ข้อคิด

เงียบแล้วเดินออกมา มันไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นผู้แพ้เสมอไปหรอกนะ

ผู้คนมักจะเห็นคุณค่าของ “การมี” จะมีกี่คนล่ะ ที่เห็นคุณค่าของ “ความไ ร้” เหมือนกับเรา

ที่รู้ว่าการพูดมีคุณค่า แต่หลายครั้งการไม่พูด

กลับดีกว่าการพูด อยู่ที่ว่าเราสามารถเข้าถึงสิ่งนั้นหรือมั้ย

เมื่อเราได้เรียนรู้คนมากๆ เราจะรู้ว่า

ใช่ว่าทุกคนที่เหมาะกับเรา ไม่ใช่ทุกคนที่ดีอย่ างที่เราเห็น

ไม่ใช่ทุกคนที่คู่ควรจะอยู่ในชีวิตเรา และไม่ใช่ทุกคนที่เป็นอย่ างที่เราคิด

จงอย่ าใช้อารมณ์ในการตัดสินผู้อื่น แต่ให้ใช้เวลาเรียนรู้กันไป

สิ่งที่อ่อนโยนที่สุดในใต้หล้านั้น

กลับสามารถสยบสิ่งที่แกร่งที่สุดในปฐพีได้ ยิ่งแข็งยิ่งพั งง่าย

ยิ่งอ่อนยิ่งปรับเข้ากับสรรพสิ่งได้ สิ่งที่มีรูปลักษณ์นั้นมีวัน

ผุ พั ง สิ่งที่ไร้รูปลักษณ์ จะคงอยู่ได้ย าวนานกว่า

ไม่มีใครได้หรือเสียอะไรตลอดหรอกนะ

เพราะไม่มีใครหรือสิ่งใดๆ คงอยู่ตลอดไป

ขอเพียงให้เรารู้จักความพอดี รู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เรามี

อย่ าพย าย ามไขว่คว้าหาความสุข ในสิ่งที่มันยังไม่มาถึงเลย

เราจงอยู่กับปัจจุบันให้ได้

อยู่กับใจของเราที่แสนสงบ คนที่มองโลกในแ ง่ดี

ใช่ว่าเขาจะไม่มีเรื่องทุกข์ใจหรอกนะ

เพียงแต่เขามองความทุกข์ด้วยความเข้าใจ

และอยู่กับมันได้ โดยที่ความสุขในหัวใจนั้น ไม่ลดลงเลย

เงียบแล้วเดินออกมา มันไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นผู้แ พ้เสมอไปหรอกนะ

 

ขอบคุณ : อ่ านสนุก