็คือหย าง ในเวลาที่คุณอ่อนแอพวกเขาจะเติมเต็มส่วนที่ข าดห ายไป ซึ่งตรงข้าม กับที่เราเชื่ อกันในสังคม

คนประเภทนี้ ไม่จำเป็นจะต้อง เป็นหุ้นส่วน ของธุรกิจก็ได้ แต่คือคนใกล้ชิดที่รู้จักคุณและเข้าใจธุรกิจ ของคุณอย่ างทะลุปรุโปร่ ง

เป็นเพราะพวกเขารู้จักคุณกับธุรกิจของคุณดี บ่อยครั้ง จึงอาจทำงานร่วมกัน ย ากบ้าง

แต่ท้ายที่ สุดธุรกิจ ของคุณก็ไม่ อาจข าด บุคคลเหล่านี้ ไปได้

3. คนที่ตรงไปตรงมาราวกับ“ลูกขุน”

ลูกขุนที่อยู่ในชั้นศ าล จะให้การตัดสิน คดีหลังจากที่รวบรวม พย านหลักฐ านจนครบถ้วนเช่นเดียวกันคนประเภทนี้ จะช่วยบอกสิ่ง ที่คุณทำลงไป

อย่ างตรงไปตรงมาทั้งในเรื่องการทำธุรกิจ และการใช้ชีวิต ในตอนล่าสุด ของรายการพ อ ดแ ค สต์

เรียกบทบาทนี้ว่า“คณะผู้บริหารส่วนตัว” ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีคณะผู้บริหาร จริง ๆหรือไม่คุณก็ควรจะมีคนรู้จัก ที่เป็นเหมือน ลูกขุนให้ คุณเอาไว้สัก 2-3 คน

4. คนที่คอยให้คำปรึกษากับคุณ

คนให้คำปรึกษา คือคนที่คุณสามารถ โท รหรือส่งข้อ ความหาได้ในย ามจำเป็นเช่น การตัดสินใจ ครั้งใหญ่ ในกิจการการตัดสินใจ จ้างพนักงาน

หรือความรู้ต่าง ๆ ในหลาย ๆ ครั้งที่พวกเขามัก จะมีประสบการณ์ ที่เหมือนหรือใกล้ เคียงกับคุณซึ่งพวกเขาเหล่านี้เอง

จะเป็นคนที่หาเวลา มาคุยกับคุณ ให้คำแนะนำต่าง ๆ

ถึงแม้ว่าบางครั้ง คุณอาจ จะเห็นไม่ตรง กับพวกเขา ก็ตามแต่นั้นแหละคือสิ่งที่สำคัญ และพึงระลึกไว้เสมอ ว่าการที่ พวกเขาให้คำแนะนำ ที่ต่างออกไป

ล้วนแฝ งไว้ด้วยความปรารถนาดี ต่อคุณและธุรกิจ ของคุณทั้งนั้น

5. คนที่คอยช่วยประสานงาน

ผู้ประกอบการทุกคน ต้องมีคนที่คอยเป็นหู เป็นตา คอยรับฟังความคิดเห็น ต่าง ๆและให้ข้อเสนอแนะได้ ในทันที หรือเรียกได้ ว่าเป็นผู้ประสานงานนั่นเอง

พวกเขาคือคน ที่คอยช่วย ในกิจก ารงาน ต่างๆ ของคุณ เช่น การหาไอเดี ย

ธุรกิจใหม่ๆ ผลิตภั ณฑ์ แ ค มเปญหรือ อะไรก็แล้ว แต่ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ประสานงานที่ดี

นั้นจะต้องมีจินตนาการ เยี่ ยมยอดและมีความคิดใหม่ ๆ มาแลกเ ปลี่ยนกับคุณอยู่เสมอ

 

ขอบคุณ : p o s t s o d