เกร็ดความรู้

อย ากเป็นคนไม่ขัดสนเรื่องเงิน ให้ทำด้วย 3 วิธี “ชีวิตไม่มีลำบ าก”

จากที่เรารู้ๆ กันอยู่ว่า เงินเป็นตัวชี้วัด ถึงความสุขสบายในชีวิตของเรา แต่ทำไมเราไม่คิดจะเป็นเจ้านายมันแล้ว ใช้งานมันเหมือนที่มันทำล่ะ

1. หัดเรียนรู้การจัดสรรเงิน แม้จะเป็นเงินก้อนเล็กๆ ก็ตามที

แนวคิดนี้เอาไปสอนเด็กน้อยๆ ได้เลยนะคะ อย่ างเช่น การสอนให้ เขาออมเงิน

ที่เขาได้ไปโรงเรียน ตัวอย่ างลูกได้เงินไปในจำนวน 20 บาท ข้าวกลางวันฟรีค่ารถ

มีรถรับส่งให้กินขนมสัก 15 บาท และเหลือเงินอีก 5 บาท มาหยอดกระปุก

ทุกวันเป็นต้น และให้เขาได้รู้จัก บริหารจัดการเงิน ด้วยตนเองซึ่งการฝึกตั้งแต่เย าว์วัยนั้น

จะก่อเกิ ด ผลที่เติบโต ออกมารู้จักการบริหารเงิน

และวางแผนการเงินได้ อย่ างเป็นนิสั ยตัวเราเองก็เช่นกัน หากเรามีรายได้น้อยก็เก็บออมน้อยไป

ตามวิถี กำลังเงินที่ เราเก็บได้ อย่ าใช้คำว่าเงินเดือนน้อย

อยู่ ถ้าเก็บก็คงเก็บเงินได้น้อยให้ได้เงินเดือนเยอะก่อนแล้วค่อยเก็บเงิน ซึ่งเป็นการคิดที่ไม่ควรอย่ างมาก

2. หัดคิดก่อนจ่าย อย่ างฟุ่มเฟื อยเกินกำลังสิ

อย ากให้คุณนึกภาพ ถึงถังน้ำขนาดใหญ่ถังหนึ่ง แล้วจู่ๆ ถังปริแต กเป็นรอยรั่วออกมาในจุดเล็กๆ

คุณอาจจะมองว่ามันไม่สำคัญ ที่จะปิดก็เลยปล่อยมันเลย

ตามเลยไป ซะหลังจากนั้นเจ้ารูนั้น ก็ถูกแ รงดันน้ำดันออกมา จนรูขย ายใหญ่ไปเรื่อยๆ

โดยไม่หยุดหรือว่าถึงแม้คุณพย าย าม จะอุดแต่รูก็ใหญ่มากขึ้นกว่าคุณจะปิดได้

น้ำในถังแทบ จะแห้งไป จนหมดตอนนั้น ละคุณถึงจะพย าย ามควบคุมดูแลเจ้าถังน้ำที่มีรูแ ต กร้ าว

และต้องทนกินน้ำทีละนิด ที่เหลืออยู่ไปอย่ างได้กินบ้าง ไม่ได้กินบ้าง

เพราะฉะนั้น อย่ าลืมคิดก่อน จ่ายว่าตนควรจะทำอย่ างไร ต่อไป

ควรจะอุดรอ ยรั่ วหลังมันรั่ วดี หรือควรจะป้องกันไม่ให้มันเกิ ดรอยรั่ ว จนน้ำเหลือกินพอใช้แถมเก็บไว้ ได้กินอีกนาน

3. ยิ่งเรารู้วิธีการลงทุน อย่ างถูกวิธีเงินก็ยิ่งงอกเงยงดงามเชี ยวละ

ขอแนะนำว่าถ้าอยากสบายๆ อย่ าพย าย ามไปกู้เงินมาเพื่อ ลงทุนเด็ ดข าด

เพราะอนาคตนั้น เราอาจจะ ลำบ ากย่ำแ ย่ได้ ให้เงินกลายเป็นท าสเราให้ได้

ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่ต้องพย าย ามควบคุมตัวเอง

ให้ใช้จ่ายอย่ างประหยัด และรู้จักเก็บออม รวมถึงการรู้จักนำเงิน มาลงทุนเพื่อ ให้รายได้พอกพูนขึ้นมา

แค่นี้ก็จะทำให้เงินกลายเป็นท าส ของเราได้ ไม่ย ากแล้วล่ะแถมยังทำให้เรา มีเงินเก็บออมมากขึ้น จนอาจจะร่ำรวย ในวันข้างหน้าได้ อีกด้วยนะ

 

ขอบคุณ : l a m u n l a m a i