เกร็ดความรู้

3 เทคนิ คเก็บเงินอย่ๅเก็บเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายแต่ใช้จ่าย ด้วยเงินที่เหลือจากการเก็บ คนธร รมดาก็จับเงินล้ๅนได้

เคยได้ยินหรือไม่คะว่า “หากเราเก็บเงินได้ล้ านแรกแล้ว ล้านต่อไปก็ง่ายขึ้น”คำที่คนอื่นเขาพูดต่อๆ กันมาคำนี้จริงหรือไม่ หากไม่ลอง เก็บเงิน ด้วยตัวเองก็ไม่รู้หรอกค่ะ ในเรื่องของการเก็บออมเงินนั้น ไม่ว่าอย่ างไรก็ต้องใช้ความพย าย ามค่ะ

การที่อย ากจะมีเงินล้ านได้นั้น ก็ต้องใช้ความพย าย ามไม่แ พ้กันหลายๆ คนอย ากจะ เก็บเงิน ให้ได้ 1 ล้านบาท ถือเป็นเป้าหมายหนึ่งในชีวิต

ที่หลายๆ คนฝันถึงค่ะ แต่การก้ มหน้าก้มตา เก็บเงินอย่ างเดียวจะทำให้เรามีเงินล้ านจริงหรือไม่ หรือถ้าเรามีตัวช่วย ที่จะทำให้เงินของเรางอกเงยขึ้นมา

โดยที่สามารถลดระยะเวลา การเก็บออมลงไป แบบนี้ก็น่าสนใจใช่ไหมคะ

วันนี้เรามี 3 เทคนิคเก็บเงินมาฝากกัน ถือเป็นทริ คง่ายๆ ที่ใครๆ ก็สามารถทำได้

1. ประหยัดค่าใช้จ่าย

ก่อนที่จะมีเงินล้านนั้น ก็ต้องมีเงินเก็บ ก่อนที่จะมีเงินเก็บก็ต้องมีเงิน เหลือให้เก็บเสียก่อนค่ะสำหรับบางคนที่รู้สึกว่า

ตัวเองมีรายจ่ายเยอะมากจนไม่มีเงินเหลือ ให้เก็บเลยเราอาจจะต้องพิจารณา ถึงรายจ่ายประจำแต่ละเดือน และรายจ่ายจิปาถะที่มาเป็นบางครั้งคร าวค่ะ

หากสามารถตัดรายจ่ายจิปาถะ ออกไปได้บ้างก็จะทำให้เรามีเงินเหลือจนสามารถเก็บออมได้

2. เก็บให้ได้อย่ างสม่ำเสมอ

แน่นอนว่า ในการเก็บเงินทุกครั้งนั้น ต้องอาศัยความขยันและพย าย ามค่ะรวมถึงความตั้งใจของเราด้วย ในการที่จะเก็บเงินให้สำเร็จ

หากเราตั้งเป้าหมายอย่ างแ รง กล้าว่าอย ากจะมีเงินล้าน เราก็ควรมีการวางแผนการใช้เงิน เก็บเงินอย่ างเป็นระบบ เพื่อที่เราจะสามารถ ทำได้อย่ างสม่ำเสมอ

จนเงินเก็บของเรากลายเป็นเงินก้อนได้ค่ะ

3. นำเงินที่เก็บออมมาลงทุน

สุดท้ายคือการนำเงินเก็บ บางส่วนมาลงทุน ย้ำว่าบางส่วนนะคะโดยเงินที่เรานำมาลงทุนนั้น เราอาจจะลงทุนในสินทรั พย์ ที่มีผลตอบแทนสูง

ยกตัวอย่ างง่ายๆ อย่ างการลงทุนในกองทุน หรือซื้อหุ้นส หกรณ์ของบริษั ท แม้แต่การซื้อประกันก็ทำได้ค่ะ

ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยย่นระยะเวลาในการ เก็บเงินได้ค่ะ

“ไม่สำคัญหรอกว่า คุณหาเงินได้มากเท่าไร

แต่สำคัญตรงที่คุณ เก็บเงิน เท่าไรต่างหาก

อย่า..เก็บเงินที่เหลือ จากการใช้จ่าย

แต่ใช้จ่าย ด้วย เงิน..ที่เหลือจากการเก็บ”

 

ขอบคุณ : l a m u n l a m a i