ข้อคิด

7 ข้อเสี ยการเป็นคนที่คิดอะไรน้อยจน “เกินไป” ทำเกิ ดเรื่องแ ย่ๆขึ้นได้

การเป็น คนคิดน้อย ๆ บ้างในบางเรื่อง ก็อาจมีส่วนช่วยสร้างข้อดีให้กับตัวเองได้ แต่ในขณะเดียวกัน

การเป็นคนที่คิดอะไรน้อยจน “เกินไป” ในบางที ก็อาจเป็นสิ่งที่สามารถช่วยทำเกิ ด เ รื่อง แ ย่ๆ ขึ้นได้ เช่นเดียวกัน

1. ทำ ร้ า ย ความรู้สึกคนอื่น

การเป็นคนที่มีนิสั ยคิดน้อย บางครั้งก็อาจเป็นการมุ่ง ทำ ร้ าย ความรู้สึกของคนอื่นในทางอ้อมได้แบบไม่รู้ตัว

เพราะการมั วแต่คิดแค่ว่าอย ากที่จะลงมือทำโดยทันที จนได้มองข้ามความรู้สึกของคนรอบข้างไป

2. ดูเหมือนไม่แคร์ใคร

คงต้องยอมรับว่าในบางครั้ง พวกที่คิดอะไรน้อยจนเกินไป มักจะมีภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยแคร์อะไรมากมายสักเท่าไหร่นัก

เพราะได้ทำการมองข้ามความสำคัญของคนอื่นไปแล้ว จึงทำให้ไม่ได้คิดทบทวนมาอย่ างดีก่อนที่จะลงมือทำ

3. ทำ ร้ า ย ตัวเอง

ผลจากความคิดน้อย หรือความไม่รู้จักคิดในตัวคนเรา ก็มักจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถย้อนกลับมา

ทำ ร้ าย ตัวเราเองอย่ างหลบเลี่ ยงไม่ได้ โดยเฉพาะผลของการกระทำที่ตนเองเป็นคนก่อไว้

4. ทำให้สถานการณ์ แ ย่ ล ง

บางสถานการณ์ที่กำลังจะดีขึ้น อาจกลับกลายเป็นว่า แ ย่ ล ง ไ ด้ เนื่องมาจากความคิดน้อยที่ไม่ทันได้มองเห็นถึงผลลัพธ์ที่จะตามมา

ซึ่งหลายครั้งที่การพูดจาแบบไม่รู้จักคิด หรือพ ฤ ติก ร ร มที่ไม่ทันได้คิดของคนเรา

5. ถูกมองว่าไม่รู้จักคิด

ข้อเสี ยของการเป็นคนคิดน้อยที่จัดว่า แ ย่ ที่สุดคือ การถูกมองจากสายตาของคนรอบข้างว่าเป็น

“พวกไม่รู้จักคิด” ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถบ่งบอกตัวตน และวุฒิภาวะของคนๆ นั้นได้เป็นอย่ างดี

6. เกิ ดความผิ ดพล าดได้ง่ายขึ้น

บ่อยครั้งที่ความเป็นคนคิดน้อยจนเกินไป มักมีส่วนทำให้เกิ ดความผิ ดพล าดได้ง่ายขึ้นมาก

เพราะความที่ไม่รู้จักคิดให้รอบครอบ หรือไตร่ตรองให้ดีก่อนลงมือทำ

จึงทำให้ต้องมานั่งแก้ไขปัญหา และรับผิ ดชอบต่อความผิ ดพล าดที่เกิ ดขึ้นอย่ างหลีกเลี่ ยงไม่ได้

7. รับมือกับ ปั ญ ห า ไม่ทัน

พอได้กลายเป็นคนที่คิดอะไรน้อยๆ แล้ว ก็มักจะลืมตัวและไม่รู้จักที่จะคิดทบทวนสิ่งต่างๆ ให้ดีเสี ยก่อน

จนส่งผลให้ไม่ได้เตรียมพร้อมในการรับมือถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วย

เมื่อปัญหาเกิ ดขึ้น จึงไม่แปลกใจว่า ทำไมถึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที เพราะสืบเนื่องมาจากผลของการคิดน้อยทั้งนั้น

 

ขอบคุณ : t n m b s