ข้อคิด

9 สัญญาณ บอกว่าคุณกำลังแกร่งขึ้น พึ่งตัวเองได้ เธอมีความสุขในแบบที่เป็น

1. ไม่เปรียบตัวเองกับใคร ให้หมดกำลังใจ

ทุกๆ คนเกิ ดมาสวยงามในแบบตัวเอง เสมือนความชุ่มฉ่ำในธรรมช าติ ที่ประกอบไปด้วยไม้นานาพรรณ

2. จะไม่รั้ งใครไว้เลย

หากเขาคนนั้นไม่ต้องการ ก็เพราะคนที่เหนี่ยวรั้งคนอื่นไว้คือคนอ่อนแอ ที่เห็นแ ก่ตัว

ไม่อย ากเจอความเจ็ บป วดตอนที่เขาจากไปยังไงล่ะ

3. เลือกใช้ชีวิตในแบบของคุณเองได้

อย ากเป็นอะไรก็ได้ เป็นในสิ่งที่อย ากเป็น ไม่ต้องแคร์ใคร ทำในสิ่งที่อย ากทำ อยู่ในที่ที่อย ากอยู่ และไม่สร้างความเดือ ด ร้อนให้ใคร

4. มีความเห็นใจคนที่อ่อนแอกว่า

คุณจะเป็นกำลังใจ ให้คนที่อ่อนแอกว่าเสมอ คุณรู้ว่าพวกเขาต้องการกำลังใจมาก ฉะนั้นคุณจึงให้กำลังใจเขา

5. ไม่ ดู ถู ก คนอื่น

นั่นก็เพราะว่าคุณเคยเจอมาก่อนไง ฉะนั้นจึงได้รู้ว่าความเจ็ บป วด ที่เคยเจอ มันรู้สึกยังไง คุณจึงไม่กล้าแม้แต่จะคิดไปดู ถู ก ใคร

6. มีความสุขในแบบที่เป็น

คุณนั้นมีความสุขได้ด้วยตัวเองเสมอ สร้างความสุขจากสิ่งที่มี โดยที่ไม่ต้องเอาชีวิตไป ยึดติดไว้ที่ใครเลย

7. เข้าใจดี กับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

จงอย่ าไปยึดติดกับอะไรเลย สุขก็สุขไม่นาน ทุ กข์ก็ไม่นานเหมือนกัน ทุกๆ อย่ างล้วนต้องเปลี่ยนแปลงเป็นสั จ ธร รม

8. ไม่แ คร์คำนิ น ท าคนอื่นเขา

หันมาให้ความสำคัญกับตัวเอง หรือคำที่เป็นกำลังใจ ชื่นชม สร้างสรรค์ และตำหนิจากคนอื่นๆ ที่หวังดีด้วย

9. พอใจเสมอในสิ่งที่ตัวเองมี

จะไม่ไขว่คว้าอะไรมากเกินไปจนเกินตัว มีความสุขกับสิ่งที่มี ไม่ใช่มีความสุขจากสิ่งที่ฝัน และตระหนักว่า ชีวิตนี้สักวันต้องสิ้นสุด ได้เท่าไร ก็พอใจเท่านั้น

“เท่านี้ก็ดีถมไปแล้ว

เมื่อมีอะไรเกิ ดขึ้น

ให้พย าย ามคิดว่า ดีแล้ว พอแล้ว

เท่านี้ก็ดีถมไปแล้ว

อย่ างนี้ใจก็สบาย”

 

ขอบคุณ : เล่ าสู่กันฟัง