สุขภาพ

8 แนวคิดชีวิตผู้หญิงทำตัวติดดินอย่างผู้ที่มีอันจะกินและมีเก็บ ไปอยู่ไหนก็สุขใจ

1. ไม่ออกงาน ที่ไม่สำคัญ กับความสุขในระยะ ย า วของตัวเอง พอเลิ กงานมักให้ความสำคัญ

กับครอบครัวของเราเองก่อน

2. เมื่อชีวิตผ่านอะไรมามากแล้ว จงใส่ใจและให้ความสำคัญกับปัจจุบันที่เป็นอยู่ ไม่ไปยึดติด

หรือคิดมากกังวล อะไรที่ผ่านมาแล้ว อดีตมันก็คืออดีต

3. ไม่ได้ขับรถหรู แต่ขับรถธรรมดา เพราะรู้สึกว่า ใจมันชอบรถธรรมดา

ก็ขับไปไหนต่อไหนได้เหมือนกัน

4. ไม่ได้สนใจกับ ก ร ะ แ ส สังคม ณ ตอนนี้ ที่เป็นอยู่นี้เราทุกๆ คนมีเหตุผลของตัวเองกันทั้งนั้น

แต่จงใส่ใจและโฟกัสที่ตัวเรา ไม่ต้องไปมองหรืออย่าไปเหมือนใครเขาเลย เป็นตัวเองดีกว่า

5. จงใช้ชีวิตอยู่อย่า งพอเพียง เพียงพอพอในการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน ปลูกพืชผักสวนครัว

ทานเอง เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

6. ความโกร ธ ทำให้คนเราไม่คุยกันดีๆ เราจึงเลือกไม่ โ ก ร ธใครนานๆ ใครทำดีกับเรา

เราก็ดีกลับไป ใครไม่ดี ก็ อ ย่ า ไปใส่ใจ ปล่อยเขาไปตามทางของเขา

7. ไม่ติดหรู ใช้แต่ของธรรมดาๆ ไม่ติดของ แ บ ร น ด์เนม แต่ก่อนเที่ยวเมื องนอก

แล้วมักซื้อของ แ บ ร น ด์ เนมทั้งหมด แต่เวลานี้หยุดทั้งหมดแล้ว เพราะคิดว่าของธรรมดาๆ

มันก็ใช้ได้ไม่ต่างกันเลย เสียดายเงิน เสียดายทรัพ ย า กรโลก ที่ใช้จ่ายไป

8. แต่งหน้าน้อยลงกว่าเมื่อก่อน วันนี้รู้แล้วว่าการแต่งหน้าเยอะ แล้วจะดูแ ก่ แล้วมันยังประหยัดเงิน

ในการซื้อเครื่องสำอ างได้เยอะมากเลยล่ะ

 

ขอบคุณ : t a m n a n n a