เกร็ดความรู้

สัตว์ตัวไหนที่เข้ากับคนน่ารักๆ อย่างคุณมากที่สุด

1. ชอบเลี้ยง หมา

นี่เธอดูลูกหม าตัวนั้นสิ น่ารักจัง จากนั้นคุณก็จะเดินไปดู ลูบหัวลูบหางมันเท่านี้ก็มีความสุขแล้ว ขนาดคุณด่างข้างถนน คุณก็รักมัน ความรักที่คุณมีให้สุนัขเช่นนี้

มันสื่ อได้ถึงความรักที่จริงใจของคุณ การมีน้ำใจ รักเพื่อนพ้อง โอบอ้อมอารีเต็มใจช่วยผู้ที่เดื อ ดร้อน

เป็นคนรักความเป็นธรรม ซื่อสั ตย์สุจริต ไม่ย่อท้อต่ออะไร หรืออ่อนแอ ต่ออุปสร รคต่างๆ

เผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้เสมอ ข้อเสี ยของคุณคือ อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด เพราะความไม่รู้จักยืดหยุ่นไงล่ะ

2 หากชอบเลี้ยง แมว

รักแมวเป็นชีวิตจิตใจ นิสั ยของคุณคือ จะเป็นคนที่รักอิสระเสรี ตามใจตัวเองเป็นที่หนึ่งเลยล่ะ เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูง จะไม่ชอบอยู่ในการบ งการของใคร

บางทีดูเป็นคนหยิ่ งจนน่าหมั่ นไ ส้ เป็นคนช่างเอาอกเอาใจคนอื่นเป็น เป็นคนทำงานมีระเบียบเรียบร้อย

มีรสนิยมดี พิถีพิถัน เครื่องประดับ หรือของใช้เนี่ยมักจะต้องมีแ บร นด์เนม ไว้ก่อนเสมอ คนไหนที่ไม่สนิทอาจมองว่าคุณเป็นคนไม่ค่อยจริงใจ

3. ชอบเลี้ยง กระต่ า ย

คุณเป็นคนประเภทค มในฝั ก ข้างนอกขรุขระ ข้างใน ต๊ะติ๊งโหน่ง เป็นคนมีปฏิภาณ ไหวพริบที่ดีเลยล่ะพลิ กแพลงสถานการณ์เก่ง

เอาตัวรอดได้ดีในสถานการณ์ต่างๆเป็นคนสุภาพ รักสวยรักงาม อ่อนโยน รักความสะดวกสบาย จิตใจมั่นคง โรแมนติก

4. ชอบเลี้ยง ปลา

มักจะเป็นคนโรแมนติก เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ช่างฝัน นั่นเพราะว่า คุณมักจะนำความคิดของคุณ

มาจั ดตู้ปลาอยู่บ่อยๆ คุณเป็นคนสุภาพ อ่อนน้อมขิ้อาย โก ร ธ ง่าย หายเร็ว เป็นคนไม่ทะเ ย อทะย านสักเท่าไร แต่ก็มักมองโลกในแ ง่ดี

เห็นเป็นน่ารัก ๆ แบบนี้ แต่เวลาจะร้ า ยก็ร้ า ยนัก