เกร็ดความรู้

7 ข้อดีการเป็นคนที่เงียบ ๆ นิ่งๆ อยู่คนเดียวเป็นแต่มีความสุข ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร

บางครั้งการเป็นคนที่มีบุคลิ กเงียบ ๆ อาจเป็นสิ่งที่สามารถช่วยสร้างข้อดีหลาย ๆ อย่ างให้เกิ ดขึ้นกับตัวเองได้ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก ที่มักมีหลากหลายปัญหาวิ่งตามมา

1. ไม่มีใครรู้ว่าคิดอะไร

คนที่น่าจะเดาทางได้ย ากที่สุด คงหนีไม่พ้ นบุคคลประเภทเงียบ ๆ มีบุคลิ กนิ่งเฉย

ไม่พูดเยอะมากเท่าคนทั่วไป ไม่ค่อยมีใครรับรู้ หรือเดาใจได้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่

2. ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามายุ่ ง

นับว่าเป็นข้อดีที่สามารถช่วยตั ดปัญหา และความน่ารำค าญใจที่อาจเกิ ดขึ้นจากคนอื่นได้ดี

เพราะยิ่งมีคนเข้ามาในชีวิตเยอะมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสร้างปั ญ ห าและความวุ่นวายได้มากขึ้นเท่านั้น

3. มีสติมากกว่าเดิม

เพราะความเงียบช่วยให้คนเรามีสติในการจัดการกับปัญหาตรงหน้าได้ดีขึ้น

อีกทั้งยังทำให้ดูเป็นคนเฉลี ยว ฉ ล าดเป็นบุคคลที่แก้ไขปั ญห าเฉพาะหน้าได้ดี

4. กลายเป็นผู้ถูกเ ก ร งใจ

บุคคลในลักษณะนี้ จะได้รับความเ ก ร งใจจากคนรอบข้าง และเพื่อนฝูงไปโดยปริย าย เพราะความที่ไม่ค่อยแสดงออก

และนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ตรงหน้ามีส่วนทำให้มีใครสามารถรับรู้ได้ว่า ภายในใจกำลังคิด หรือรู้สึกอะไรอยู่

5. ซ่อนความรู้สึกได้ดีกว่า

บางความรู้สึกก็ต้องยอมรับว่า ไม่เหมาะที่จะแสดงออกไปตรง ๆ ซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเก็ บซ่ อนมันเอาไว้ได้ นอกเสี ยจากว่า

ฝึกตัวเองให้เป็นคนนิ่ง ๆ กับทุกเรื่องราวและกับทุก ๆ คนที่พบเจอ อาจช่วยทำให้เก็บงำความรู้สึกที่ไม่สามารถแสดงออกไปไว้ได้ดียิ่งขึ้น

6. ไม่ตกเป็นเป้าของการถูกนิ น ท า

เพราะการที่ไม่ได้วางตัวให้มีบุคลิ กโด ดเด่นมากจนเกินไป จึงอาจทำให้ไม่ค่อยได้รับการถูกพูดถึงจากคนอื่น ๆ

มากสักเท่าไหร่ หรือถ้าหากจะถูกพูดถึง ก็มักจะถูกพูดถึงในด้านทั่วไป ที่ไม่ได้เป็นเชิ งลบเสี ยมากกว่า

7. ใช้ชีวิตได้อย่ างสงบสุข

เพราะความที่เป็นคนนิ่งเฉยให้กับทุก ๆ เรื่อง จึงมีส่วนช่วยลดความกั ง วลใจ และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่ างปกติสุข

มากกว่าผู้ที่ชอบเก็บเรื่องราวต่าง ๆ มาบั่นทอนความรู้สึกจนเกินพอดี

 

ขอบคุณ : อ่านเองนะ